Föregående bild Orion Nästa bild
Exponering 23 Min.
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik Pentax SMC 300mm/f4
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 23.02.2006
Bildtext Nebulositet av olika typ nära Orions bälte.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan