N1MM Logger                                                                  OH2GI 22.01.2014

                               

              Huom!! Tämä Ohje on "OH Uudenvuoden RTTY" kilpailua varten

                    (soveltuu kaikkiin kilpailuihin ja myös normal QSO)

 

     Asenna: RigExpert TI5,  MMTTY,  2Tone  ja  N1MM Logger

                                                                                

        Ilman Rig Expert FI-5 Hyppää kohtaan "===>>> Tee kansiot"                                                  

       Asenna RigExpert TI-5 RigExpert CD-ROMpulta:

USB-COM-Ports, Winkey ja USB-SoundCard.

 

Kytke USB-Kaapeli  Tarkista COM portit (otava ohjeen mukaiset)

C:\Program Files\RigExpert TI5\RigExpert TI-5\ListRE.EXE

Audio = USB Audio CODEC

COM3 = RigExpert TI-5 CAT port

COM4 = RigExpert TI-5 PTT/CW/SOFTFSK port

      COM5 = RigExpert TI-5 WinKey port

COM6 = RigExpert TI-5 FSK port

 (Rt-Click MyComputer > Properties > Cevice Manager > Ports (COM...)

 

       ===>>> Tee kansiot:

                  C:\MMTTY_Main

                  C:\MMTTY_2nd

                  C:\N1MM Logger

                   

                  Asenna MMTTY  C:\MMTTY_MAIN ja C:\MMTTY:2nd kansioihin

http://hamsoft.ca/pages/mmtty.php

 

Avaa 2Tone.ZIP  C:\MMTTY_2ND kansioon

http://www.rttycontesting.com/downloads/downloads.html

Kopioi 2Tone.EXE C:\MMTTY_2ND\MMTTY kansioon

 

        Ilaman Rig Expert FI-5 hyppää  "====>>>Asenna N1MM Logger"

                  MMTTY ohjelman PTT ja FSK

http://www.rigexpert.com/index?f=downloads#other 

kopioi  EXTFSK.DLL ja RE2EXTFSK.ini tiedostot

C:\MMTTY_MAIN\MMTTY kansioon. Edit  RE2EXTFSK.ini file:

 

[PTT port]

Number=4          

[FSK port]

Number=6  

 

Suorita C:\MMTTY_Main\MMTTY\MMTTY.EXE >  Options > Setup MMTTY

Valitse TX tab, valitse  EXTFSK  PTT&FSK  alasveto valikostaT:

Valitse  Misc tab ja valitse:  Sound+COM-TxD(FSK)   "tx Port  valikosta

Valitse  Demodulation tab set Mark ja Ham default

Valitse  AFC/ATC/PLL Decode tab  BauldRate = 45,45

Press OK.

Sulje MMTTY

 

====>>> Asenna N1MM Logger                              M1MM Desktop.JPG

 

N1MM Install:   

          Asenna Program tiedostot C:\N1MM Logger  kansioon                    

N1MM Full Install      

N1MM Latest Updates     

                      http://www.n1mm.hamdocs.com

 

           Asenna FlDigi   C:\Program Files\  kansioon 

                      http://www.w1hkj.com/   

                      http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/index.html

 

            Tee kansiot  ja pura kyseiset pakatut tiedostot

                      C:\N1MM Logger\Digital Function keys OH2GI  

     C:\N1MM Logger\ QSO_Fkey N1MM

     C:\N1MM Logger\N1MM Contest_Function Keys OH2GI                 

            Päivitä tietosi  C:\N1MM Logger\N1MM_Contest Function keys OH2GI\SARTGNYRTTY.MC

            Päivitä tietosi  C:\N1MM Logger\N1MM_Contest Function keys OH2GI\PSK_QSO.MC

            Päivitä tietosi  C:\N1MM Logger\Digital Function Keys OH2GI\SARTGNY.MC              

            Päivitä tietosi  C:\N1MM Logger\Digital Function Keys OH2GI\digi_QSO.MC   

            

                     Kopio Friend.ini  C:\N1MM Logger\ kansioon   http://www.af4z.com/ham/index.html

                     Kopioi Master.dta    C:\N1MM Logger\ kansioon   http://www.supercheckpartial.com/

 

 Boot the PC

           Note!!!!  For Vista, Windows 7 and Windows 8: 

right click on the N1MM Logger icon on your

desktop and select Run as    Administrator. 

 You will need to do this every time you install a new Latest

Update and run it for the first time.

 

Suorita:    N1MM Logger.EXE                                                              N1MM Main Screen.JPG

 

Install Contest: Click:  File > New Log in Database... 

 Huom! "Sent Exchange" = 001 (ei nimeä)                                          File_Install Contest.JPG

                                                                                                                               File_Inst_Contest Files.JPG

 

Config N1MM,  MMTTY  ja  2Tone

                              Click: File > Import > Call history     (Friend.Ini)

 

      Click Config

                      ¨ Enter Sends Message (ESM Mode)

                      ¨  Do not Automatically switch to.....

¨ Call History Lookup

        

      Click:  Configure Ports, Mode Control,....  
Huom!! Tee asetukset tarkoin seuraavien kuvien mukaan
                                                                                      Config_Conf_Hardware.JPG

 

Huom! Jotta F-Key(s) "Function Keys" tomimisivat oikein, niin pitää sopia yhteen

"Function Keys tab" ja kyseinen xxxx.MC file. (Tee ohjeen mukaan, niin onnistut)

                                                             Config_Conf_Function Keys.JPG

                                                             Config_Conf_Digital Modes.JPG

                                                                                                                          Config_Conf_Mode Control.JPG

 

Digital Installation and Setup

          N1MM Window:

              Click: Window > Digital Interface

              

           DI1 Window: 

              Clickkaa Oikealla  F-key_Kenttää > Load Macros >

              \Didital Function keys OH2GI\SARTGNYRTTY.MC > Open > Save Configuration

             Click:  Setup  valitse:  ¨ Rt Click = Return NOT Menu

 

 Click:  Setup > Settings >  General MMTTY setup       DI1_Setup_Settings.JPG

     

       Click Setup > Open add RX Window...

          Click;  DI1 Window1  Setup                            2Tone Settings.JPG

                     

      Config DI1 RX1 2Tone > Setup                DI1 RX1 2Tone Setup.JPG

                       

DxCluster     Click:  Window > Packet/Telnet                        Telnet dl4rck config.JPG

 

 

Makro-Key (F-Key) tietoa!!

Digi modella käytetään kahta F-Key fileä (xxxxx.MC)

N1MM ikkunassa käytä  kansiota C:\N1MM Logger\N1MM Contest Function Keys OH2GI\

DI1 ikkunassa käytä kansiota C:\N1MM Logger\digital Function Keys OH2GI\

DI1 ikkunassa makro-Key (F-Key) toimii vain Mouse-vasemmalla

 

Netissä löytyy CW ja SSB kisaa varten:

http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=23

            

         Right Click = Enter not menu

                   ¨While in Run mode Right click in the DI's RX window it sends CQ.

                   ¨When a station replies left click on the call. Right click sends your Exchange.

                   ¨As he sends his exchange left click on it. Right click again

                   ¨to send TU and log the call. Right click again starts CQ.

(and your back at the first)

 

 

         Printtaa nämä seuraavat ja naulaa pöytään.

Key Assignments (Keyboard Shortcuts)

 

Running keys                        Radio control

F1 = CQ                                 Alt+Q = Return to CQ-Freq.

Alt+R Set CQ repeat               Alt+F10 = Swap VFOs

Esc = Stop repeat              

  Alt+F8 = Return to last freq.

                                            

                                            Type CW USB LSB RTTY = change Mode

General keys                  Type frequency in KHz

Ctrl+N = Add note to log

     
Ctrl+Q = edit Call 

Ctrl+D = Delete last QSO        ESM MODE

Alt+K = Edit message butt.     Ctrl+M = Turn on/off

Alt+H = Help                         Alt+Enter = Log QSO without sending

 

RTTY

Alt+T = RX/TX togle

Ctrl+K = Manual sending

Alt+G = Grab Call from stack

 

Niitä on kauhea määrä, katso N1MM Logger manuaali

 

Yksi tärkeimmistä RTTY Modella on Ctrl+K = Manual sending

Laittaa TX ON ja voit naputella Keyboard'illa.

Huom! katso että naputtelu menee valkoiseen lähetyskenttään.

EXIT = ESC tai Ctrl+K

 

 

------------ OH2GI  (sral.fi) --------------