Vilenican kirjailijakokous
 
 


 Tietoja syksyn 2001 kokouksesta järjestäjien sivulta (E, S)
Vilenican kirjailijakokouksen järjestäjä, runoilija Iztok Osojnik (E)
Palkinnonsaajat vuosina 1986-2001
Vilenica 2000. Vuoden 2000 julkaisu. Monikielinen 446-sivuinen kirja, jossa on katkelmia osanottajien teksteistä alkukielellä ja käännöksinä. PDF-muotoinen, laajuus 1096 kt. (Ellei osoite löydy, etsi jollakin haulla nimellä Vilenica_2000.pdf.)
Uutisia aikaisemmista kokouksista
Kuvia vuoden 1998 kokouksesta (383 kt)
Kuvia vuoden 1999 kokouksesta (239 kt)
Kuvia vuoden 2002 kokouksesta

Linkkejä Lipicaan ja sen naapurustoon
 

2001
Vilenica-palkinto Jaan Kaplinskille Uusi
5.9.2001 RTV-Slovenija 1. Tänään torstaina 6. syyskuuta alkaneen 16. Vilenican kirjailijakokouksen palkinto on myönnetty virolaiselle kirjailijalle Jaan Kaplinskille. Se annetaan "erityisistä esteettisistä ansioista runouden, proosan, draaman ja esseistiikan alueella työskentelevälle kirjailijalle, joka edustaa keskieurooppalaisia kansoja Baltiasta Adrianmerelle ja Bernistä Belgradiin ja kuvastaa näiden kansojen inhimillisiä ja kulttuurisia kokemuksia". Palkinnon säännöissä kuitenkin korostetaan, ettei kysymyksessä ole mikään maantieteellisesti tarkoin rajattu alue, vaan "yleensä keskieurooppalainen henkinen ja taiteellinen kokemus, jota luonnehtii suvaitsevaisuus, aggressiivisuuden välttäminen, ymmärtämys ja pluralismi - toisin sanoen erilaisuuden avulla yhdistämisen periaate". Eivätkä osanottajatkaan ole enää vain Euroopasta vaan myös Yhdysvalloista, Kanadasta, Intiasta, Meksikosta.
   Kaplinski vastaanottaa palkintonsa lauantaina Vilenican tippukiviluolassa. Sitä ennen hän aloittaa uuden tradition kokouksessa istuttamalla puun luolaan johtavan polun varrelle. Siitä on tarkoitus muodostaa palkittujen kirjailijoiden puistokuja. (Kuvassa Jaan Kaplinski ja 800-luvulta peräisin oleva langobardien alttari Cividalen kirkossa. Kuva vuodelta 1999.)
   Vilenican kristalli myönnettiin tänä vuonna ukrainalaiselle runoilijalle Natalka Bilotserkivetsille. Ensi kertaa jaossa olleen nuorten palkinnon sai slovenialainen koululainen ©pela Poljak.
   Kirjailijakokouksessa on tällä kertaa noin sata vierasta yhteensä 33 maasta, myös muista Pohjoismaista - Suomea lukuun ottamatta. Mukana on tänä vuonna lisäksi 28 kansainvälisen kirjailijakokouksen järjestäjiä, joilla on tilaisuus vertailla kokemuksiaan omissa palavereissaan. 
   Kokouksen tilaisuuksia järjestetään Vilenican tippukiviluolan lisäksi ©tanjelissa, Nova Goricassa, Ajdov¹èinassa, Lokevssa ja Ljubljanassa. Sunnuntaina, päätöspäivänä, on lisäksi kaksi lukutilaisuutta Triestessä.
   Kokouksen järjestää Slovenian kirjailijaliitto. Sitä edustava kirjailija Izok Osojnik kertoo, että Vilenican kokous oli alkuaan (jugoslavialaisten ja) keskieurooppalaisten kirjailijoiden kohtauspaikka mutta nykyisin se tarjoaa keskieurooppalaisille kirjailijoille myös mahdollisuuden esittäytyä muulle maailmalle. 
   Vilenican kokouksen yhteydessä on jo vuosia ilmestynyt noin 400-sivuinen kirja, jossa esitellään sen osanottajien tuotantoa alkukielellä ja käännöksinä. Parhaaksi katsottu kirjailija palkitaan vuosittain Vilenican kristallilla, jonka voittaja paljastetaan ©tanjelissa järjestetyn lukutilaisuuden yhteydessä. Tänä vuonna on lisäksi aloitettu runoilija Uro¹ Zupanin toimittamana uusi julkaisusarja nimeltä Roke (Kädet), jossa esitellään slovenialaista kirjallisuutta kääntävien ja itsekin kirjoittavien omaa tuotantoa. Ensimmäisessä kirjassa esittäytyy yhdysvaltalainen runoilija ja kääntäjä, Vilenican veteraani Richard Jackson.
   Muissa kirjallisisssa tilaisuuksissa rikotaan tänä vuonna Keski-Euroopan rajoja, pohditaan, voiko kirjallisuus pelastaa maailman, esitellään unkarilaista kirjallisuutta sekä julkistetaan viime vuoden Vilenica-palkinnon voittajan kroatialaisen Slavko Mihaliæin sloveeninkielinen käännösrunojen kokoelma. Apokalipsa-lehti esittelee lisäksi uutta balkanilaista kirjallisuutta.
   Suomesta on kahtena vuonna kutsuttu mukaan osallistuja, mutta kumpikaan ei ole lähtenyt edustamaan maatamme. [6.9.2001]
 

