RASTAVUJEVANGELII LUKAN MUGAH ◄◄Sivuston alkuun
   ◄Karjalankielisiä pakinoita

 

Sih aigah keisari Augustu andoi käskün panna kaikkien rahvahien nimet kirjoile kaikes muas. Tämä oli enzimäine rahvahan kirjoilepanendu, i se oli sih aigah, konzu Siiries muaherrannu oli Kvirinii. Kaikin mendih kirjoilepandavakse, jogahine omah rodulinnah.

Lähti Josifgi Galileispäi, Nazarietan linnaspäi da meni Juudieh, Davidan linnah Viflejemah, ku häi oli Davidan roduu. Häi lähti sinne ühtes Marijanke, kudai oli uskaldettu hänele mučoikse. Marija oli kohtuine. Konzu hüö jo oldih Viflejemas, Marijale tuldih suandiajat, i häi sai poijan, enzimäzen lapsen. Häi kabaloičči lapsen da pani žiivatoin soimeh, ku heile ei olluh sijua matkuniekoin talois.

Sil peräl oldih niitül paimoit vardoiččemas üöl lammaskarjua. Heijän edeh jiäviihes Taivahallizen Ižändän anheli, i Ižändän taivahalline valgei rodih heis ümbäri. Paimoit pöllästüttih äijäl, no anheli sanoi heile: "Älgiä varakkua! Minä toin teile iloviestin: kaikile rahvahile roih suuri ihastus. Tänäpäi Davidan linnas rodiihes teile Piästäi. Häi on Messii, Ižändü. Tämä on teile sen merkinnü: tüö lövvättö lapsen, kudai kabaloitunnu viruu soimes." Sil sanal anhelis ümbäri seizoi suuri joukko taivahallistu saldattua. Hüö kiitetettih Jumalua sanoil:

-Kunnivo Jumalale ülimäzes taivahas,
i mual rauhus rahvahile,
kudamii Häi suvaiččou.

Konzu anhelit mendih järilleh taivahah, paimoit sanottih toine toizele: "Läkkiä Viflejemah! Sie müö näimmö sen, midä rodiihes, sen, min Ižändü andoi meile tiediä." Hüö kiirehel lähtiettih i löüttih Marija, Josif da lapsi, kudai virui soimes.  Heijän nähtyy paimoit ruvettih sanelemah, midä heile oli sanottu lapseh näh. Kaikin, ket kuultih paimoloin sanat, diivuittihes. A Marija peitti südämeh kai, midä oli roinnuh, da ainos duumaičči sidä.

UUZI SANA, Biblienkiändüinstituuttu Helsinki 2003