TUATTO MEIJÄN

Tuatto meijän taivahalline!
Olgah pühännü Sinun nimi.
Tulgah sinun valdu.
Roikkah sinun tahto
kui taivahas, mugai mual.
Anna meile tänäpäi
meijän jogapäiväne leibü.
Prosti meile meijän vellat,
kui myö prostimmo niile,
ket ollah meile vellas.
Älä vie meidü muanitukseh,
a piästä meidü pahas.
Sinunhäi on valdu, vägi da kunnivo
ilmazen ijän. Amin'!

Suomen Pipliaseura

◄◄Sivuston alkuun
◄Karjalankielisiä pakinoita