Lars Siléns hemsida

Home page in english.

Materiaalia suomeksi.

Sidorna uppdaterade söndagen den 17.3.2013 klockan 9:45.

Ny länk till Mossala and Åva kratrarna.

Länk till Sebastian Silens hemsida.

Den här vebbplatsen kommer så småningom att fasas ut och ersättas med en tekniskt mera avacerad blogg. Läsarna uppmanas titta på den nya bloggen "Reflex och Spegling". Den nya bloggen är interaktiv och kommentare är välkomna. Jag kommer under de närmaste månaderna att flytta över och uppdatera relevant material från den här vebbplatsen till den nya bloggen. Välkommen!


Intressen etc.


Jag är fysiker till utbildningen och jag bor med hustru, barn, två hundar och två katter på Sommarö i Esbo skärgård.


Hemsegling av Karlskrona Viggenår 2009 från Värmdö i Stockholm.

Jag har sedan skoltiden varit intresserad av vissång. Sjunger och ackompanjerar på gitarr. Sjunger främst svenska och engelska sånger. Den finska repertoaren är beklagligtvis mycket begränsad. Jag har sedan skoltiden varit intresserad av det svenska folkinstrumentet Nyckelharpa. Jag har byggt fyra nyckelharpor, tre i full skala och en barnharpa.  Det lönar sig att besöka Nyckelharpstämman i Österbybruk som alltid ordnas veckan före midsommar. En artikel om Nyckelharpbygge hittar du här. Motsvarande artikel om talharpa/stråkharpa/jouhikko hittar du här. Artikeln publiceras på engelska i American Nyckelharpa Associations tidning "Nyckelnotes" under våren/sommaren 2007.


Du hittar Arbetets Vänners musikklubbs hemsida här.

Diskussion om global uppvärmning hittar du här.


Antika alfabet

Då jag gick i folkskola (lågstadium enligt dagens terminologi) i Ekenäs brukade jag och mina kamrater skriva hemlig skrift där vi själva hittade på symboler för de olika ljuden. Ett hemligt alfabet av denna typ är som känt mycket enkelt att tyda om man känner till det underliggande språket. Uttydningen bygger på att man utgående från typiska korta ord och bokstavsfrekvenser snabbt kan gissa sig till de vanligaste bokstäverna varefter uttydandet av resterande bokstäver är trivialt om det finns tillräckligt text.

Programmet wrtext läser vanlig text från standard input och konverterar texten till önskat främmande alfabet. Antalet alfabet är obegränsat eftersom det är mycket enkelt att med ett enkelt ritprogram skapa nya alfabet. Programmet stöder automatiskt såkallade ligaturer d.v.s. tecken där två eller flere bokstäver kombinerats till en symbol. Ligaturer var vanliga i många antika alfabet (förkortningar) men motsvarigheter förekommer också i moderna alfabet.


Båtbygge

Jag har byggt en 9.7 m segelbåt i trä, plywood och epoxy/glasfiber. Båten är ytterst grundgående, trots storleken behövs endast ett vattendjup på ca. 40 cm eftersom den har centerbord (lyftköl). Förutom djupgåendet var det viktigt att båten är lätt att bygga. Båten är en 32 fot lång "Mystic" sharpie ritad av Ted Brewer. Du hittar bilder av båten på Teds hemsida.

Båten är sjösatt och flyter :). Det finns fortfarande en hel del småsaker att lägga till främst gällande inredningen. Jag har sommaren 2006 gjort den första längre färden med båten. Jag har varit mycket nöjd med resultatet men det är skäl att använda de rev som finns eftersom båten är något överriggad. Detta är till fördel vid svaga vindar.


Sommaren 2007 eskaderseglade jag med min bror till Åbo skärgård. Tillbakafärden gjordes som ett ungdomsläger. Vi plockade upp en grupp ungdomar i Nagu småbåtshamn och seglade därifrån tillbaka till min egen hemhamn i Esbo. Det finns en massa bilder från detta  seglingsläger.



Bilden visar genomgången före starten från Nagu.


Min brors katamaran "Pi" syns i förgrunden. "Gryningen" ses i bakgrunden. Observera att vattendjupet är så litet vid denna förtöjningsplats att t.o.m. småbåtar med aktersnurra undviker den. Både "Pi" och "Gryningen" har centerbord d.v.s. kölen kan lyftas vilket gör båda båtarna yttrst grundgående.  Fördelen med en grundgående båt är att alla goda naturhamnar är upptagna under högsäsongen i Juli och början av augusti. "Gryningens" grundgående kan ibland överraska andra seglare. Jag seglade sommaren 2006 till holmen "Gåsgrundet" i Esbo skärgård. Det visade sig att alla normala förtöjningsplatser var upptagna. För en grundgående båt som "Gryningen" är detta dock inget problem. Vi såg att hela sandstranden var fri och förtöjde direkt till land i ca. 50 cm djupt vatten. I fören av båten var vattnet då fotsdjupt.  Tjugo minuter senare fick vi rusa ner till stranden och mota bort en snygg glasfiberkoster som tydligen antog att om en tvåmastad segelbåt kan förtöja direkt i land så måste det vara djupt...


 

RC-modeller

Intresserad av allt mellan himmel och jord. Jobbar professionellt med datorer och programmering. Som hobby bygger jag elektronik, musikinstrument, flyger radiostyrda modellflygplan etc.


