contact

Julle Oksanen Lighting Design Ltd.
Jahtimestarintie 10 B
02940 Espoo Finland
tel: + 358 - 9 - 5093506
gsm: + 358 - 50 - 5644724
e-mail: julle.oksanen ( at ) jold.net
web: www.kolumbus.fi/jold