Föregående bild NGC2264 Nästa bild
Exponering 35min.
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik 622mm/f6.1
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 31.01.2005
Bildtext Nebulositet runt den öppna stjärnhopen NGC2264 (Julgranen).

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan