Learning Fun-kielikerho tarjoaa 3 - 12 vuotiaille lapsille innostavan mahdollisuuden vieraan kielen omaksumiseen. Kielen oppiminen tapahtuu pienissä ryhmissä hauskan toiminnan kautta, pelaten, leikkien, tutkien, askarrellen yms. Opetusohjelmamme lähtee sanatasolta edeten vähitellen pidemmiksi lauseiksi ja vaativammiksi kokonaisuuksiksi. Aihepiirit ovat lapsen omasta lähiympäristöstä. Pyrimme innostamaan ja rohkaisemaan vieraan kielen käyttämistä. Käytännössä, peleissä ja leikeissä, kieli tulee luonnolliseksi käyttää, innostus vie mukanaan!
Summer Camps at Korkeasaari 2016!

 

 

 

 


 

Päivitetty viimeksi 17.08. 2007 Copyright © 2007 Learning Fun