Ilmoittautua voi joko puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittamalla
lapsen nimen, iän, päiväkodin tai koulun, sekä vanhempien yhteystiedot.
Jo toimiviin ryhmiin pääsee mukaan myös kesken lukukauden.
Uusia ryhmiä kouluille ja päiväkoteihin perustetaan toivomusten
mukaan. Voimme myös tulla vanhempainiltoihin esittelemään toimintaamme.