Föregående bild IC1396 Nästa bild
Exponering 30 Min. Vind 14 m/sek
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik Stellarvue EDT 622/f6,1
Bildbehandling Minolta Dimage SD4, Adobe Photoshop
Datum 13.11.2004
Bildtext En stor men ljussvag emissionsnebulosa I Kefeus där det pågår nybildning av stjärnor.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan