Opetusmetodimme perustuu lasten luonnolliseen intoon ja tarpeeseen kommunikoida suullisesti. Opetuksessa painotetaan leikkimieltä ja pyritään innostamaan ja rohkaisemaan uuden kielen oppimista. Ohjattujen leikkien avulla vieraaseen kieleen tutustuminen käy luonnollisesti kuin oman äidinkielen omaksuminen.

Meillä on käytössä omat opetusmateriaalit. Jokaisella kerhojaksolla on myös selkeät sanasto-
tavoitteet, joten pelkkä leikkikerho emme ole, vaikka englantia opiskellaankin hauskan toiminnan kautta. Vanhemmille tiedotetaan jaksojen alkaessa tulevan jakson aihepiirit sekä keskeinen sanasto.

Kerhossa lapset saavat tehtävämonisteen, joka liittyy tunnilla käsiteltyihin asioihin. Jokaisen lukukauden jälkeen lapset saavat todistuksen osallistumisestaan kerhoon. Kursseja koskevat mielipiteenne ja huomionne ovat meille tärkeitä, joten kaikki palaute on tervetullutta.