PIC16C84 material - SIL kompilator

De invigda vet att PIC16C84 är en perfekt mikrokontroller för elektroniska experiment. Processorn har ca. 1000 programsteg i EEPROM, några tiotal RAM register för allmänt bruk och kräver mycket begränsad kringutrustning för att fungera. Processorn som i mängder om 25 st. kostar ungefär 25 mk har en kapacitet som motsvarar gamla hemdatorer av typen ZX-81 eller VIC-20, men i en enda krets ca. 2.5 cm lång och med en vikt på 2 - 3 g. En fungerande kontrolldator kan utan problem byggas på ett kretskort stort som ett frimärke. Efter att ha skrivit några program i Assembler för processorn märkte jag att omgivningen trots intresse för tänkbara applikationer inte vågade sig på att programmera i assembler. Lösningen var naturligtvis att surfa en stund på nätet där jag hittade en 'C'-kompilator som visade sig vara totalt värdelös. Efter att ha studerat 'C'-kompilatorns dokumentation och angivna begränsningar beslöt jag att skriva en egen kompilator för programspråket SIL. Språket ser ut som en blandning av BASIC och PASCAL och tillåter användning av symboliska variabler (BYTE och BIT), definition av subprogram (PROCEDURER) med en in- och en utparameter. Kompilatorn stöder också IF ... THEN ... ELSE, WHILE ... DO ... ENDWHILE samt REPEAT ... UNTIL. Programmet är skrivet i Modula2 ett härligt programmeringsspråk för den som vill skriva robust kod.

Kompilatorn är tänkt att sänka tröskeln för att pröva på programmering av mikroprocessorer för kontrollbruk. Jag antar att språket motsvarar eller överträffar den BASIC som finns inbyggd i MicroStamp en konstruktion baserad på en PIC processor. Den stora skillnaden är dock att SIL koden kompileras till kommenterad assemblerkod som är snabb och kompakt. Programmet SIL05 (PIC Compiler) får fritt distribueras under förutsättning att all medföljande dokumentation inkluderas. Copyright till program och dokumentation tillhör Lars Silen.

Obs! Om du är intresserad av att pröva SIL kompilatorn skicka då gärna mail och hör dig för om eventuella nyare versioner.


Skrivbordslådan

Det här är nyckeln till skrivbordslådan med i huvudsak opublicerad poesi, och uppsatser. En del av materialet har publicerats bland annat i Hufvudstadsbladet. Rätten till allt här publicerat material tillhör Lars Silen. Om materialet används på nätet bör källan anges.

Jag gjorde tillsammans med min hustru Beatrice Silen en konkordans till "Fänrik Ståls sägner". Eftersom orginaltexten har gammal svensk stavning skrev jag en serie program för felsökning av det inscannade materialet. Slutresultatet var en fullständig elektronisk konkordans som kom till parallellt med boken. Boken och den elektroniska konkordansen har båda genererats automatiskt utifrån det ursprungliga råmaterialet. Du hittar konkordansen på i orginalform dvs. materialet är inte lika slipat som det var på Litteratursällskapets hemsida (länken har försvunnit).


Världen och närsamhället

Ett stort intresse ända sedan skoltiden är religion och under de senaste 15 åren närmast bahá'í religionen (se nedan). Bahá'í religionen ser på alla de stora religionerna som aspekter av samma underliggande 'hela mänsklighetens religion'. Eftersom religionen som allt annat på jorden faller sönder, förvrängs och föråldras måste även religionen med längre eller kortare intervall förnyas. Förnyaren kallas ofta 'profet' eller med bahá'í terminologi Gudsmanifestation. Bahá'í religionen uppstod år 1844 i Persien genom två efter varandra följande profeter. Den första, känd under namnet Báb avrättades efter endast några års verksamhet i Tabriz (1850). Bahá'u'lláh, bahá'í trons egentliga centralgestalt, fängslades rätt snart efter Bábs död. Han landsförvisades först till Bagdad i nuvarande Irak och kom sedan att som fånge att via Turkiet och Egypten föras till fängelsestaden Akka i det Heliga Landet (nära Haifa i nuvarande Israel).

Det samhällsförfall som vem som helst med öppna ögon och egen tankeförmåga kan se är ingen slump. Religionen har varit döende sedan upplysningstiden. En mycket djup och enligt min uppfattning onödig klyfta har skapats mellan religion och vetenskap trots att båda områdena är livsviktiga för människans fysiska och psykiska hälsa.

Ett symptom på förfallet är bl.a. inställningen att det är rätt att ta för sig oberoende av moraliska synpunkter - det enda som spelar någon roll är om man blir fast eller inte. Samhället fungerar enligt min mening korrekt då människorna till följd av god moralisk resning inte behöver spekulera över om det de gör är rätt eller inte. Religionen, sann religion, fungerar som det lim som håller ihop samhällsbyggnaden. Dess upgift är också att ge framtidsvisioner som ger mening åt det mänskliga livet och som sträcker sig över generationer och inte månader vilket är situationen idag. Jag ser också på religionen som den kraft som genom tiderna har visat stora människor den riktning de bör sträva mot. Om det mänskliga myrsamhället plötsligt börjar dra det gemensamma lasset i samma riktning kan vi åstadkomma mycket som vid första påse'ende verkar omöjligt. Om vi däremot alla drar åt olika håll förblir alla vackra visioner prat och endast prat leder ingenstans.

Detta är en länk till Esbo bahá'íernas hemsida.

Jag kan kontaktas på adressen
Lars . Silen @ kolumbus . fi
Lämna bort mellanslagen i adressen. Jag har tagit bort tidigare direkta postlänkar eftersom de beklagligtvis genererar alltför mycket spam. Mina spamfilter filrerar bort epost som är kodad på ett för människor oläsligt sätt. Använd helst ren text om du vill att ett mail skall komma fram. Alternativt kan jag nås per telefon 09 - 8884126 (hem) resp. + 358 - 40 - 7351628 (mobil). Du är besökare nummer .