Pääsivulle

Päivitetty
24.3.2014

Persoonallisuus ja psyykkiset häiriöt

 

Aika voi auttaa psykopaatin hoidossa
Marja Paavilainen www.yle.fi/akuutti

www.verkkouutiset.fi
Antisosiaalinen persoonallisuushäiriö
http://fi.wikipedia.org/
Antisosiaalisuus ja alkoholismi lisäävät naisen henkirikosriskiä
Verkkouutiset
 
Defenssit eli minän puolustuskeinot
Tiedostamaton.net
Dialektinen käyttäytymisterapia, epävakaa persoonallisuus ja itsensä vahingoittaminen
www.kaypahoito.fi
Dialektinen käyttäytymisterapia, epävakaa persoonallisuushäiriö ja päihteiden käyttö
www.ebm-guidelines.com
Dialektinen käyttäytymisterapia ja epävakaan persoonallisuushäiriön hoito (pdf)
www.sosiaalisairaala.fi
Dialoginen kohtaaminen psykopaattisia piirteitä omaavan asiakkaan kanssa
Rikosseuraamustyöntekijän näkökulma

Harjula Sanna, Yliluoma Susanna
Dissosiatiivinen tiedostamaton
Tiedostamaton.net Mikko Ahola
Dynaaminen tiedostamaton
Tiedostamaton.net Mikko Ahola
 
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ja sen hoito
Pipsa Ovaskainen
Epävakaa persoonallisuus
www.kaypahoito.fi
Epävakaa persoonallisuus
www.terveysportti.fi
Epävakaa persoonallisuus
www.terveyskirjasto.fi
Epävakaa persoonallisuushäiriö - itsehoito-opas
www.terveyskirjasto.fi
Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito
Minttu Lahtinen
Epävakaan persoonallisuushäiriöpotilaan hoito
Perehdytysmateriaali

Aki Himanen ja Maija Valdes
Epävakaa persoonallisuus - riittääkö yksi hoitomalli?
Havaintoja hoitomallien integraatiosta

Maaria Koivisto
Epävakaan persoonallisuuden hoito
www.terveysportti.fi
Epävakaan persoonallisuuden hoito
www.ebm-guidelines.com
Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito päiväsairaalassa
www.jormatahka.com
Epävakaapersoonallisuushäiriö. Teoria, oireet, taustasyyt ja päiväsairaalahoito
www.jormatahka.com
Epävakaaseen persoonallisuushäiriöön liittyy useimmiten jokin muu persoonallisuushäiriö
www.kaypahoito.fi
 
Huijari nukkuu makeasti
www.laakarilehti.fi

Hyväksymisestä muutokseen – dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuuden hoidossa
www.terveysportti.fi

Hyvän ongelma: miksi hyvyyttä on olemassa?
Jukka Korpela
 
Ilkeä itserakkaus. Narsismin kuva
Sam Vaknin, Ph.D. http://www.healingeagle.net/Fin/Vaknin/Vaknin.html
 
Kerran opittu tapa hankkia mielihyvää ei katoa koskaan
Tiedostamaton.net
Kokemuksia epävakaasta persoonallisuushäiriöstä (pdf)
Sanna Saastamoinen
Kuinka saada kuriin persoonallisuushäiriö, joka tuottaa terveyspalveluita, sosiaalihuoltoa ja vankeinhoitoa
kovin koettelevia väkivaltarikollisia?
 

http://yliopisto-lehti.helsinki.fi
 

Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta erotilanteessa
www.terveysportti.fi

 
Mielialaa tasaavat lääkkeet epävakaan persoonallisuuden hoidossa
www.kaypahoito.fi
Miksi meillä on tunteet?
Tiedostamaton.net
Mistä psykopatiassa on kysymys
http://narsistienuhrientuki.yhdistysavain.fi
Mitä on persoonallisuus? Miten kuvata ihmisen toimintaa kokonaisuutena? Mikä ihmisessä on pysyvää?
Timo Järvilehto
Muisti tietoisen ajattelun tasolla ja impulsiivisella tasolla
Tiedostamaton.net
Musiikin siltaa pitkin sisäiseen maailmaan Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa
Ritva Honka
Muuttuiko suunta? Etappihoidon - tehostetun huolenpidon - vaikuttavuus nuoren elämään (pdf)
Ann_Marie Pettersson
 
Nainen ja läheisriippuvuus. Kriittinen näkökulma läheisriippuvuuteen
Tuija Hyytiäinen
Narsismi
www.jotte.info/  Jorma Myllärniemi psykologi, laillistettu psykoterapeutti ja psykoanalyytikko
Narsismi ja rajatilat (pdf)
Jan-Henry Stenberg Psyk.lis., erikoispsykolog psykoterapeutti
Narsismin yleisyys ja sen päällekkäisyys muihin persoonallisuus häiriöihin verrattuna
http://narsistienuhrientuki.yhdistysavain.fi
Narsismista yleisesti
http://narsistienuhrientuki.yhdistysavain.fi

Narsismi vs. psykopatia
Kirsi Nuorti

Narsistien uhrien tuki
www.narsistienuhrientuki.info/
Narsistinen persoonallisuushäiriö, narsistin uhriksi joutumisen tunnistaminen ja uhriudesta selviytyminen
Vaaranen, Minna; Valgijainen, Riikka
Narsistin uhrin ominaisuuksista, tuntemuksista ja selviytymiskeinoista parisuhteessa (pdf)
Salla Sipilä
Narsistisesti vaikea potilas
http://narsistienuhrientuki.yhdistysavain.fi
Narsistit työpaikkakiusaajina
Lustig, Markus
Nuoruusikä ja psykopatia
www.terveysportti.fi

Nuorten käytöshäiriöiden arviointi ja hoito
www.terveyskirjasto.fi

 
Oikeuspsykiatria
Linkkejä
 
Pahuus on todellista
Leif Lindberg
Pahuus perheessä
www.psyjuridica.com
Paranoiapotilaan elämä on kuin salapoliisiromaani
Marja Paavilainen www.yle.fi/akuutti
Perimä ja ympäristö antisosiaalisuuden kehityksessä (pdf)
Markus Jokela
Persoonallisuuden integraatio
Timo Järvilehto
Persoonallisuus ja psykologinen testaus
Timo Järvilehto
Persoonallisuushäiriöiden lääkehoito
Matti O. Huttunen
Persoonallisuushäiriöinen potilas vastaanotolla
www.terveysportti.fi
Persoonallisuushäiriö ja pahuus
www.duodecim.fi
Persoonallisuushäiriöisen  päihdepotilaan hoito
Pekka Laine

Persoonallisuushäiriöstä kärsivän potilaan hoitopolku Halikon sairaalan tulosalueella (pdf)
Aleksi Heinonen, Tuomas Mikkola

Persoonallisuushäiriöt
www.terveyskirjasto.fi
Persoonallisuushäiriöt
 http://myrskykari.tripod.com/psykiatria/index.html
Persoonallisuushäiriöt
www.e-mielenterveys.fi
Persoonallisuushäiriöt
Jyrki Nikanne
Persoonallisuushäiriöt ja pahuus
Jyrki Korkeila
Persoonallisuushäiriöt ja työkyky
www.terveysportti.fi
Persoonallisuushäiriöitä voidaan hoitaa
Jorma Tähkä
Persoonallisuushäiriöt
www.terveysportti.fi
Persoonallisuushäiriöt
http://therapiafennica.fi
Persoonallisuushäiriöt
Doris O. Aghazarian
Persoonallisuushäiriöt työyhteisössä (pdf)
Jyrki Varjonen
Persoonallisuuspiirteet ennustavat väkivaltarikollisten uusimista
www.haaste.om.fi
Persoonallisuusteoriat
Timo Järvilehto
Persoonallisuustesti
www.profnet.org
Psykopaatin aivot eivät tunne myötätuntoa
www.terve.fi
Psykopaatin paluu
www.terveysportti.fi
Psykopaatti ei vähästä säikähdä
www.tohtori.fi
Psykopaatti työtoverina
www.superliitto.fi
Psykopatia
www.terveysportti.fi
Psykopatia seurakunnissa
www.ihminentavattavissa.net
Psyykkinen toiminta tasolla joka ei ole tietoista ajattelua
Tiedostamaton.net
 
Rajatilapotilas
Linkkejä
 
"Se nyt on vaan tyhmää luottaa liikaa"
Asiantuntijoiden mallitarinat narsistien kumppaneista

Jenni Kangasmäki
SCID-II -haastattelu saattaa lisätä persoonallisuushäiriön diagnosoinnin osuvuutta
www.kaypahoito.fi

"Sisällä oli valtava huuot ja häpeä"
Tyttärien tarinalliset ydinkokemukset narsistisesti vaurioituneen äiti–tytär-suhteen näyttämöllä
Katja Kalliosaari

 
Testi paljastaa psykopaatin vaarallisuuden
www.terveyskirjasto.fi
The Website Devoted to the Study of Psychopathy
www.hare.org
Tietoinen ajattelu pähkinänkuoressa
Tiedostamaton.net
Tietoisen ajattelun tason ja impulsiivisen tason eroavaisuuksia
Tiedostamaton.net
Toimintakyky epävakaassa persoonallisuushäiriössä
www.kaypahoito.fi
Toisissa meistä asuu sisäinen hirviö
www.tiede.fi
Trauman vaikutus persoonallisuuteen
Nina Järvinen ja Tiina Lantto
Tunne-elämältään epävakaisten omaiset
www.otu.fi
Tunteet ja järki
Tiedostamaton.net
Tunteet toiminnassa lyhyesti ja yleisesti
Tiedostamaton.net
 
Uutta tietoa psykopaatin mielestä
www.psyk.fi
 
"Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä" - kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta
www.sosiaalisairaala.fi
Voiko persoonallisuushäiriötä kuvantaa? (pdf)
www.terveysportti.fi
 
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
www.introspekt.fi

Ympäristö vai perimä – psykologian pitkä tie tasapainoiseen ihmiskäsitykseen (pdf)
Liisa Keltikangas-Järvinen