2000
Lipicassa järjestettiin 6.-9. syyskuuta 15. kerran kansainvälinen kirjailijakokous, johon osallistui yli kahdeksankymmentä kirjallisuusalan ihmistä Slovenian lisäksi 27 maasta. 
   Tämänvuotinen kirjallisuuspalkinto myönnettiin kroatialaiselle runoilijalle Slavko Mihaliæille (s. 1926). Mihaliæ on julkaissut parisenkymmentä runokokoelmaa, joita on käännetty myös skandinaavisille kielille, ei nähtävästi kuitenkaan suomeksi. Mihaliæ sai jo vuonna 1994 Vilenica-kristallin, ns. "Pikku-Vilenica"-palkinnon. Tämänvuotisen Kristallin (se myönnetään kokousta varten julkaistun, osanottajien omia tekstejä sisältävän kirjan parhaaksi katsotulle kirjailijalle) sai 1964 syntynyt unkarilainen runoilija ja novellisti István Vörös.
   Kokouksen yhteydessä julkistettiin slovenialaisen runoilijan Dane Zajcin runojen englannin- ja ranskankielinen käännösvalikoima Scorpions, järjestettiin slovakialaisen kirjallisuuden esittely sekä eurooppalaisten kirjallisuuslehtien toimittajien tapaaminen (tällä kertaa Ljubljanassa). Lisäksi juhlistettiin Vilenican perinteiden mukaisesti viime vuoden palkitun, sveitsiläisen Erica Pedrettin 1995 ilmestyneen romaanin Engste Heimat sloveeninnoksen ilmestymistä (kirjan on kääntänyt Anja Ur¹iè).
 

1999
Vilenican kirjailijakokous järjestettiin 8.-12. syyskuuta 1999 Itävalta-Unkarin entisen satamakapungin Triesten naapurissa Lipicassa jo neljättätoista kertaa. Entinen monarkia - johon myös Slovenia kuului vuosisatoja - painoi leimansa aiempaa voimakkaammin myös kokousohjelmaan, sillä ensi kerran tilaisuuksia järjestettiin sitä viime vuodesta alkaen ideoineen kirjailija Iztok Osojnikin aloitteesta sekä Sloveniassa että Italiassa (toisena kokouspäivänä Cividalessa Friulissa) ja alustuksissa pohdittiin 1900-luvun alun monikansallisen Triesten kokemusten pohjalta, millaista voisi olla Euroopan kansojen ja kulttuurien yhdessäolo ensi vuosituhannella.
    Kokouksen aloitti torstaina 9. syyskuuta Se¾anassa pidetty pyöreänpöydän keskustelu aiheesta Trieste 1900-luvun alussa: futuristinen utopia vai eri kansallisuuksien luovan rinnakkaiselon realistinen malli "yhteisessä (Keski-)Euroopassa". Osaammeko nousta kansallisten rajojemme yläpuolelle universaalin kulttuurin tasolle? Entä miten pystymme samalla säilyttämään omien kansallisten ja alueellisten kulttuuriemme alkuperäisyyden ja elinvoimaisuuden? Tässä joukko kysymyksiä, jotka nousivat esille keskustelussa, johon osallistuivat mm. Triestessä asuva 85-vuotias slovenialainen kirjailija Boris Pahor (hän on kirjoittanut useita sota-aiheisia teoksia), triesteläinen historioitsija Jo¾e Pirjevec, nykyisin Roomassa asuva kroatialainen kirjailija Predrag Matvejeviæ, slovenialainen runoilija Veno Taufer sekä kirjailija Rudi ©eligo.
    Veno Taufer uskoi EU:n vähemmistökansallisuuksia koskevien vaatimusten parantavan myös Triesten sloveenien asemaa (friulilaisvähemmisön kielellinen ja hallinnollinen asema on Iztok Osojnikin mukaan jo parantunut) ja toivoi, että Triestestä voisi muodostua uudestaan "Slovenian satama- ja kauppakaupunki" vuosisadan alun tapaan. Rudi ©eligo sitä vastoin suhtautui kriittisesti mahdollisuuksiin muuttaa tilannetta EU:hun liittymisen avulla. Pahor ja Pirjeveè vastasivat Matvejeviæin melko poleemiseen puheenvuoroon kritisoimalla hänen käsitystään Triesten juutalaisten ja Mussolinin kannattajien suhteista ennen toista maailmansotaa.
    Vilenican kirjailijakokoukseen osallistui kolmisenkymmentä slovenialaista ja noin 85 ulkomaista kirjailijaa ja kirjallisuusihmistä yhteensä 30 eri maasta. Virosta oli mukana suomalaisten hyvin tuntema Jaan Kaplinski, Ruotsista Gunnar Hanson ja Carl Henrik Frideriksson, Itävallasta mm. kääntäjä Ludwig Hartinger ja Ilse Pollack, Makedoniasta Eftim Kletnikov ja Sveitsistä Ilma Rakusa ja Erica Pedretti. Lokevn kylän kirkossa  torstai-iltana järjestetyssä lukumatineassa esiintyi myös triesteläinen kirjailija Claudio Magris.
    Aiempien vuosien tapaan vuoden 1999 kirjallisuuspalkinto luovutettiin voittajalle, tällä kertaa sveitsiläiselle Erica Pedrettille (hän on vieraillut Mukkulassa kymmenisen vuotta sitten), Vilenican tippukiviluolan avarassa salissa.
 

Vilenican kirjallisuuspalkinnon saajat: Vilenica-kristallilla palkitut:
1986    Fulvio Tomizza 
1987    Peter Handke 
1988    Péter Esterházy 
1989    Jan Skácel 
1990    Tomas Venclova 
1991    Zbigniew Herbert 
1992    Milan Kundera 
1993    Libu¹e Moníková 
1994    Josip Osti 
1995    Adolf Muschg 
1996    Adam Zagajewski 
1997    Pavel Vilikovský 
1998    Péter Nádas 
1999    Erica Pedretti
2000    Slavko Mihaliæ
2001    Jaan Kaplinski
2002    Ana Blandiana
1986    - 
1987    Gregor Strni¹a 
1988    Ewa Lipska 
1989    Dubravka Ugre¹iæ 
1990    Ale¹ Debeljak 
1991    Grendel Lajos 
1992    Endre Kukorelly 
1993    Francesko Micieli 
1994    Slavko Mihaliæ 
1995    Marzanna Bogumi³a 
1996    Kaæa Èelan 
1997    Nicole Müller 
1998    Peter Semoliè
1999    Angelo Cherchi
2000    István Vörös
2001    Natalka Bilotserkivets (Ukraina)
2002    Pál Závada

 


  <   ^

Slovenia-sivut: kirjallisuus © 1999 Kari Klemelä