Uskonnollinen toiminta, riitit ja rituaalit

Uskonnon harjoittamiseen liittyy usein erilaisia riittejä ja rituaaleja. Riitit ovat yhteisöllisiä ja säännönmukaisia uskonnollisia toimintoja (lat. ritus = jumalanpalvelusmenot). Monesti riitti ja rituaali ovat lähes samaa tarkoittavia käsitteitä, toisinaan rituaalilla tarkoitetaan useista riiteistä muodostunutta kokonaisuutta.

Riittien tarkoitus on synnyttää ja ylläpitää yhteyttä korkeampiin voimiin. Joskus riitit ovat näytelmiä, jotka tekevät jonkin myytin tai uskonnon perustapahtuman eläväksi, esim. kristillinen ehtoollinen tai jollekin jumalalle omistettu kulkue. Ihminen voi olla riitissä siunausta saavana osapuolena (esim. kaste), joskus hän taas antaa jotakin Jumalalle (esim. uhraus). Riitti voi olla myös maaginen toimitus, jonka välityksellä yritetään vaikuttaa yliluonnollisiin voimiin.

Riittejä esiintyy melko samanlaisina kaikissa uskonnoissa. Riitit ja rituaalit ovat yhteisöllisiä asioita ja ne voivat antaa turvallisuuden tunnetta ja selkeyttää sosiaalisia suhteita. Ne  voivat lisätä yhteenkuuluvaisuutta ja helpottaa vaikeiden elämäntilanteiden läpikäyntiä.

Riittien ja rituaalien suorittaminen on kaavamaista ja tarkasti säädeltyä. On tärkeää, että ne suoritetaan oikein, jotta niillä olisi vaikuttavaa voimaa. Yleensä riittien suorittamisesta vastaa erityishenkilö, jolla on vihkimys tehtävään. Kristillisissä kirkoissa pappi suorittaa pyhiä toimituksia, islamissa rukouksen johtajalla ja buddhalaisuudessa munkeilla on samankaltainen rooli.

Kastetilaisuus Pohjois-Namibiassa. (Kuva: Ville Orelma)
 

Riittien lajeja

Siirtymäriiteissä ihmisen asema tai tila muuttuu. Ne liittyvät usein elämänkaaren käännekohtiin syntymään, aikuistumiseen, avioitumiseen ja kuolemaan. Riitit helpottavat siirtymää, esimerkiksi hautajaiset voivat kanavoida omaisten surua ja häissä puolisoiden suvut tutustuvat ja liitosta tulee julkinen.

Siirtymäriitti on usein jäseneksi tulemisen tapahtuma (initiaatio), johon voi liittyä erilaisia kokeita ja symbolisia tekoja. Aikuistuminen on monissa yhteisöissä ritualistisesti säänneltyä. Aikuistumisriitti voi muuttaa nuoren asemaan voimakkaasti. Esimerkiksi heimokulttuureissa poikien on riitin jälkeen käyttäydyttävä kuin mies, he eivät saa enää leikkiä pikkupoikien leikkejä eivätkä näyttäytyä perhepiirissä alastomina. 

Siirtymäriiteissä on kyse rajan ylittämisestä. Niissä on usein seuraavat osat: (1) vanhan hylkääminen, (2) normiton välivaihe (ns. liminaalitila) ja (3) uuteen asemaan astuminen. Välivaiheessa tavalliset arvot ja tavat saattavat menettää hetkellisesti merkityksensä ja tunteet voivat purkautua karnevalistisena juhlintana.

Kalendaaririitit ovat vuoden kiertokulkuun tai merkittäviin tapahtumiin liittyviä pyhiä toimituksia. Valoisuuden vaihtelut sekä metsästykseen ja viljelyyn liittyvät rytmit synnyttivät muinaisina aikoina tällaisia riittejä. Vuoden pimeimpään ja valoisampaan aikaan liittyy monissa kulttuureissa juhlia. Kalendaaririitit juhlistavat merkittäviä hetkiä ja pyrkivät varmistamaan asioiden säännönmukaisuuden. Esimerkiksi muinaiset Kiinan keisarit suorittivat Pekingin Taivaan temppelissä rituaalin varmistaakseen vuodenaikojen normaalin kulun.

Vuotuiset toistuvat tapahtumat tarjoavat samastumismahdollisuuden. Henkilö eläytyy pyhien tapahtumien kulkuun, esimerkiksi kristinuskossa Jeesuksen viimeisiin päiviin (kiirastorstai, pitkäperjantai ja pääsiäinen).

Kriisiriitit ovat kriittisissä tai yllättävissä ongelmatilanteissa suoritettuja toimia. Ne tuovat muutoksiin sujuvuutta (esim. muutto uuteen asuinpaikkaan), tai pyrkivät menetetyn tasapainon palauttamiseen. Jos vaikkapa kuivuus, tulva tai sairausepidemia koettelee varhaiskantaista yhteisöä, niistä yritetään selvitä rituaalien avulla.

Kertaa:
Kuvaile erilaisia riittien lajeja.
Miksi riittejä on olemassa?