FI1 Filosofian peruskysymyksiä        KÄSITTEIDEN KERTAUS

* opettele kurssin rakenne (osat I-V) ja kertaa kirjan lopun hakemiston avulla keskeiset käsitteet kustakin osasta. (oppikirja: Hakala ym., FILO - Opas aloittelevalle filosofille, Tammi)
 

I. Mitä filosofia on ja miten filosofoidaan?

- filosofia-sanan merkitys (ks. kirjan alku)
- argumentaatio
- luonnonfilosofia
- esisokraatikot
- dialogi
- sokraattinen menetelmä
 

II. Mitä on olemassa? - olevaisen luonne?

- metafysiikka
- ontologia
- kosmologia
- teologia
- idea
- idealismi
- objektiivisuus
- subjektiivisuus
- materialismi
- determinismi
- kausaalinen syy/selitys
- teleologinen syy/selitys
- mind-body-ongelma
- psykofyysinen ongelma
- substanssi
- dualismi
- monismi
- pluralismi
- paradoksi
 

III. Mitä voi tietää? - tieto-opin perusteet

- tietoteoria (epistemologia)
- skeptisismi
- dogmatismi
- relativismi
- rationalismi
- looginen päättely
- deduktio
- premissi
- induktio
- empirismi
- solipsismi
- kehäpäätelmä
 

IV. Miten on hyvä elää? - etiikka

- moraali
- normatiivinen etiikka
- metaetiikka
- deskriptiivinen/kuvaileva etiikka
- eudaimonia
- hyve
- telos (teleologia)
- hedonismi
- altruismi
- utilitarismi
 

V. Yhteiskuntafilosofia (kirjan ulkopuolelta - muistiinpanot)  
 
 
 

2010
juha.seppanen - tuusula.fi