Koirapakolaiset ry


TALLINNAN KODITTOMILLE KOIRILLE KERÄTTYJEN VAROJEN KOHTALO

Keväällä 2003 oli yli 20 000 euroa varoista antamatta keräyskohteeseen. Koirakodin takapihalla oli satoja varojen puutteessa hautaamatta jääneitä eläimiä.

Tallinnan koirakodin tukiprojekti perustettiin vuonna 2000. Sen jäseniä ovat Suomen Eläinsuojeluyhdistys (SEY), Helsingin Eläinsuojeluyhdistys ja Eläinsuojeluliitto Animalia. Tukiprojektin keräystili avattiin SEY:n nimellä.

Tallinnan koirakodissa käyneet Koirapakolaiset ry:n (perustettu vuonna 2000) jäsenet havaitsivat vuonna 2001 että taloudellista apua ei sinne tuntunut saapuvan, vaikka rahaa kuului kerätyn runsaasti. Tilanne koirakodissa oli vuoden 2001 alussa sydäntäsärkevä; tarhan eläinlääkäri oli kuollut ja samaan aikaan tarhalla puhkesi epidemia, joka tappoi lähes kaikki pennut. Koirapakolaiset otti yhteyttä Viron eläinsuojeluyhdistykseen kiirehtiäkseen eläinlääkärin hankkimista, mutta mitään ei tapahtunut pariin kuukauteen.

Vuoden 2001 alussa tukiprojekti lahjoitti koiratarhalle 40 koirankoppia, jotka oli teetetty Virossa. Sen jälkeen tarhalle ei saatu rahaa, vaikka pula eläinlääkärin avusta oli huutava. Tarhalla pari kertaa viikossa käyvä eläinlääkärihän ei voinut alkeellisissa ja likaisissa olosuhteissa suorittaa leikkauksia ym. Ja kuitenkin tarhalle tuotiin jatkuvasti auton alle jääneitä tai muuten loukkaantuneita koiria. 

Tukiprojekti avasi loppuvuodesta 2001 ensiapukassan koirakodin läheiselle eläinlääkäriasemalle 3000 markalla. Summa tuntui pieneltä, kun kuultiin huhuja että tukiprojekti oli siihen mennessä kerännyt lähemmäs 200 000 markkaa. Lisäksi Koirapakolaiset käytti saman summan koirien ensiapuun, vaikka sillä ei vielä ollut keräyslupaa.


Tukiprojektin jäsenyhdistysten vastaukset tiedustelijoille olivat epämääräisiä. Eräälle lahjoittajalle vastattiin: ”Emme usko että olet lahjoittanut mitään Tallinnan keräykseen” (joten asia ei siis kuulu sinulle). Myös muut kysyjät saivat epämääräisiä vastauksia. Tarkkoja rahasummia ei koskaan mainittu. Nyt tiedetään, että antamatta on yhä 20 363,60 euroa.

Tallinnan koirakodin tukiprojekti on vuosina 2000-2002 kerännyt 40 252,23 ja antanut 19 888,63 euroa. Vuosina 2001 ja 2002 kerätyt ja annetut summat vastaavat melko hyvin toisiaan. Vuonna 2000 kerättiin 133 566,22 mk ja annettiin vain 8085,37 mk. Keräystilityksen mukaan varat on käytetty, lähes 150 000 mk niistä meni SEY:n valvojien matkakorvauksiin Suomessa. Koska SEY:n keräyslupa-anomus on ollut seuraavanlainen: varoja on anottu eläinsuojeluvalvojien matkakuluihin ynnä useisiin muihin hankkeisiin sen enempää osuuksien määriä yksilöimättä, tilintarkastajat eivät nähneet keräyskeräystilityksessä 2000 huomauttamista.

Tukiprojekti ei omien edustajiensa mukaan anna ”toistaiseksi” varoja Tallinnan koirakodille, koska niitä ei kuulemma ole pyydetty. Keväällä Tallinnan koirakodin takapihalla oli satoja talven aikana lopetettujen eläinten ruumiita. Koirakodilla on hautausmaa mutta varojen puutteessa kaivuria ei ole saatu vuokrattua. Haudat kaivettiin lapiolla roudan sulamisen jälkeen. Tarhalla tarvittaisiin krematorio, mutta tukiprojekti ei tee mitään ”koska pyynnön tulee tulla koirakodilta”.

Vuonna 2002 tukiprojektin lahjoittamista varoista suurin osa annettiin Eestin eläinsuojeluyhdistykselle joka esitti kustan- nusarvion tarhalle rakennettavista kopeista ja ulkotarhoista. Näitä ei kuitenkaan ole rakennettu. Tukiprojekti on antanut ymmärtää, että odottaa olojen koirakodissa muuttuvan henkilökunnan osalta. Tämä ei kuitenkaan ole realistista, koska koirakodin hallituksessa on Eestin eläinsuojeluyhdistyksen jäseniä. Kyseinen eläinsuojeluyhdistys on jo osoittanut tehottomuutensa.

Jos tukiprojekti todella haluaisi auttaa Tallinnan koirakotia, se lähettäisi edustajansa paikan päälle katsomaan millaista apua eniten tarvittaisiin. Koirakodin henkilökunnasta tai Eestin eläinsuojeluyhdistyksestä ei ole organisoijiksi mutta kyllä he avun ottavat vastaan kun sitä tarjotaan. Yksi selitys rahojen päällä istumiselle on kuitenkin ollut, että kellään ei ole aikaa tukiprojektiin käytettäväksi. HeSy:n kohdalla se varmasti onkin totta; sehän huolehtii koko pääkaupunkiseudun kodittomista eläimistä. Sen sijaan SEY ja Animalia ovat keskittyneet lähinnä tiedotustoimintaan. Kun niillä yhteensä on 10 palkattua työntekijää, väite kuulostaa perin oudolta. Toimivathan Tallinnan koirakotia auttavien pienempien yhdistysten jäsenet kaikki vapaa-ajallaan.

Tukiprojekti on tietoinen siitä että uudet Tallinnan koirakodin auttamiseksi perustetut yhdistykset käyttävät koirakodin asukkeja eläinlääkärissä. 7 Päivää –lehdessä (16-17/03) Pelastetaan Koirat jopa kertoi ”kanavoivansa suomalaisten eläinsuojeluyhdistysten keräysvaroja Tallinnan koirakodille”. Näin ollen he olisivat tätä kautta voineet antaa rahaa ensiapuun, jos tukiprojektin jäsenten aika ei todellakaan riitä.

Suomalaiset eläinsuojeluyhdistykset eivät enää saa valtionapua. Syy on se, että rahojen pelätään kanavoituvan eläinaktivisteille. Yhdistykset kamppailevat taloudellisissa vaikeuksissa ja tämä saattaa olla syynä siihen, että Tallinnan koirakotiin kerätyt varat on käytetty täällä. Suomalaisten eläinten olosuhteita ei kuitenkaan voi verrata siihen kurjuuteen missä Tallinnan koirakodin asukit elävät. Työntekijät kun eivät ”eläinrakkaudessaan” antaisi lopettaa yhtään eläintä vaan pitäisivät ne loppuikänsä siellä: koirat lyhyen kettingin päässä, kissat pienissä häkeissä lian ja metelin keskellä, ilman riittävää ravintoa. Onneksi suomalaisten painostuksesta koirakodin asukkeja nykyään lopetetaan, koska Harjun maakunnan tarkastajat käyvät tarhalla jatkuvasti ja katsovat että niin tapahtuu.

Vuoden 2003 alussa SEY:n ja HeSyn internet-sivuilta katosivat maininnat tukiprojektista, vain Animalian sivuilla on yli 2 vuotta sitten päivitetty juttu. Kerättyjä ja annettuja summia ei siinä ole mainittu.

Näyttää epätodennäköiseltä, että tukiprojekti tulee Tallinnaan mainittuja yli 20 000 euroa lahjoittamaan. Varsinkin kun tuo summa on jo kertaalleen tilitetty käytetyksi SEY:n valvojien matkakuluihin.


Elisa Kissa