Friskatag © Leka och lära: Word-skolan

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 IKONEN FÖR MICROSOFT WORD UPPGIFT  Leta rätt på ikonen för Microsoft Word på skrivbordet och dubbelklicka på den. Programmet Word laddas upp och då det är färdigt ser bildskärmen kanske ut så här.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Börja på ett nytt dokument

Uppe till vänster finns en bild av ett tomt papper.

 UPPGIFT  Tryck på den.       NYTT DOKUMENT

Då får du fram sidan du ska skriva på. Markören blinkar där du kan börja.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

 UPPGIFT  Skriv av texten i rutan här under. Bry dig inte om att du kommer fram till kanten! Maskinen känner själv när det är dags att byta rad! Det blir kanske inte på samma ställe som i rutan men det gör inget.

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok. Det är bara tjejer som gör det. De har dagböcker som är skära med röda hjärtan. Min dagbok är blå. För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Första meningen ska vara en rad för sig själv

 UPPGIFT   Flytta markören med hjälp av musen tätt framför första bostaven och klicka där.

Tryck på "Enter"-knappen. Då bör det se ut så här ungefär:

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det. De har dagböcker som är skära med röda hjärtan. Min dagbok är blå. För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 UPPGIFT  Gör lika för varje rad. Då ska det bli så här:

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Markera text för att kunna ändra på den

Vill man ändra något man redan skrivit utan att behöva skriva om det, ska man markera texten först.

 UPPGIFT  Ta musen och ställ markören där du vill börja markeringen. I vårt exempel tar du början på första raden. Håll ner vänster musknapp samtidigt som du drar markören ända till slutet på raden. Släpp knappen där.

Då blir det svart runt det du markerat.

 MARKERA TEXT

 PIL-MARKÖR Så här gör du vare sig du vill markera ett enda ord eller ett helt stycke. Vill man markera en hel rad på en gång drar man ut markören till vänster utanför texten. Där förändras markören från text TEXTKIL-MARKÖT kil till pil.
Klicka med vänster musknapp och hela raden markeras på en gång. Håller du ner musknappen och drar neråt markeras alla rader du passerar.

 UPPGIFT  Träna de olika sätten ett par gånger var. Markeringen släpper när du klickar någon annan stans på pappret. Avsluta övandet med att ha första raden markerad.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Fetstil, kursiv stil och understrykning

Uppe i kanten finns de här tre knapparna: FET KURSIV UNDERSTRUKEN

F   betyder fetstil
K   är kursiv, lutande stil
U   är understrykning

 UPPGIFT  Tryck på F och titta vad som händer med din markerade rad.

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

Markera nästa rad och tryck på K i stället.

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

Markera tredje raden och tryck på U.

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Ändra färg på texten

Uppe i kanten finns den här symbolen. ÄNDRA FÄRG

Med hjälp av den kan man ändra färgen på texten. Trycker du direkt på "bokstaven" blir det den färg som visas under den, men trycker du på den lilla pilen trillar det ner fler färger att välja på.

 VÄLJ FÄRG

Där väljer man den färg man vill ha genom att klicka på den.

 UPPGIFT  Markera fjärde raden och byt till en färg som passar till meningen.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Ändra stilsort

Till vänster finns en ruta som antagligen ser ut så här just nu:

 TIMES NEW ROMAN

Där väljer du vilken sorts bokstäver du vill ha i texten.

UPPGIFT  Markera alla rader i texten du skrivit. Tryck på den lilla pilen och klicka på någon av de olika stilarna som då kommer fram. Välj ut en som du vill ha på raden (Verdana). Man kan få hålla på och välja många gånger innan man hittat den man vill ha!

Nu kanske din text ser ut så här:

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Ändra storlek på texten

Vill man ha större eller mindre bokstäver går det också bra. Det går att göra på ett par olika sätt.

 UPPGIFT  Börja med att markera någon av raderna.

Bredvid rutan där du kan välja hur bokstäverna ser ut kan du välja hur stora de ska vara.

 UPPGIFT  Tryck på pilen och välj en textstorlek som du vill pröva med.

Den blå markeringen visar vad du har just nu.


Det andra sättet är att man sätter markören på den rad man vill ändra och klickar i rutan i vänster hörn:

Där kan det stå "Normal" också i stället för "Brödtext". BYT STILSORT

Trycker man på pilen får man fram några olika typer av text att välja på.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Det kan se lite olika ut i olika datorer , men här finns förslag på olika stilsorter och storlekar beroende på om man ska skriva rubrik eller vanlig text bl.a.

I det här fallet behöver man inte markera texten, bara se till att TEXTKIL-MARKÖT markören står i den mening som man vill ändra. Ändring i stilsort gäller alltid hela meningen!

 UPPGIFT  Prova hur de olika förslagen blir!

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Ångra det man har gjort

Uppe i kanten finns en liten pil.      ÅNGRA

Med hjälp av den kan man ta bort något man inte är nöjd med. Är den inte blå finns det inget att ångra. Om du sparat arbetet på hårdskivan så går det inte längre att ångra något (pilen grå). Det finns en pil till bredvid men åt andra hållet. Med den kan du ta tillbaka det du ångrade.

 UPPGIFT  Tryck på ångra-pilen och titta vad som händer. Fortsätt att trycka på pilen tills texten ser ut som innan vi började markera och ändra utseendet på raderna.

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Klipp ut, kopiera, klistra in

Leta rätt på dessa ikoner uppe på kanten:        KLIPPA KOPIERA KLISTRA


Dessa funktioner använder du när du vill flytta på något eller om du vill använda samma text på flera ställen utan att skriva om allt för hand.

Klippa ut och flytta:

 UPPGIFT  Markera första raden. Tryck på saxen. Då försvinner raden men sparas i datorns minne.

 MARKERA TEXT

Sätt markören i slutet på sista raden och byt till nästa rad med "enter"-knappen. Tryck på "klistra in"-bilden. Då bör det se ut så här:


Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.
Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.

Kopiera:

 UPPGIFT  Markera de tre översta raderna. Tryck på "kopiera"-bilden. Texten försvinner inte den här gången! Sätt markören efter sista raden och byt till en ny rad med "enter"-knappen. Tryck på "klistra in"-bilden. Nu bör det bli dubbelt upp med åtta rader.

Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.
Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Flytta text

Ibland behöver man bara flytta ett eller ett par ord, eller en mening, och då finns ytterligare ett finurligt sätt att göra utan att klippa ut texten först. Funktionen kallas "dra & släpp" (drag'n drop).

 UPPGIFT  Markera raden som börjar med "För säkerhets skull..." Ställ nu markören ovanpå den svarta markeringen. Då blir den till en pil. PIL-MARKÖR
Håll ner vänster musknapp samtidigt som du drar musen till slutet av sista raden. Då ser du att pilen ser något annorlunda ut medan du drar den. Punktstecket som följer med visar var texten hamnar när du släpper knappen så följ noga med vart "strecket" tar vägen!

När du släppt knappen så ser det antagligen ut så här:

Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 UPPGIFT  Ställ TEXTKIL-MARKÖR-markören mellan meningarna och flytta ner den sista meningen med att byta rad med hjälp av "enter"-knappen.

Om allt gått bra så ska raderna hamnat rätt igen men vi har tre rader över som inte behövs.

Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Ta bort text

 BACKSPACE

Om man skriver fel backar och "gummar" man med hjälp av "Back"-tangenten, en storknapp uppe till höger med en pil på. Man kan också markera ett stycke av det man gjort och ta bort det med "Back"-tangenten. Klicket på "Back"-tangenten "gummar" bort texten vänsterut.

 DELETE

Det finns också ett annat sätt att "gumma" och då markerar det man vill ta bort och använder tangenten "Delete". Klickar på "Delete"-tangenten "gummar" bort texten högerut.

 UPPGIFT  Markera de tre översta raderna och tomraden som inte behövs och ta bort dem.

Då ska det se ut som i början igen:

Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Känner du igen texten som du jobbar med? Du kanske har läst boken texten är hämtad ur, annars bör du göra det för den är rolig. Berts dagbok av Sören Olsson och Anders Jacobsson.


 Berts Dagbok

Nu ska vi göra en stilig rubrik till vår text med hjälp av titeln på boken.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Rubrik med Wordart

Den här gången ska du leta i nederkanten av skärmen för att hitta Wordart-ikonen

 WORDART

 UPPGIFT  Tryck på den så får du fram många olika förslag.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Här väljer du hur rubriken ska se ut.

 UPPGIFT  När du bestämt vilken du vill ha så trycker du på den och sedan på OK-knappen eller dubbelklickar på bilden.

Då får du upp en ruta där du ska skriva vad som ska stå i rubriken.

