Johan Ludvig Runeberg

Fänrik ståls sägner


CD version samt konkordans Utgiven av:

Lars Hulden
Lena Sohlstrand
Beatrice Silen
Lars Silen


Förord

Bruksanvisning

Konkordans över betydelseorden, motsvarar den tryckta versionen

Alternativ konkordans över betydelseorden

Klassificering av materialet

"Fänrik Ståls sägner", illustrerad textversion

Index över alla ord i samlingen

Ordfrekvenser

Källor och illustrationer till Fänrik Stål

Tidningsurklipp

Beskrivning av automatisk textbehandling

Programlistningar

Texten till Fänrik Stål som ren text.
De olika dikterna består av löpande text.
Texten är således inte uppdelad på strofer.

Installering.

Hämta ner materialet som en packad fil.

Program använda vid produktionen av konkordansen

Allmänna kommentarer till materialet på denna CD-rom.


Copyright 2002 Lars Silen.

Copyrighten gäller programvara och HTML-sidor som genererats med program som ingår i CD-versionen. Copyrighten gäller inte bastexten base.txt som bygger på mångårigt arbete lett av prof. Lars Huldén.