Föregående bild NGC4565 Nästa bild
Exponering 18 Min.
Film Fujichrome 200
Teleskop/optik 1530mm/f4,6
Bildbehandling Epson 2450 Photo Scanner, Adobe Photoshop
Datum 18.03.2004
Bildtext NGC4565 är kanske det bästa exemplet på en spiralgalax sedd rakt från sidan (edge-on). Avståndet är något osäkert men värden mellan 25 - 30 millioner ljusår nämns ofta.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan