Leka och lära

Vägledning till Internet

 om webben
1. Introduktion

Introduktion till www - en väg för nybörjare

 om att surfa
2. Surfa på webben

Grundläggande information om att surfa på webben

 om referenser
3. Internet-resurser

Ordlista, frågor och svar samt länkar till mer information

 om vägledning
x. Vägledning

Innehålls- och resursförteckning

Hjälp! Hur använder jag den här vägledningen (tutorialen) hjälp
 

| programblad | leka och lära? | om seniorinfo | om web-posten | om internätet |

Copyright © Svens Lucka

   LEKA OCH LÄRA PÅ FRISKATAG