XHTML-käsikirjasta havaittuja painovirheitä

Kirjasta Korpela & Linjama: XHTML-käsikirja (Docendo, 2004) on havaittu seuraavat enimmäkseen vähäiset painovirheet.

S. Kohta sivulla Kirjan teksti Korjattu teksti Huomautuksia
157 Huomioteksti Windows Latin 1:een kuuluvia merkkejä Windows Latin 1:een kuuluvia lisämerkkejä Selvennys. Tarkoitetaan niitä merkkejä, jotka kuuluvat Windows Latin 1:een mutta eivät ISO Latin 1:een.
172 Otsikon ”Entiteetti '” jälkeisen 2. kappaleen 2. virkkeen alku. Selaimissa se toimii varsin hyvin Joissakin selaimissa se toimii Entiteetti ' ei toimi IE:ssä. Tätä entiteettiä ei siis kannata käyttää, kuten kirjassa muillakin perusteilla esitetään.
233 Taulukon rivi, jolla on [ %41 %5B Väärä koodi.
Taulukon rivi, jolla on \ %42 %5C
Taulukon rivi, jolla on ] %43 %5D
252 Koodiesimerkin 1. rivi <div>   Poistetaan tagi tarpeettomana (ja ehkä hämmentävänä, koska vastaavaa pakollista lopputagia ei ole mukana).
253 2. kappale karjala krj,   Poistetaan listasta, koska karjalan kielelle ei ole standardoitua koodia (krj on epävirallinen). Karjalan kielelle, joka on erotettava suomen kielen kaakkois- eli karjalaismurteista, voidaan käyttää koodia fiu. Se tarkoittaa kaikkia suomalais-ugrilaisia kieliä, joille ei ole annettu omaa virallista koodia.
Otsikon ”Tarkentavat koodit” jälkeinen kappale, 4. rivin loppu amerika-
nenglantia
amerikan-
englantia
Korjataan tavutus.
256 Kolmanneksi viimeinen kappale. Nämä merkit eivät myöskääm vaikuta tekstin jakautumiseen eri riveille, toisin kuin eräät muut, osittain tunnetummat leveydettömät (zero-width) merkit. Nämä merkit eivät myöskään vaikuta tekstin jakautumiseen eri riveille sillä tavoin kuin eräät muut, osittain tunnetummat leveydettömät (zero-width) merkit. Vaikutus rivinvaihtoon on periaatteessa mutkikas mutta ei ole yleensä olennainen käytännössä.
345 Koodiesimerkkiä edeltävä teksti ”Creator” ”DC.creator”  
357 Otsikon ”Miten selain esittää title-elementin?” jälkeisen kappaleen 2.  virkkeen loppu. .. . Virkkeen loppuun tullut vahingossa kaksi pistettä.
463 Koodiesimerkki ennen taulukkoa 18.7. color="#060" color="#006600" #060 on sallittu värikoodi CSS:ssä mutta ei HTML:ssä.
522 Koodiesimerkin 3. rivi. 03 Mukaan tullut vahingossa tyhjä rivi.
Taulukon 19.13 archive-rivi. archive=a.jar,b.jar" archive="a.jar,b.jar" Alkulainausmerkki pudonnut pois.
562 Ensimmäisen koodiesimerkin 1. rivi. shape=poly" shape="poly" Alkulainausmerkki pudonnut pois.
654 Ensimmäisen täyden kappaleen 2. ja 3. virke. – – alasanakenttä (type="radio" tai type="checkbox"). Käytännössä monet selaimet, mm. IE, hyväksyvät readonly-määritteen muissakin input-elementeissä. – – salasanakenttä (type="text" tai type="password"). Käytännössä monet selaimet, mm. IE, tunnistavat readonly-määritteen joissakin muissakin input-elementeissä (mm. input type="submit"). Useita korjauksia.
711 Otsikon ”onsubmit-määrite” jälkeinen kappale.

Lähettämisen tavasta riippumatta selain ensin suorittaa onsubmit-määritteen arvona olevan skriptin, jois form-elementissä on tällainen määrite skriptit ovat käytössä selaimessa. Jos sen sijaan käytetään esimerkiksi onclick-määritettä lähetyspainikkeessa, se voi jäädä vaille vaikutusta, jos lomake lähetetään muulla tavoin.

Jos skriptit ovat käytössä selaimessa ja form-elementissä on onsubmit-määrite, niin selain suorittaa ensimmäiseksi tämän määritteen arvona olevan skriptin, kun käyttäjä napsauttaa lähetyspainiketta. Samoin käy, kun käytetään muita edellä kuvattuja lähettämistapoja. Kuitenkaan kaikki selaimet (mm. IE) eivät suorita kyseistä skriptiä, jos lomake lähetetään JavaScriptin submit()-funktiolla.

Täten onsubmit-määrite sopii erilaisten tarkistusten tekemiseen paremmin kuin esimerkiksi lähetyspainikkeessa oleva onclick-määrite. Jos lomake lähetetään painamalla enter-näppäintä tekstikentässä, niin onsubmit-määrite vaikuttaa, mutta lähetyspainikkeen onclick-määrite ei.

IE ei ota huomioon onsubmit-määritettä, jos lomake lähetetään JavaScriptin submit()-funktiolla. Ks. DOM Level 2 HTML Issues List, kohta HTMLFormElement::submit. Kappale on lisäksi kirjoitettu selkeämmäksi ja jaettu kahdeksi kappaleeksi.
791 Taulukkoa 28.2 edeltävä virkkeen toiseksi viimeinen sana. käytetistä käytetyistä  
Taulukon 28.2 rivi, jolla on &#8204;. sallii rivinvaihdon sallii sidonnan Ks. kirjan lukua 11.
Taulukon 28.2 rivi, jolla on &#8205;. kieltää rivinvaihdon kieltää sidonnan

XHTML-käsikirja. Docendo, elokuu 2004.
Jukka K. Korpela, jkorpela@cs.tut.fi

Luotu 2004-08-20. Täydennetty 2004-10-05, 2004-12-23, 2004-12-31, 2005-01-04 ja 2001-03-24.