Föregående bild NGC2244, NGC2237-39 Nästa bild
Exponering 30min.
Film Fuji Provia 400
Teleskop/optik Stellarvue EDT 622mm/f6.1
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 31.01.2005
Bildtext Öppna stjärnhopen NGC2244 och NGC2237-39 eller Rosette-nebulosan.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan