Tillbaka Vintergatan, Skölden-Örnen Nästa bild
Exponering 20min.
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik 40mm/f4
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 13.10.2004
Bildtext Vintergatans mörka band av stoft syns bra i det här området. Bilden är roterad, vänster = upp.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan