Pääsivulle

Päivitetty
9.11.2013

 

Kaksoisdiagnoosi

 

 

Hoitotyöntekijöiden kokemuksia kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidosta akuuteilla päihde- ja psykiatrisilla osastoilla
Heta Lähteenaro, Miina-Liisa Pesola

 
"Kahden tulen välissä" Produktio kaksoisdiagnoosista ja sen hoidosta
Sanni Arokko, Tiina Laurila
Kaksoisdiagnoosi
www.paihdelinkki.fi

Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden omaisten kokemuksia MIEPÄ-kuntoutuksen vaikuttavuudesta asiakkaan kuntoutumiseen
www.nuorten-yst.fi

Kaksoisdiagnoosi - Haasteet silloin kun asiakkaana on psykiatrisesta häiriöstä kärsivä päihdeongelmainen
Tiina Sutinen

Kaksoisdiagnoosi hoitojärjestelmän haasteena - Vastakkainasettelusta yhteistyöhön
Antti Mikkonen

 
Nuori aikuinen ja kaksoisdiagnoosi - vertaistukikokemuksia asumiskuntoutusyksikössä
Friberg, Salla; Klemetti, Emilia
 
Päihdehäiriö ja samanaikainen muu mielenterveyden häiriö – kaksoisdiagnoosin hoidollinen haaste
www.terveysportti.fi
Päihdelinkki ammattilaisille
www.paihdelinkki.fi
Päihdeongelmaiset naiset päihdetyöntekijöiden kokemana (pdf)
Maija Norman - Laura Lindholm