BROMAN

Sauvossa, Kiskossa ja Marttilassa elänyt suku


 Ks. myös Kauko Paltan tutkimus Paltta-suvusta.
 

BROMAN, Jonas (1652-1700)

Syntynyt n. 1.1.1652. Mainitaan Sauvon Tapilan kartanon, Brita Krusen säterin, vuokraajaksi 1695 (SAY). Kuollut Tapilassa 15.1.1700 (haudattu vasta 4. huhtikuuta), jolloin iäksi sanotaan 48 vuotta 14 päivää. Hänen jälkeensä Tapilan voudiksi tulee Johan Lindström, jonka vaimon nimi oli Hedvig.
    Ennen vuokraajaksi tuloaan Jonas Broman oli Tapilan voutina ainakin jo 16.6.1691 lähtien, jolloin hän oli kesäkäräjillä
vastaamassa Jakob Munteliukselle Petäsholmen -nimisestä niitystä (?).
    Kuitenkin jo 12.7.1684 Jonas Broman on kirjoittanut asiakirjan, jonka Johan Levanus esittää Sauvon käräjillä 7.-8.10.1704.
    Samoin 20.7.1688 Jonas Broman vahvistaa yhdessä Henrik Blåfieldin ja erään kolmannen kanssa nimikirjoituksellaan oikeaksi asiakirjan (ktk 15.-16.6.1691, s. 419).
    Broman oli vuokrannut Johan Bäärin jälkeen myös Härmälän ratsutilan (1698-1702), jossa hänen vaimonsa Brita Ryting mainitaan 1701-1702. Jälkimmäisenä vuonna siellä mainitaan myös Preceptoren [Johan] Steningius (för 3 åhr), mutta jo vuonna 1703 Henrik Hansson, joka Sauvon syyskäräjillä 23.-24.10.1702 (s. 37-39) valitti, ettei ollut saanut talosta haluamaansa vuokraa.
    (Kemiön Smedsbölessä on -/10.1705 vihitty Herr Johan Steningius ja Enka Margareta Pihl.)
    Sauvon käräjillä 23.-24.2.1700 mainitaan Jonas Bromanin olleen n. 1692-93 kuolleen ja Halikon Topjoella asuneen Jakob Hagelinin lasten holhooja. Hagelinin lesken nimi oli Ingeborg Andersdotter, ja hän oli Brita Andersdotterin sisar. Jakobin kuoltua Topjoen ratsutilan omistajaksi tuli Jonas Broman ja hänen jälkeensä leski Brita, joka asui siellä poikansa Gustafin kanssa ainakin isoonvihaan asti. Isonvihan jälkeen tilan omisti Jakobin poika, lääninrahastonhoitaja Gustaf Hagelin. Gustafilla oli ainakin sisarukset Anders ja Jakob. (Tietoja Topjoen omistuksesta ja sukulaisuussuhteista on antanut Matti Walta.)
    Jonas Bromanin vaimo oli Brita Andersdotter RYTING (Rytting). Muutti Topjoelle ja eli siellä ainakin vielä isonvihan
aikaan. Ryting-suku on mahdollisesti kotoisin Ruotsista, ehkä Etelä-Ruotsista, jossa heitä mainitaan 1600-luvun puolivälissä useilla eri paikkakunnilla. Eräs Anders Ryting löytyy Andrarumin alunakaivokselta. Rytingejä on elänyt 1600-luvulla myös Stralsundissa. 


Björn Rosenberg on antanut tammikuussa 2004 Anbytarforumin sivuilla seuraavia tietoja: "Rytting. Elisabeth Rytting var dotter till direktören för Andrarums alunbruk (L) Ivar Rytting och hans första hustru (av tre) Anna Larsdotter. Uppgifter finns i ovannämnda två skrifter, i Edlund, B.: Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814. Lund 1981 samt i artikel i Ystads Allehanda 4/5 1968: Från Holstein till Andrarum. Ett kvinnoöde för 300 år sen. I sistnämnda artikel uppges att Ivar Ryttings första hustru var Anna Larsdotter Mosenius, prästdotter från Andrarum, som avled 1743; hon är dock inte upptagen i Carlquists Lunds Stifts Herdaminne. År 1999 var numera avlidne Gunnar Lundquist i Ystad sysselsatt med Rytting-forskning, tydligen avsedd att publiceras. Om och i så fall när så skett, har jag inte vetskap om. Han har uppgivit att Ivar R. var son till en Anders Ryting, broder till bl.a. en 1710 avliden Margareta Ryting i Stockholm; han var själv avliden då. -- Elisabeth R.:s födelse- och dödstidpunkter är okända för mig. Hon gifte sig i Andrarums sn 23?/8 1722 med dåv. bergsfogden Otto Hiort. Denne anges i material hos Genealogiska Föreningen vara född 1695 (hustruns härstamning dock felaktig här) och han levde enligt Borgström ovan ännu 1756 (du anger d. 1750 -- ?)."

Staffan Bengtsson helmikuussa 2004 samoilla sivuilla: " Det finns en del uppgifter om en syskonskara Ryting i bouppteckningsregistret för Sthlms RR och magistrat. Peter Hedenbrun, hökare, dog i oktober 1710. Hans hustru Margareta Ryting uppges ha dött en månad efter mannen. Hennes syskon, som omnämns i bouppteckningen: 1/ Gert Ryting, kock, fången i Muscou. Dennes dotter Catharina Ryting g.m. båtsman Didrik Duseberg. 2/ avl. Maria Ryting. Hennes son skomakaregesäll Lorens Pan. 3/ Sara Ryting, g.m. bonden Matts Johansson i Rimbo sn. 4/ avl. Anders Ryting. Hans son Ivar Ryting, inspektor vid alunbruket, Skåne. 5/ avl. Sven Ryting. Hans son Erik Ryting, landsgevaldiger, Skåne. Peter Hedenbrun hustru i ett tidigare gifte var Magdalena Hansdotter d. 1705 26/5." [Anbytarforum: Släkter: Övriga släkter G–I: Hjort. Tammikuu 2004]

    Lapsia: 

     ?Christina. Mainitaan Catharina Bromanin lapsen kummina Halikossa 3.3.1708. Gustaf Bromanin lapsen kummina
                 Kiikalassa 1723. Kiikalassa 23.1.1730 lijnwäfwaren Erik Rönberg. (Jungfru Stina B., Cr. L. G.)
     Gustaf, s. n. 1690. Ks. X:225.
     Brita, s. 29.6.1694 Tapilassa
     Anders, 27.11.1696 Tapilassa
 

BROMAN, Gustaf (n. 1690 ilm. Sauvossa - 27.5.1763 Kiikalassa)

Syntynyt n. 1690 ilmeisesti Sauvon Tapilan kartanossa. Vanhemmat vuokraaja Jonas Broman ja Brita Andersdotter Ryting.
    Gustaf mainitaan ensimmäisen kerran Halikon Topjoella vuonna 1712 ja sitten vuonna 1717 nimismiehenä Kiskossa.
Viimeistään 1719 siirtyi Kiikalaan, jonka nimismiehenä hän toimi vuoteen 1756 saakka. Asui Kruusilan Jäpin talossa.
     Kuoli 27.5.1763 (slag; iäksi mainitaan 73 vuotta) Kiikalan Kruusilassa. Haudattiin 31.5.
     Puolisot: 1) Brita Johansdotter (SIEVO). S. n. 1692, haudattu 14.1.1722 (kuollut 28.11.1721?) Kiskossa 29-vuotiaana. Vanhemmat räätälimestari Johan Sievo ja hänen vaimonsa Walborg Eriksdotter Turusta. Johan Sievo oli paimiolaista Sevonin sukua. Ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen Gustaf Broman toimitti perunkirjoituksen, jossa hän sanoo näin: "Emedan iag för mina många små barns skull måste tiäda i annat gifte; dy haar iag härmedligt welat afwittra mina k. barn af förra giftet med min saliga kiära hustro Brita Johansdr, [...] den 28. Nov. 1722 [po. 1721?], uthi och barns säng genom döden afled [Nember 3 - ?]. Söner Anders 1712, in Octobri född, Gustaf 1717 in Septembr: född och Johan 1719 in Decembri född, samt 2. döttrar Maria 1714 in Junis född och Lena den 25. Novembr. 1721 född, uthlåfvandes iag att dem alla tillsamans: [...] G. Broman 30.3.1723." [Perukirjat 210, sivu 68]
    2) 25.9.1722 Kiskossa Maria Johansdotter SEVONIA. S. 4.5.1702 Kiskossa. Vanhemmat Kiskon kappalainen Johan Kristersson Sevonius ja Helena Reuter. Kuollut Kiikalassa 31.10.1779.
    Lapset ensimmäisestä avioliitosta: 

     Anders, s. 21.10.1712 Halikon Topjoella.
     Maria, s. kesäkuussa 1714. Kummina Kiikalassa 1733, 1734, 1735, 1736. Vih. 3.11.1737 Kisko, Suomusjärvi
         Mårthen Jakobsson. Gustaf, s. 25.9.1717 Kiskossa.Vih. 11.10.1753 Kiikalassa Carin Jakobsdr. (Comiso Nalkki).
     Christina, s. 11.12.1719 Kiikalassa. Kuollut 1719?
     Johan, s. 11.12.1719 Kiikalassa. Mainitaan 1748 kummina siellä.
     Lena, s. 25.11.1721. Eli ainakin 30.3.1723, koska Gustaf Broman mainitsee hänet ensimmäisen vaimonsa kuoleman
         jälkeen tekemässään perunkirjoituksessa. 

    Lapset toisesta avioliitosta: 

     Margareta, s. 7.7.1723, k. 9.9.1723. Kummina "pigan Kirstin Broman".
     Carl, kast. 25.9.1724. Ilmeisesti kuollut nuorena.
     Regina, kast. 20.11.1725. Vih. Kiikalassa 28.11.1751 Uudenkirkon kappalainen Johan Teulenius.
     Beata, kast. 24.8.1729. Piikkiöön 1758. Vih. Kiikalassa 21.6.1761 Kisko unga rusth. Erik Eriksson.
     Sofia, s. 28.3.1732. Kummina Kiikalassa 1749, 1754. Lähti Perniöön 1766 (1760?).
     Christina, s. 15.4.1734, k. 25.4.1734.
     Elisabetha, s. 26.4.1735, k. 23.6.1735.
     Catharina, s. 18.2.1736. Halikkoon 1771. Vih. Kiikalassa 17.7.1771 Gustaf Linius, rusthollari Pöytyän pitäjästä.
     Gabriel, s. 13.1.1739. Kiikalan ja myöhemmin Uskelan nimismies, toimitusvouti. Kuoli Uskelassa 15.6.1793.
         Uskelassa 24.6.1761 Helena Helenius (* 30.4.1741, + Uskelassa 31.11.1827). [Genos 1959, s. 78]
     Maria, s. 16.5.1742. Kummina Kiikalassa 1758, 1762. Vih. 31.1.1765 kruununnimismies Karl Lackman.
     Christina, s. 6.3.1745.
     Sara, s. 16.1.1748. 
 

BROMAN, Anders (21.10.1712 - 2.8.1780)

Syntynyt Halikon Topjoella 21.10.1712. Vanhemmat Gustaf Broman ja Brita Johansdotter Sievo. Kastettu 24.10; kummit
Jaakko Jaakonpoika, Simo Juhonpoika, [...] Rekonpoika, Liisa Erkintytär ja Liisa Knuutintytär Topjoelta.
    Mainitaan ensimmäisen kerran sisarensa Sofian kummina Kiikalassa (vollentier). Myöhemmin "förafskiad förare" [verifik. Kiikala 1735]. Ollut Karlskronassa Ruotsissa 1745 ("Mons:r Anders Broman hade wackert bevis om sitt förhållande if:n Sverige och Carscrona").
     Marttilassa ainakin vuodesta 1744.
     Marttilan nimismies 1749-1776. Tuli anoppinsa Margareta Achrenian jälkeen vuonna 1757 omistajaksi Huovariston Bergin osataloon, joka hänestä sai nimen Broman.
     Kuollut Marttilassa 2.8.1780 (vattusåt).
     Puoliso: Anna (Annikka) Katharina ROTHENBERG, s. 16.7.1729 Liedon Pinomäessä. Vanhemmat varusmestari Lars Rothenberg ja Margareta Simonsdotter Achrenia. Kuoli 2.7.1795 Marttilan Huovaristossa.
     Lapset (syntyneet Marttilan Huovaristossa): 

     Margareta Christina (Greta Stina), s. 30.11.1752, 10.3.1782 Huovaristossa lapsivuoteeseen.
     Lovisa, s. 29.9.1754, k. 25.1.1823 Huovaristossa.
     Friedrich, s. 27.2.1756, k. 18.7.1756.
     Gabriel, s. 16.1.1758, k. 20.11.1823 Huovaristossa. Vih. Marttilassa 5.6.1781 Helena Berg (s. 22.5.1759).
     Gustavus, s. 4.5.1760, k. 12.8.1760.
     Anna Elisabeth (Anna-Lisa), s. 23.10.1761, k. 6.4.1775.
     Fredrika, s. 17.3.1763, k. 8.7.1763.
     Andreas, s. 29.7.1764, k. 14.8.1764.
     Michael, s. 26.9.1765. Vih. 1) Marttilassa 13.11.1791 Liisa Juhontytär Mattila (* 5.11.1764 Simala, + 21.8.1792
     koliikkiin). David Bromanin vaimon sisar. 2) Koskella Tl 14.10.1794 Valpuri Laurintytär Mäkelä (* 27.4.1767 ja +
        3.10.1814 punatautiin Kosken Tuimalassa). Vanhemmat Lars Adamsson Sarin ja Brita Simontytär.
     David, s. 26.12.1767, k. Simalassa 31.12.1841. 19.10.1790 Marttilassa Anna Juhontytär   MATTILA (s. 10.11.1770
        Marttilan  Simalassa, k. siellä 26.1.1846).
     Fredrik, s. 10.1.1770, k. 26.7.1770 tunt. sairauteen.
     Ulrica, s. 29.3.1771, k. 29.5.1771 tunt. sairauteen.
     Andreas, s. 25.9.1772, k. 25.10.1772.
     Ulrica, s. 9.4.1774. Vih. Marttilassa 3.11.1801 naantalilainen porvari Eric Gustafsson Castegren. 1801 Naantaliin.
 

BROMAN (MATTILA), David (26.12.1767-31.12.1841)

S. 26.12.1767 Marttilan Huovaristossa, k. 31.12.1841 Simalan Mattilassa.
Puoliso Marttilassa 19.10.1790 Anna Juhontytär MATTILA (s. 10.11.1770 Marttilan Simalassa, k. siellä 26.1.1846).
     Lapsi (muita ei ole merkitty tähän): 

         Kustaa, s. 9.8.1811 Marttilan Simalassa, k. 30.4.1849. Puoliso Anna Juhontytär YLITALO (s. 14.9.1818, k.
     27.2.1885). 
 
 

KNUUTILA, Kustaa (9.8.1811-30.4.1849)

S. 9.8.1811 Marttilan Simalassa, k. 30.4.1849.
Puoliso: Anna Juhontytär YLITALO (s. 14.9.1818, k. 27.2.1885). Vanhemmat Ollilan Knuutilan l. Huuslaarin Juho
Erkinpoika ja Anna Antintytär.
    Lapsi (muita ei ole merkitty tähän): 

     Kalle Oskari, s. 24.9.1846 Marttilan Ollilassa, k. siellä 4.7.1925. Hänellä oli Maria Justiina YLI-TYYRIN kanssa
     avioton lapsi nimeltä Vilhelmiina Maijantytär. 
 
 

YLITALO, Kalle Oskari (24.9.1846-4.7.1925)

S. 24.9.1846 Marttilan Ollilassa, k. siellä 4.7.1925. Avioton lapsi: Vilhelmiina Maijantytär, s. 4.1.1870, k. 10.4.1932. Lapsen äiti oli Maria Justiina Kallentytär YLI-TYYRI, s. 24.12.1845 Marttilan Ruskolaisessa, k. 17.5.1882 siellä. Maria Justiina Yli-Tyyrin vanhemmat olivat Kalle Heikinpoika Yli-Tyyri (s. 23.5.1816, k. 16.2.1878) ja Liisa Juhontytär Anttila (s.
26.11.1809, k. 6.1.1877).
    Kalle Oskari Ylitalon puoliso: Vilhelmiina Juliana Heikintytär, s. 4.1.1863, k. 2.7.1927.
 

VILHELMIINA MAIJANTYTÄR (1870-1932)

Hänen äitinsä Maria Justiina Yli-Tyyri meni 21.7.1872 Marttilassa naimisiin Juho Juhonpojan (s. 2.3.1844 Marttilassa) kanssa, ja he asuivat Siutilan Pihkolan eli Tuupan Kujanpää-nimisessä torpassa, jossa Maria Justiina Yli-Tyyri kuoli 17.5.1882.
    Vilhelmiina lähti 31.3.1884 Koskelle, josta hän palasi vuonna 1887. Sen jälkeen hän oli Marttilan Pappilan
Nummila-nimisessä torpassa Jaakko Juhonpojan (s. 5.3.1846) kasvattityttärenä. Puoliso: Marttilassa August Heikinpoika SUOMINEN, s. 8.10.1865 Marttilassa, k. 19.10.1922.
 
 

LÄHTEET:

Piikkiön ja Halikon tuomiokirjat:

Sauvo 7.-8.2.1690 (n:o 17)
47v: Bef. wählb. Hans Broman på Tapila
56v: Bef. [wählbet. - yliviiv.] på Tapila wählförståndigh
Jonas Broman gaf nu rätten till kenna huruledes [hans... för - yliviiv.] hans nådige herskap höghwählborne Britha Cruus hafr nu andre gången låtit Citera [honom till dene ting - yliviiv.] Majoren welb. Christer Carplan sigh till swara om Danskulla hemman i hän i socknen som fru frijherrinnan panta wijs [?] skall innehaftt af Wr Majorens Sahl. fruus för förfäder...
65: Jonas Broman. Britha Mattsdr. Tapila 

Sauvo 21.-22.7.1690 (s. 212-239)
227: Cronans bef. man Wählbet. Johan Fårskåhl ... kärde till bef. Wählb. Jonas Broman på Tapila om Pettris holmen
233v: Jonas Broman 

Sauvo 20.3.1691 (n:o 18, s. 171-250. Huom. Lopussa Jonas Bromanin kirje, jota ei ole sidottu niteeseen. Nimikirjoitus.) 

Sauvo 15.-16.6.1691 (s. 373-430)
373-4 Hv. fruus Brijta Cruses ombudsman Jonas Broman
381-2 Militie Auditeuren Wälbet:de Jacob Muntelius kiärde till befel:n Johan [!] Broman [...] om Petäs Holmen
382 ombudsmannen Jonas Broman
419 Jonas Bromanin nimikirjoitus 20.7.1688 todistuksessa, jonka toinen allekirjoittaja on Henrik Blåfield 

Sauvo 25.-26.10.1693 (403-)
405 Bef. på Tapila Jonas Broman
422 Jakob Jöransson Ristniemi [...] swara Ombudsman Jonas Broman på Tapila om stöldh
431 Jonas Broman. Peer Michelsson i Kitsböhle 

Sauvo 29.-31.1.1694 (n:o 21)
589 Studiosus Andreas Fristadius fulmechtigad över Sahl. Hagelins enkias wägnar beswärade sigh till öfwer skiepparen Jacob Jacobsson i Topioki.
595 Befaln. Jonas Broman förgaf drengen Jacob Jöransson uthi Rijstniemi hafwa stuhlit förledes winter af  Tappila engh lado höö ett lass.
601 Studiosus Dn. Andreas Fristadius på Arrendatorens Sahl. Jacob Hagelijns Enkias Ingeborg Andersdotters wegna
beswärade sig Stud. Andreas Fristadius öfw. Skepparen Jacob Jacobsson i Tåpioki som skall han af oachsamheet och
försummelse tillbaka satt reesan förledes höst medh hennes skuta till Stockholm, och henne stoor skada i dhet godzet hon öfwerskickat till sitt herskap [herskapet - yliviiv.] blifwit största dehlen fördärfwat på wägen, i synnerheet hönsen som warit 23 st., blifwit döda. - Seuraa yksityiskohtainen selostus matkasta Nauvon ja Nyenin kautta. Kippari väitti olleensa sairas. Tuomittiin korvauksiin. Ks. myös kipparin kirjallinen selvitys.
605 Skepparen Jacob Jacobsson i Topioki. Vaatii nyt palkkaa Ingeborg Andersdotterilta.
606 Jonas broman vaatiin Johan Levanukselta Brita Kruusin saatavia. Levanus sanoo äitinsa jääneen leskeksi ja olevan vanha ja sokea. Levanus oli kotoisin Sauvosta (ks. myös Sauvon historia). 

