Föregående bild M52, NGC7635, NGC7538 Nästa bild
Exponering 26 + 22 min.
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik Stellarvue EDT 622mm/f6,1
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 25.10.2005
Bildtext Den öppna stjärnhopen M52 och emissionsnebulosan NGC7635 i Kassiopeja samt NGC7538 i Kefeus.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan