Astronomiska längdmått
* m AU ly pc *
m 1 6.685 e-12 1.057 e-16 3.241 e-17 m
AU 1.496 e11 1 1.581 e-5 4.848 e-6 AU
ly 0.946 e16 63271.5 1 0.3066 ly
pc 3.086 e16 206265 3.26 1 pc
* *
Konverteringskalylator
Ge invärde m
AU
ly
pc
m
AU
ly
pc
*
m = meter, SI-systemets mått för längd.
AU = astronomisk enhet, Jordens medelavstånd från Solen.
ly = ljusår, den sträcka som ljuset tillryggalägger i vakum under ett år.
pc = parsec, härlett från storleken av jordens omloppsbana.


Astronomiska data
* Diameter Massa Medelavstånd Förklaring
Solen 1392000 km 1.989 e30 kg ca. 30000 ly från Vintergatans centrum
Merkurius 2440 km 3.3 e23 kg 0.387 AU från Solen
Venus 12104 km 4.87 e24 kg 0.723 AU från Solen
Jorden 12756 km 5.974 e24 kg 1 AU från Solen
Månen 3476 km 7.348 e22 kg 0.00257 AU från Jorden
Mars 6794 km 6.42 e23 kg 1.524 AU från Solen
Jupiter 142984 km 1.9 e27 kg 5.203 AU från Solen
Saturnus 120536 km 5.69 e26 kg 9.537 AU från Solen
Uranus 51118 km 8.66 e25 kg 19.2 AU från Solen
Neptune 49528 km 1.03 e26 kg 30.01 AU från Solen
Pluto 2302 km 1.5 e22 kg 39.5 AU från Solen
Vintergatan 100000 ly >2.0 e11 solm. 5.0 e7 ly från Virgo/Coma galaxhopen

Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan