RADANVARSISARJAN 2011-2012 SÄÄNNÖT

 1. Radanvarsisarjaa pelataan Vantaan, Porvoon, Riihimäen, Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan keilahalleissa.
 2. Kilpailuun voi osallistua yllämainittujen liittojen rekisteröidyt keilaajat.
 3. Kukin osaanottaja pelaa vähintään neljässä em. hallissa Radanvarsisarjan osakilpailun ajalla 03.10.2011-01.04.2012. Kilpailuaika jaetaan kuuteen osaan siten, että kunkin hallin osalle tulee neljän tai viiden viikon mittainen kilpailujakso, jonka halli sovittaa kilpailukalenteriinsa. Kussakin hallissa pelataan 6 sarjaa. Mikäli meneillään olevassa kilpailussa pelataan enemmän kuin 6 sarjaa, otetaan huomioon Radanvarsisarjaan 6 ensimmäistä sarjaa.
 4. Osaanottaja maksaa ennen ensimmäistä osasuoritusta 18 euroa maksavan kilpailumaksun missä tahansa osallistuvassa hallissa. Osanottajat osallistuvat hallissa kilpailujakson aikana pelattavaan erikoiskilpailuun. Jokaisen osasuorituksen on oltava merkintäsuoritus (yksi kilpailu/halli). Osasuorituksen ei tarvitse olla kilpailijan ensimmäinen kilpailusuoritus ko. kilpailussa. Osasuorituksesta on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä (siis ennen harjoitusheittoja), jolloin kilpailun järjestäjä tai halli tekee merkinnän kilpailupöytäkirjaan.
 5. Kilpailu pelataan keskiarvotasoituksin lähtöpisteinä syyskierroksilla pelaajan 3.10.2011 julkaistava valtakunnallinen keskiarvo ja kevätkierroksilla 9.1.2012 julkaistava valtakunnalinen keskiarvo. Osanotto-oikeus vähintään 24 sarjaa 25.9.2011 mennessä pelanneille. Uusien pelaajien kohdalla osanotto-oikeus saavutetaan heti, kun 24 sarjaa on koossa. Näiden henkilöiden kohdalla käytetään siis poikkeuksellisesti sen kuukauden keskiarvoa, jolla tuo 24 sarjan minimivaatimus on ensiksi saavutettu. Tasoituksena käytetään SKL:n 210/80%:n tasoitustaulukkoa. Maksimitasoitus 44 pistettä/sarja saavutetaan keskiarvolla 155.
 6. Kilpailijan neljä (4) parasta osakilpailutulosta lasketaan yhteen, 24 parhaan yhteistuloksen saavuttanutta pelaa loppukilpailun (6 sarjaa). Tasapistetapauksissa noudatetaan SKL:n sääntöjä. Tarvittaessa arpa ratkaisee finaaliin pääsijät(-jän). Loppukilpailun lähtöpisteet ovat alkukilpailun yhteistulokset (4 x 6 sarjaa) jaettuna neljällä (4). Loppukilpailu pelataan Järvenpäässä 12.4.2012 klo 18.30. Loppukilpailun tasoitusten perusteena käytetään 2.4.2012 voimaan tulevaa valtakunnallista keskiarvoa.
 7. Palkintoina jaetaan stipendit: 1. 600 euroa, 2. 300 euroa, 3. 200 euroa, 4. 150 euroa, 5. 100 euroa, 6. 80 euroa, 7. 60 euroa, 8-10. 40 euroa ja sijat 11-24 kukin 25 euroa. Kaikki kuusi osakilpailua suorittaneiden kesken arvotaan Tarmin Oy:n 200 euron lahjakortti.
 8. Osaanottomaksut tilitetään Keski-Uudenmaan keilailuliitolle, joka järjestää finaalin. Liitot sitoutuvat seuraaviin minimiosallistujamääriin: Vantaa 35, Hyvinkää 20, Riihimäki 20, Kerava 20, Porvoo 15 ja Keski-Uusimaa 20. Jos kilpailun tulos on tappiollinen, maksaa kukin liitto mini-miosallistujamäärän ja todellisen osallistujamäärän erotuksen. Jos tulee voittoa se rahastoidaan seuraavalle kaudelle.
 9. Radanvarsisarjaa johtavat paikalllisliittojen kilpailuvaliokunnat. Ne ratkaisevat myös mahdolliset erimielisyydet. Tarpeelliset yhteiset toimet hoitaa Radanvarsisarjan toimikunta, johon kuuluu yksi jäsen kustakin liitosta.
 10. Tulospalvelu hoidetaan keskitetysti Keravalla siten, että kukin liitto toimittaa tulokset kahden tai kolmen viikon välein tulospalvelun hoitajalle, joka toimittaa yhteenvedot osallistujahalleille. Tulospalvelun hoitajan (Keravan keilahalli) työ korvataan stipendillä (1 euro/lunastettu kilpailukortti). Kukin halli nimeää vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on huolehtia tulosten toimittamisesta aikataulun mukaan.
 11. Sarja-aikataulu:
  
  03.10.2011 - 06.11.2011 Porvoo   09.01.2012 - 12.02.2012 Järvenpää
  24.10.2011 - 27.11.2011 Riihimäki  30.01.2012 - 04.03.2012 Kerava
  07.11.2011 - 11.12.2011 Vantaa   27.02.2012 - 01.04.2012 Hyvinlää