Föregående bild Cr399/Coathanger Nästa bild
Exponering 17min.
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik Stellarvue EDT 622mm f6,1
Bildbehandling Adobe Photoshop
Datum 19.09.2007
Öppna stjärnhopen Collinder 399 (Coathanger/Brocchis cluster) i Räven. Till vänster om Cr399 den mindre öppna stjärnhopen NGC6802.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan