Pääsivulle

Päivitetty
29.1.2015
 

 

 

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivusto on
yksityishenkilön kokoama.
En vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Aivojen omat korjausmekanismit – uusia mahdollisuuksia traumaperäisten häiriöiden hoitoon?
www.terveyskirjasto.fi

Alaikäisten hyväksikäyttö: haaste kirkolle ja yhteiskunnalle
Oskari Juurikkala

Alakouluikäisten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen : Hoitoketjun kehittäminen Kuopion kouluterveydenhuoltoon
Puustinen, Jaana; Nissinen, Janne; Taskinen, Terhi

Anatomisten nukkien käyttö
www.kaypahoito.fi
 
Dissosiaatiohäiriöt ja niiden hoito (pdf)
Hannu Lauerma

Dissosiaatiohäiriö – varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus
www.terveyskirjasto.fi

 

Elävänä oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa (pdf)
www.terveysportti.fi

EMDR
www.emdr.fi
EMDR:n käyttö seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten hoidossa
Arja Lindqvist
Erityisosaamisen kehittäminen huostaanotossa (pdf)
www.sosiaaliportti.fi
 
Hoitajien valmiudet tunnistaa ja puuttua lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön lastenosastolla (pdf)
Riina Ratio
 
Istutetut muistot - False Memory Syndrome
Uskontojen uhrien tuki
Muistikuvat, valemuistot ja muistin manipulointi I
Antti Revonsuo, Hannu Lauerma, Sakari Kallio
Muistikuvat, valemuistot ja muistin manipulointi II
Antti Revonsuo, Hannu Lauerma, Sakari Kallio
Psyykkisen trauman hoito
www.introspekt.fi
Traumat, muistiin palautuminen ja valemuistot
www.markkuojanen.com
Valemuisto
www.skepsis.fi
 
Haavoittunut, näkymätön, tietoinen toimija vai ongelma nuori?
Tutkimus "lapsen seksuaalisen hyväksikäytön" uhrien esiintymisestä poliisin rikosilmoituksissa

Sanna_Mari Humppi
Hoitajien valmiudet tunnistaa ja puuttua lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön lastenosastolla (pdf)
Riina Raitio
Hormonaalisen ja muun lääkehoidon mahdollisuudet seksuaalirikollisuudessa
www.terveysportti.fi
Hyväksikäytetyt - selviytyjät kertovat
www.yhdistyslovery.com
Häväistyt ruumiit, rikotut mielet
Merja Laitinen
 
Isän asema erossa
Isätoimikunnan mietintö, luku 5
Istutetut muistot - False Memory Syndrome
www.uskontojenuhrientuki.fi
 
Kaltoin kohdeltu lapsi. Käsikirja kaltoin kohdellun lapsen kanssa työskenteleville (pdf)
www.tampere.fi
Kaltoinkohtelun merkit lapsessa
Maria-Liisa Mutanen

Kirjallisuuskatsaus seksuaalirikollisten hoidon  tuloksista ja ongelmista
Iiro Leino

Kipeä muisto voi olla valemuisto
Tuija Matikka
Kirkon kannettava vastuunsa lasten seksuaalisen hyväksikäytön kysymyksissä
Kirkon tiedotuskeskus
Kirkon naistyön neuvottelukunta vetosi naistenpäivänä seksipalveluja ostaviin suomalaismiehiin
Kirkon tiedotuskeskus
Kuinka suojata lasta joutumasta seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi?
Suvi Liukkonen, Johanna Ojala
Kunnes toisin todistetaan
www.city.fi
Kun nuori kokee seksuaalista väkivaltaa
Opas vanhemmille ja huoltajille

www.poikientalo.fi
Kädestä pitäen - Turvaa lapselle.
Käsikirja kaltoin kohdellun lapsen kanssa työskenteleville

www.tampere.fi
 
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
www.vakivallanvahentaminen.fi
Lapsen oikeus väkivallattomaan elämään ry
www.yhdistyslovery.com
Lapsena seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten kokemuksia voimaantumisesta. Elämän pituinen matka
Suvi Seppänen
Lapsen johdateltavuus
www.kaypahoito.fi
Lapsen pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyyn liittyvien selvitysten ohjeet ovat muuttuneet
Kuntatiedote 9/2003
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
www.terveyskirjasto.fi
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
www.vakivallanvahentaminen.fi

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisy
Materiaalin kehittäminen terveydenhoitajan työn tueksi
Suvi Pekkonen, Saratuuli Tamminen

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn herääminen ja toimenpiteet päivähoitohenkilöstön toimesta
Johanna Järviluoma
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen
www.kaypahoito.fi
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuskäytäntö epäyhtenäinen
www.haaste.om.fi

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen kohtaaminen hoitotyössä - kansio lastensuojelulaitoksen henkilökunnalle
Tiina Lihavainen

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kohtaamisen ammatillisia haasteita (pdf)
Jarno Korpela, Maiju Salonsaari
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkiminen (pdf)
www.kaypahoito.fi/xmedia/extra/hoi/hoi34040.pdf
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - kysely terveydenhoitajien tiedoista ja kokemuksista
Raisa Koho, Sari Leikas
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: torjutut muistot ja väärät muistot
http://tiedostamaton.net

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö äidin arjen ja hyvinvoinnin haastajana
www.ulapland.fi

Lapsen tuska huoltoriidassa
Elämää vanhempien välissä

Kristiina Väyrynen
Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta erotilanteessa
www.terveysportti.fi
Lapset kokevat väkivaltaa useammin kuin aikuiset
www.laaninhallitus.fi
 

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö
www.yhdistyslovery.com

Lapsiin kohdistuvassa väkivallassa epäiltynä usein toinen lapsi
www.haaste.om.fi
Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö
www.polamk.fi
Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyssä tekemistä
www.haaste.om.fi
Lapsi matkalla eheämmäksi ja elävämmäksi
Paula Pettersson
Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu (pdf)
www.oikeusasiamies.fi
Lapsipornografia kuriin
www.evl.fi/kkh/kt
Lapsi rikoksen kohteena? Epäilyn selvittäminen ja viranomaisyhteistyö
Julia Korkman
Lapsi rikoksen kohteena? (pdf)
Tuija Lyytikäinen, Merja Oksanen ja Julia Korkman
Lapsi rikoksen uhrina
http://oikeusministerio.fi/
Lapsuudessa seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen tuen tarve aikuisena
Kirsi Siukola
 

Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävältä saatu tieto
Sirpa Knaappila

Lasten hyväksikäyttäjät pitävät keskenään yhteyttä
http://suomenkuvalehti.fi
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
www.paihdelinkki.fi
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja tilastoharhat
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 24

http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=10153
 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmeneminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien ja lehtoreiden toimittamissa yksityisissä ripeissä ja sielunhoidossa
http://evl.fi

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen (pdf)
www.stm.fi
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkinnan vaikeus
Anita Alvarez
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksia lapsen kehitykseen
www.kaypahoito.fi
Lastentarhanopettajien näkemyksiä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä
Katri Höglund
 
Maijan tarina – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön traumana
http://freepathways.wordpress.com/maijan-tarina/
Matkailun vaiettu puoli: Lapsiin kohdistuva seksimatkailu yrityksen yhteiskuntavastuun näkökulmasta
Ekoluoma Tuula
Matka äitiyteen insestin maailmassa   (pdf)
Päivi Aho-Mustonen
Miksi Suomessa ei saa muutoksia vääriin päätöksiin?
J.P.Roos
Miksi tehdä sivut pedofiliasta
Nemaken pedofilia myönteiset sivut tai siis niiden rippeet
Mitä pedofiilin päässä liikkuu?
www.hs.fi
Mitä vieraannuttaminen on?
www.isätlastenasialla.fi
Muistikuvat, valemuistot ja muistin manipulointi 1
http://users.utu.fi/shakal/
Muistikuvat, valemuistot ja muistin manipulointi 2
http://users.utu.fi/shakal/
Muistin synty
www.psykoterapia-lehti.fi
 
Nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä Internetin keskustelupalstoilla (pdf)
Hanna Hietala, Terhi Lahti
Nuoruudessa koetun seksuaalisen kaltoinkohtelun muodot ja ilmitulo (pdf)
Ilona Kangas, Emmi Tolonen
 

Onko lasten seksuaalinen hyväksikäyttö lisääntynyt? (pdf)
www.terveysportti.fi

 
Pahuudella puhkotut purjeet: lapsena seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten kokemuksia äitiydestä
Kajava, Laura Varonen, Minna
PASvanhemmat
www.pasvanhemmat.info
Pedofilia ja sen uhrit
www.terveysportti.fi
Pedofilian tutkimus ja hoito
www.haaste.om.fi
Pedofilia voi johtua aivojen poikkeavuudesta
www.laakarilehti.fi
Pelastakaa lapset ry
www.pelastakaalapset.fi
Perheneuvolan työkäytännöt selvitettäessä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä
Annaliisa Heikinheimo
Pienimmille huoleton elämä
Verkkouutiset Tutkija Heikki Sariola
Poliisin tietoon tullut lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta
Sanna-Mari Humppi
Psykofyysinen fysioterapia 3 (pdf)
Marja-Leena Lähteenmäki, Raija Jaakkola
 
Rajat ry
www.rajat.fi
Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa
www.polamk.fi
Roomalaiskatolisen kirkon pedofiliaskandaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Roomalais-katolisen_kirkon_pedofiliaskandaali
 
Seksuaalirikokset Suomen rikoslain 20 luku
Jouni Heikheimo
 
Seksuaalinen hyväksikäyttö saa alkunsa yhä useammin Internetissä
www.poliisi.fi
Seksuaalirikoksista
www.terveysportti.fi
Seksuaalisen hyväksikäytön epäily
www.sosiaaliportti.fi
Seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset
Kirjoittanut: Wendy Moelker, vastaava psykologi Emergis-keskuksessa, Goes, Alankomaat.
Seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien väitteiden totuusarvon arviointi
http://niinaberg.com

Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus- ja hoito terveydenhuollon toimipisteissä (pdf)
www.tukinainen.fi

 
Suomen DELFINS ry
Suomen DELFINS ry on valtakunnallinen tukijärjestö seksuaalisen hyväksikäytön uhreille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille, sekä muille asiasta kiinnostuneille tukihenkilöille ja -yhteisöille.
www.suomendelfins.fi
Suojele minua kaikelta
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi
Syyllisyys ja häpeä -Taide seksuaalisesta hyväksikäytöstä selviämisen välineenä (pdf)
Katariina Katla
Syömishäiriöistä
Linkkejä  
 
Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt
www.kaypahoito.fi
Tukinainen Raiskauskriisikeskus
Tukinaisen palvelut ovat tarkoitettu seksuaalista väkivaltaa ja/ tai hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen.
  
Unohdus, muistaminen, eheytyminen lapsuuden traumassa
www.psykoterapia-lehti.fi
 
Valemuistosyndrooma
www.skepsis.fi/
Valemuistosyndrooma
Martin Gardner
Valemuistisyndrooma
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valemuistisyndrooma

Valmistuvien sairaanhoitajien valmiudet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen
Siekkinen, Saana; Karppinen, Saija

Valvotun koevapauden tehokkuutta lisättäisiin seksuaalirikollisten lääkehoito mahdolliseksi
http://valtioneuvosto.fi
"Varsinkin tällainen rikos"
Seksuaalirikoksesta tuomittujen miesten käsityksiä rikoksestaan
Ina Siltanen, Saija Vähäkuopus
Vastusta lapsipornoa
Pelastakaa lapset ry:n ilmiantosivu

Vauvojen kaltoinkohtelu. Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa
Tanja Henttonen

Vertaistuen merkitys toipumisessa.
Lapsuudenaikaisen seksuaalisen hyväksikäytön läpikäyminen aikuisena.
(pdf)
Emmi-Riikka Sirola
   
Westermarck-efekti
http://fi.wikipedia.org/
 
Yahoo siivoaa pedofiilit chat-huoneistaan
digitoday
Yleissopimus lasten oikeuksista
Boes.org