Skriv: Berts Dagbok

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Tryck sedan på OK

 Berts Dagbok

Oberoende av vilken bild du tog så kommer den fram "någonstans" på pappret.

 UPPGIFT  Sätt markören på bilden, håll ner vänster musknapp och dra den så den kommer på rätt ställe ovanför din text.

Skulle du "tappa" den på vägen så att de små vita fyrkanterna försvinner så klickar du bara ovanpå den igen - och så är det bara att fortsätta.

 Berts dagbok
Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

Skulle du behöva flytta texten för att få ordentligt plats med rubriken sätter du markören framför första ordet och byter rad med att trycka på enter-tangenten tills det bli lagom med utrymme.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Centrera, vänster- och högerjustera text

Oftast skriver vi från vänstra kanten men ibland vill man flytta texten till mitten eller till högerkanten. Då använder man de här knapparna uppe i kanten:

 VÄNSTER CENTRERA HÖGER

Från vänster betyder knapparna:

Texten fyller alltid hela spalten/sidan om man inte använder "enter"-tangenten för att byta raden. Det blir som i tidningarna som har lika breda spalter hela tiden.

 UPPGIFT  Markera hela texten (utom rubriken).

Prova med knapparna och se vad som händer! Spaltkanppen fungerar inte här eftersom vi bröt raderna med "enter"-tangenten. Innan vi fortsätter ser du till att texten är centrerad.

 Berts dagbok
Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

 UPPGIFT  Rubriken sitter snett!
Flytta den så den finns rakt ovanför texten. Tryck på den, håll och dra.

 Berts dagbok
Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.

Nu är det inte mycket kvar, men en bild skulle väl bli en bra final.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Infoga bildobjekt

Uppe i den grå kanten står:     INFOGA

 UPPGIFT  Tryck på den så trillar en rullgardin ner med vad som går att göra.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Du väljer "Bildobjekt" en bit ner i listan, håller still så får du fler alternativ.

INFOGA BILDOBJEKT

Du väljer ClipArt.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Klicka dig fram i Clipart tills du hittar en bild som du tycker kan vara bra.
Klicka på bilden så kommer den här grå listan listan fram.

 VÄLJ BILD

Välj Infoga högst upp.      INFOGA HÖGST UPP

Stäng Clipart-rutan med krysset upp till höger AVSLUTA så finns din bild i ditt arbete. Klicka på bilden och flytta (dra & släpp) den under din text.

 Berts dagbok
Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.
Det är bara tjejer som gör det.
De har dagböcker som är skära med röda hjärtan.
Min dagbok är blå.
För säkerhets skull har jag ritat en svart, läskig dödskalle på framsidan.
 Läskig Dödskalle

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Förhandsgranska

Om man nu vill se hur arbetet ser ut trycker man på Förhandsgranska:       FÖRHANDSGRANSKA

 UPPGIFT  Tryck på FÖRHANDSGRANSKA och förhandsgranska arbetet.

Här kan man inte ändra på något i arbetet utan bara titta.
För att komma tillbaka trycker man på "STÄNG" uppe i kanten.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Skriv ut på papper

Om man sedan vill Skriva ut arbetet på papper trycker man på symbolen SKRIV UT PÅ PAPPER uppe i den grå raden.

 UPPGIFT  Tryck på KRIV UT PÅ PAPPER och skriv ut arbetet på papper.

Här kan man inte ändra något utan bara skriva ut arbetet på papper.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Spara dokument som fil

Om man vill spara ut arbetet på fil trycker man på symbolen SPARA UT PÅ FIL uppe i den grå raden.

 UPPGIFT  Tryck på SPARA UT PÅ FIL och spara ut arbetet på fil.

Här kan man inte ändra på något utan bara spara ut arbetet på fil.
Arbetet tar automatiskt sitt filnamn från den första raden i arbetet.

 UPPGIFT  Arbetet fick ett dåligt filnamn.
Spara ut arbetet på fil med filnamnet "Berts Dagbok".

 VÄLJ ARKIV - SEDAN - SPARA SOM...
 TA BORT Välj "Arkiv" (Tiedosto, File) uppe i grå raden, sedan "Spara som..." (Tallenna nimellä, Save As...). Arbetet tar automatiskt sitt filnamn från den första raden i arbetet. Filnamnet är markerat i blått och det går enkelt att ta bort med att trycka på "Delete"-tangenten (genast till höger om "Enter"-knappen). Även om man redan har sparat ut arbetet på fil på det automatiska filnamnet så kan man nog också senare ta bort dokumentet från fil. Nu sparar vi dock bara arbetet på nytt på filnamnet "Berts dagbok".

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Börja ändrandet med att trycka på "Delete"-tangenten. Det markerade filnamnet försvinner. Skriv sedan in filnamnet (Tiedostonimi, File Name) "Berts dagbok" och tryck på "Spara" (Tallenna, Save As). När man nästa gång sparar (eller hittar) filer i mappen "Mina dokument" så syns där filnamnet "Berts Dagbok.doc"

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Word för normalt arbetena ut på fil i mappen "Mina dokument" (My Documents).
Be en vän korrigera situationen om någon har ändrat på grundinställningarna.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Hitta dokument från fil

 UPPGIFT  Arbetet har sparats ut på fil på filnamnet "Berts Dagbok.doc". Hitta och öppna arbetet och titta på innehållet. Fundera på vad man kunde göra med arbetet nu?

 HITTA - ÖPPNA VÄLJ ARKIV - SEDAN - ÖPPNA
Tryck direkt på symbolen HITTA - ÖPPNA uppe i den grå raden eller välj "Arkiv" (Tiedosto, File) uppe på menyn, sedan "Öppna" (Avaa, Open). Markera filen "Berts Dagbok.doc" med att klicka på filnamnet med musens markör. Det blir mörkblått kring filnamnet som du markerade. Öppna nu filen genom att klicka på "Öppna" (Avaa, Open). Nu kan du titta på innehållet och fundera på vad man nu kan göra med arbetet.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Ett arbete som har sparats ut på fil och nu öppnats på nytt kan omarbetas och sparas tillbaka som fil.
Korrigeringar i arbetet sparas på samma namn. Ett omarbetat arbete kan sparas på ett helt nytt namn.
Man kan klippa ut eller kopiera delar av arbetet och sedan klistra in dem på andra ställen i dokumenten.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Ta bort dokument från fil

 UPPGIFT  Arbetet sparades ut på fil på ett dåligt filnamn. Arbetet har sparats ut på ett bättre filnamn. Ta nu bort arbetet på filen med det dåliga filnamnet.

 HITTA - ÖPPNA - TA BORT VÄLJ ARKIV - SEDAN - ÖPPNA
Tryck direkt på symbolen HITTA - ÖPPNA - TA BORT uppe i den grå raden eller välj "Arkiv" (Tiedosto, File) uppe på menyn, sedan "Öppna" (Avaa, Open). TA BORT Markera filen "Det är förbjudet för killar att skriva dagbok.doc" med att klicka på filens namn med musens markör. Det blir mörkblått kring filnamnet som du markerade. Ta nu bort filen genom att klicka på "Delete"-tangenten. Det är det första steget. En frågetavla öppnar sig. Det andra steget är att godkänna åtgärden "Vill du flytta objektet till soptunnan" genom att klicka på "Ja" (Kyllä, OK) på frågetavlan. Om denna åtgärd var ett misstag svarar man "Nej" (Ei, No) - och väljer sedan rätt fil.

 FÖRSTORA FÖRSTORA

Om dokumentet ännu är öppet (aktivt) och du försöker ta bort filen så öppnar sig ett felmeddelande.
Om det just är det arbetet som du vill ta bort så stäng då dokumentet först. Sedan kan du ta bort det.

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Stäng dokument och program

 VÄLJ ARKIV - SEDAN - STÄNG
Välj "Arkiv" (Tiedosto, File) uppe i grå raden, sedan "Stäng" (Sulje, Close) Om du bara vill stänga arbetet men inte avsluta programmet.

 UPPGIFT  Stäng arbetet och avsluta programmet.

 KRYSSA - AVSLUTA
När du klickar på   AVSLUTA   stängs dokumentet och programmet.
Om arbetet är osparat så frågar programmet först om din avsikt
"att spara eller inte spara".

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Det här var allt för den här gången. Om du nu blev riktigt tänd på Word och vill ta reda på mera avancerade saker så titta då in på nätsidan om Avancerad information om applikationerna i MS Office. Tutorialerna är mycket utförliga och de kräver goda kunskaper i engelska. Du kan också gå en annan väg om du tittar in på nätsidan om nyttiga tricks i samspelet mellan Word och web-posten. Det är en ständigt växande skattkammare i tricks som t.ex. om:

Lycka till!


Copyright © Svens Lucka

   LEKA OCH LÄRA PÅ FRISKATAG