KAUPPATORILLA ERI TARPEET TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN

Kauppatorin suunnittelun perusongelmana on pyrkimys miellyttää kaikkia intressiryhmiä ja ratkaisuna tarjotaan jokaiselle jotakin. Tuloksena on, ettei esitetyt liikenne- ja pysäköintiratkaisut tyydytä oikein ketään. Torin reunalla rajallisen tilan käyttöoikeudet tulee jakaa tarpeiden mukaan tärkeysjärjestyksessä. Havainnollistan tätä joukkoliikenteen toimivuuden tarpeilla. Kauppatorilla pelkästään yhdellä pysäkkiparilla on paikallisliikenteen käyttäjiä Eerikinkadulla pysäkistä riippuen 5500-7000 ja Aurakadulla 7000-10500 matkustajaa jokaisena arkipäivänä. Pahimpaan ruuhka-aikaan Kauppatorin yhdellä pysäkillä voi olla käyttäjiä jopa kolmisensataa joka viides minuutti (bussit tyhjenevät ja täyttyvät molempiin kulkusuuntiin). Vastaavassa tilassa vastaavana aikana henkilöauton parkkipaikan käyttäjiä voisi olla muutamia. Lähtökohtana tulee olla, että Kauppatorin kaukaa kiertävät seutulinjat ja ruuhkabussit saavat torikorttelista tarvitsemansa pysäkkitilan muutaman asiakaspysäköintipaikan sijaan. Myöskään paikallisliikenteen palvelutasoa ei pidä olennaisesti heikentää ylimääräisillä suojateillä ja siirtämällä pysäkkejä pois Kauppatorin laidalta. Valtuusto on asettanut joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassaan tavoitteeksi nostaa seutuliikenteen matkustajamääriä 10-20 prosenttia. Tämä tavoite ei voi toteutua ellei liikennettä voi ohjata ydinkeskustaan ja joukkoliikenteen solmukohtaan toimivien vaihtomahdollisuuksien ääreen. Kauppatori on tälle toimivin paikka, koska Aurajoen sillat määrittelevät luontevat reitit keskustaan. Bussilinjat tarvitsevat torilla omat pysäkkinsä kaikkien linjojen yhteispysäkkien sijasta . Koko joukkoliikennejärjestelmä ja bussien vuorovälit menisivät sekaisin ellei myös torilla rytmitetä bussien kulkua tasavälisiksi. Normaaleissa olosuhteissa ja etenkään ruuhka-aikoina bussit eivät jää kuitenkaan torille turhaan seisomaan.

Yhtenäisen kävelykeskustan kannalta paras ratkaisu on Aurakadun läpikulkuliikenteen sulkeminen kävelykadun kohdalla ja bussien siirtäminen kävelyalueen ja torin toiselle reunalle. Tämä merkitsee Kauppiaskadun ja Brahenkadun muuttamista kokonaisuudessaan kaksisuuntaiseksi. Kauppiaskatu olisi torikorttelin osalta joukkoliikennekatu, josta bussit jatkaisivat Eerikinkadulle ja päinvastoin. Joukkoliikenteen osalta on myös mahdollista saavuttaa tyydyttävä ratkaisu perustuen nykyiseen yksisuuntaiseen liikenneratkaisuun Kauppiaskadulla. Minimivaihtoehto on tällöin pysäkkien saaminen torin reunalta. Haittana on, että bussit valtaavat torin kolme reunaa. Kävelyolosuhteita tulee parantaa tulevan pääkirjaston suuntaan ja kävelykadulta Aurajoelle. Turun keskusta tarvitsee kunnollisen pyörätieverkoston ja Kauppatorille on saatava tuhansille pyörille pyöräparkit.

Torin ja keskustan liikkeiden tarvitsemat asiakaspaikkojen lisäykset tulee osoittaa torin välittömässä läheisyydessä esimerkiksi vinoparkkeina Aurakadulle Taidemuseon mäkeen ja Yliopistonkadulle Kauppiaskadun ja Brahenkadun väliselle pysäkkitaskulle. Pysäköintiluola Louhea voidaan myös tarvittaessa laajentaa. Kaupallisen vetovoiman kannalta ei pidä unohtaa joukkoliikenteen merkitystä. Kauppiaskatu-vaihtoehto laajentaisi kaupallisesti toimivaa aluetta Wiklundin korttelin ja Aninkaistenkadun suuntaan. Puutorilla on puolestaan nähty mitä bussien poistuminen tarkoittaa: Puutori autioitui Naantalin bussien siirtyessä kulkemaan Kauppatorin kautta.

Torimyyjien autot on sijoitettava torilla maanpäälle. Maanalaiset ratkaisut ovat torimyyjille liian kalliita ja epäkäytännöllisiä. Kauppatorin elävänä pitäminen edellyttää siis näköhaittojen hyväksymistä osana torikauppaa. Taksit, inva-paikat ja ammattimaisten toriasiakkaiden pysäköintipaikat voidaan sijoittaa Aurakadulle Ruotsalaisen teatterin kohdalle. Taksit voivat yöaikaan nykyiseen tapaan käyttää Kauppiaskatua. Joukkoliikennelautakunnan esitys joukkoliikennekadun siirtämisestä Kauppiaskadulle pitää nähdä positiivisena mahdollisuutena niin kuin aikanaan lautakunnan aloitetta Tuomiokirkon edustan rauhoittamisesta bussiliikenteeltä.

Jorma Jäntti
Joukkoliikennelautakunnan
jäsen (vihr)
Kauppatorin kehittämisen
johtoryhmän jäsen
Turku

Takaisin "Mielipidekirjoitukset"-hakemistoon