Sauvo 23.-24.2.1700 (n:o 27, s. 688-)
697 Uppå Sahl. Arendatoren på Tapila Jonas Bromans Enkias
Hust. Brijta Rytting [på Tapila - yliviiv.] wägnar föördoom Studiosus Dn Andreas Fristadius, hurusåsom dhe Kursala
boor...
730 Studiosus Andreas Fristadius berättade huru såsom Arendatoren Sahl. Jonas Broman före detta warit förmyndare för Arendatorens Sahl. Jacob Hagelins barn af hwilcka den äldre sonen Anders nu till fullmyndige åhr kommit men Jacob och
Gustaf ännu wara omyndiga, beklagandes att Sahl. Bromans Enkia Hust. Brijta Rytting [sukunimi yliv.] äger sielf små omyndiga barn... Päätös: kvartermästare Erich Bange Hagelinin lasten uudeksi holhoojaksi. 

Sauvo 25.-26.10.1700 (s. 1176-1215)
1206 And. Johannes Steningius på Arendatorens Sahl. Jonas Bromans Enkias hustru Brijtha Andersdrs wagnar upwijs[ade] en obligation af d. 25 Junii 1693, hwaruti Fendricken manhaftig Johan Winter giordt sig skyldig till bte Arrendator 10 Dr K. M. [...] Fendricken swarade och sadhe sigh betalt [...] samma åhr till Sahl. Arendatoren 3 Caroliner. - Vapautettiin. 

Sauvo 21.-23.3.1701 (ei sivunumeroita)
(28) Arendatoren Johan Lindström (Tapila) 

Sauvo 23.-25.9.1701
(6) Jonas Bromans enkia hustru Brita Andersdt. i Härmelä. Leskeä vaadittiin maksamaan palkkaa. 

Sauvo 23.-24.10.1702
(37-39, oik. yläk. Erich Hufwudskiöld) Sahl. Jonas Bromans enkia hustru Brijta Ryting. Henrik Hansson Härmälästä vaatii
velkaa Härmälän ratsutilan hinnasta. Brita Rytingin lasten holhooja (praceptor) Johan Steningius. 

Sauvo 7.-8.10.1704 (niteen lopussa)
(4-5) Brijta Andersdr. Rytting med Margareta Bothwidia om ett stort målat skåp. BR oli ostanut. Anna Bähr. BR tuomittiin
maksamaan "1 tunna godh spannmål".
(33, viimeinen sivu) Johan Levanus. - Sahl. Arendatorens på Tappila Jonas Bromans Skrifft daterat [Tappila - yliviiv.] d 12 Juli 1684.
 
 

Åke Laurenin käsikirjoituskokoelma (Helsingin kaupunginarkisto)

Gustaf Broman 1718 22/2 - 1757 10/10. Tid. n. Halikko Topjoki 1712.
 Johan Broman arrend. Sagu Tapila g. Brita Andersdr.
   1) Brita Johansdr. (Sevonia ?) 1693,  + 1722 14/1 (d. Johan Sievo skräddare mäst. Åbo g. Walb. Erichsdr.)
   2) Maria Johansdr. Sevonia, f. 1702 4/5 d. a. Johan Sevonius kapl. i Kisko g. Beata Florina.
 Anders Topjoki 21/10 1712.
 Faster Anna Catharina + 1737 20/9 H. Wäfsten Koskis Br.
 
 Genealogiaa: Broman © 1999 Kari Klemelä