Föregående bild NGC2264 Nästa bild
Exponering 8 min
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik 1530mm f4.6 Newton
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 20.03.2006
Bildtext En kort exponering av öppna stjärnhopen NGC2264 och tillhörande reflektionsnebulosa.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan