KARKKU - Карку
Karkun kylä - Каркункула
◄◄Sivuston alkuun

 

Juhani Joutsen:
    Hiljainen kylä ►
    Kalastusta ja rantaidylliä Salmin Karkussa 
   
Suuri nuotta
    Kahdenkymmenen kahden Santerin kylä
    Pekan ja Jaakon karhujahti
Annikki Meuronen: Karkun kylää  ►

Juho Ärmänen: Kalastusta ja rantaidylliä ►
Aune Ärmäsen muistelmat ►
Niilo Rantsi: Karkun kujosilta Kuopioon ja Kuuslahteen ►

Irma-Riitta Järvinen: Karjalan pyhät kertomukset ►
Nasti Rantsi in memoriam ►

Matka Karkkuun 2005 ►
http://www.junes.fi/salmi/index.html

VALOKUVIA ym:

Alvoitun suku ►
Bordin suku ►

Jenun suku ►
Kostilaisen suku ►
Pekka ja Annikki Meurosen talo ►
Nordström
Plaketin suku ►
Ärmänen ja Kimajeff
Karkun ukot

Paavali Lohjamo e.Loginov ►
 

       Oikealla Johannes Ärmänen Suomenlahdella
       Ivan (Johannes) Ärmänen *10.10.1905 Karkku
       +8.4.1978 Hamina

 

 

Tällä sivulla:
* Talojen isännät
* Talokartta
* Satelliittikuva Karkusta
* Kylän koululaiset 1932
* Opettaja Marfa Iltola 1928
* Karkun tsasouna
* RippikoululaisiaNiilo Sauhke:
Karkun kylä asutuskartta n:o 11:sta sijaitsee Miinalan ja Manssilan kylien välillä, Laatokan rannasta noin 1 km:n päästä ja Lunkulansaaren eteläkärjen kohdalla. Kylän asutus on ikivanhaa.

Kylä on noin 4 km:ä pitkä ja sinne on muodostunut useita kylänosia joita nimitetään, Muttula, Kaitaselkä, Jaakkola, Parikkala, Joutsenoja, Ustiela, Rantsila, Agjanmäki, Lampila ja Luhma.

Kartassa on lisäksi merkitty Miinalan kylään kuuluva, Virkkuselkä, missä asuu maanviljelijä Jaakko Martinskin, kansan nimellä, Virkusellän Juakoi.

Kylä sijaitsee Laatokan savimultaseudulla ja sen viljelysmaat ovat reheväkasvuisia. Kyläläisillä on laajat niityt ja samoin laajat puustorikkaat metsät.

Laatokka on kyläläisillä ainutlaatuinen kalastuspaikka ja he käyttävät sen antimia ahkerasti hyväkseen, kylän jokainen perhe kalastaa omiksi tarpeikseen ja useimmat heistä myytäväksikin, kylässä asuu ammattikalastajia.

 Kyläkuvauksen, talojen isäntien nimet ja talojen sijaintikartan on laatinut  Niilo Sauhke. Olen kirjoittanut tekstit uudelleen sekä hiukan stilisoinut sitä. Olen saanut näiden kopiot Mikko Junekselta v. 2005, vaimon suku Joutsenia. [Leo Mirala]

 

Talojen isännät:
Asutuskartta n:o 11:sta numeroidun kappaleen mukaan kylän talot ovat sijoittuneet seuraavasti:   (Puolisoiden nimet saatu Maija Rantsilta 2005)

 

N:o Viralliset nimet: Kansan keskuudessa
 käytetyt nimet:
Ammatti
1. Jegor Muttu Mutun Johor Maanvilj. 
2. Andrei Turunen Turuśen Ondruśka ja Palaga Työmies
3. Ville Muttu Mutun Vaśa Maanvilj.
4. Ivan Peltometsä Kaijansellän Iivan ja Oksenja Maanvilj.
5. Stepan Plaketti Kaijansellän Stoppi Maanvilj.
6. Mikko Jenu Konoin Mikko ja Taina Maanvilj.
7. Pekka Selentsev Sogei Peśśi ja Mari Eläkeläinen
8. Vasili Pirttivaaran  talo asuu hänen äiti Eläkeläinen
9. Mikko Meuronen Ortjun Miśa ja Sanni Maanvilj.
10. Ville Eronen Juśukan Vaśa ja Nasti Maanvilj.
11. Ivan Kerttola Rökśinän Iivan Maanvilj.
12. Nikolai Kostilainen Kośtilan Kolja ja Klaudia Maanvilj.
13. Vasili Timonen Ojan Vaśa ja Marfu Maanvilj.
14. Santeri Savinainen Savinaśen Santtu ja Nasti Maanvilj.
15. Pekka Plaketti Plaketin Peśśi ja Mari Työmies
16. Olli Hopea Hobein Olli ja Anni Työmies
17. Antti Savinainen Savinaśen Antti ja Anni os. Rötkin Maanvilj.
18. Pekka Pikkarainen Pikkaraśen Pekko Työmies
19. Heikki Feklistö Feklistön Feudor Työmies
20. Mikko Kuha Kuhan Miśa ja Nasti Laivuri
21. Ivan Rantala Homan Iivan ja Olga Mv. + laivuri
22. Ragnar Nordström Nuusttrömmi ja Niina os. Seise Laivanvarustaja
23. Feudor Paatsola Pośtarin Feudor ja Anni Maanvilj.
24. Ivan Kostilainen Kośtilan Iivan ja Nasti Maanvilj.
25. Jussi Ärmänen Uśtielan Iivan ja Alma Maanvilj.
26. Hilippä Kośtilainen Kośtilan Hilippy ja Olga Maanvilj.
27. Ivan Kostilainen Kośtilan Ukko-Vanja ja Nasti Maanvilj.
28. Vasili Ärmänen Stopin Vaśa ja Maria Maanvilj.
29. Ivan Bordi Jekoin Iivan Työmies
30. Stepan Tuutti Jeugin Stoppi ja Maria Vaatturi
31. Vasili Pirttivaara Boranan Vaśa Työmies
32. Jättiläiskuusi Karkun kylätunnus merenkävijöille
33. Kuisma Timonen Tśomikoin Kuśmu ja Natalja Työmies
34. Jaakko Timonen Timoin Juakoi ja Mari Työmies
35. Yrö Rinnemaa Rantśin Johor ja Maria Maanvilj.
36. Ivan Vadjukov Vadjukan Iivan ja Nasti Maanvilj.
37. Santeri Vaininen Vadjukan Santtu ja Klaudia Maanvilj.
38. Saveelei Vadjukov Vadjukan Sauka ja Jevdokia os. Pönkkönen Maanvilj.
39. Feudor Plaketti Plaketin Fedja ja Outi Maanvilj.
40. Ivan Plaketti Plaketin Iivan ja Maria Maanvilj.
41. Jormoi Paretskoi Paretśkoin Jormoi ja Helena Maanvilj.
42. Ivan Paretskoi Jormoin Iivan ja Katja (Katri) Maanvilj.
43. Anni Plaketti Plaketin Anni (ja Iivan) Työläinen, leski
44. Jaakko Burke Otropan Juakoi jaKsenia Maanvilj.
45. Mihail Burke Ontropan Mihailu ja Palagei Maanvilj.
46. Santeri Burke Ontropan Santtu ja Tyyne os. Jousilahti Maanvilj.
47. Ivan Burke Ontropan Iivan ja Tatjana Maanvilj.
48. Stepan Jänis Jänöin Stoppi ja Veera, t. Olga Venemestari.
49. Ivan Käsnäsen talo asuu äiti Maria Käsnänen Työläinen.
50. Maria Meuronen Ortjun Miikulan leski Maanvilj.
51. Sergei Röksin Rökśinän Sergei Työmies
52. Mikko Ritaluoma Sapośniekku Mikko Suutari
53. Dimitri Kostilainen Kośtilan Mitjka Työmies
54. Ivan Käsnänen Iivatin Iivan ja Olga Maanvilj.
55. Aleksi Meuronen Meurośen Aleksi Työmies
56. Leonti Fomin Homan Levontii Ammattikalastaja
57. Ilja Matjfeejev Matjfeijovan Ilju ja Anni Vaatturi
58. Nikolai Postarev Pośtarin Kolja ja Olga os. Burke Metsätyönjohtaja
59. Pekka Meuronen Ortjun Pekko ja Annikki, opettaja Maanvilj.
60. Mikko Kulin Kuljan Mikko Maanvilj.
61. Pekka Kulin Kuljan Pekko ja Jeudokija os. Jetsu Maanvilj.
62. Aleksi Joutsen Puavilan Oleksi Maanvilj.
63. Pekka Joutsen Trośin Pekko ja Matroona os. Ärmänen Maanvilj.
64. Ivan Joutsen Larin Iivan ja Outi Maanvilj.
65. Ivan Joutsen Stopaanovan Iivan ja Martta os. Repetti Maanvilj.
66. Mikko Joutsen Larin Miśa ja Maria Maanvilj.
67. Pekka Jousilahti Maksiman Peśa ja Anna os. Jetsu Maanvilj.
68. Grigori Jenu Konoin Grigoorei ja Šaša Maanvilj.
69. Karkun kansakoulu Martta Iltola ja Pekka Opettaja
  Annikki Meuronen ja Pekka Opettaja
70. Ivan Jenu Mihein Iivan ja Natalja Maanvilj.
71. Kuisma Tunninen Tunniśen Kuśmu ja Natalja Maanvilj.
72. Aleksi Jenu Iljan Olli ja Anni os. Plaketti Maanvilj.
73. Ivan Rantsi Rantśin Iivan ja Maria Maanvilj.
74. Paavel Rantsi Ośipan Puavil ja Nastoi (Nasti) Maanvilj.
75. Sergei Käsnänen Prouholan Sergei ja Marfa (Marppu) Maanvilj.
76 Hilippä Käsnänen Prouholan Hilippy ja Nasti (Nastoi) Maanvilj.
77. Heikki Käsnänen Prouholan Fedja ja Daarja Mv. + kauppias
78. Prokoi Käsnänen Jakan Prokoi ja Maria Maanvilj.
79. Mikko Rantsi Rantśin Mikko ja Maria Maanvilj.
80. Karkun tśaśounu Ivan Rantsi ja Maria śtarośu
81. Jaakko Plaketti Plaketin Juakoi ja Maria Tatjana Maanvilj.
82. Pekka Savolainen Savolaśen Pekko ja Tatjana Työmies
83. Arhippa Lammenlaita Lammin Arhippu ja Maura Sahuri
84. Aleksi Lamminlaita Lammin Oleksi Työmies
85. Pekka Lammenlaita Lammin Pedri Työmies
86. Jegor Tjaga Tjagan Johor ja Outi os. Mirse Työmies, paimen
       Ragnar Nordström Luhman talo  
87. Kaivolainen Maura, Pekka    
88. Maria Hopea ja Johan

Kylässä on:    1   tsasounu
   1 kansakoulu ja
 84 taloa
Kylässä asuu:     51 maanviljelijää,
      1 maanviljelijä -kauppia
    17 työmiestä,
      2 työläisnaista,
      3 kauppiasta,
      2 eläkeläistä,
      2 opettajaa,
      2 laivuria
      1 laivanvarustaja,
      1 metsätyönjohtaja,
      2 vaatturia
      1 suutaria
      1 venemestari,
      1 saahuri ja
      1 ammattikalastaja, kaikki
         perheineen

   Niilo Sauhke

Asutuskartta 13a
 

 

Satelliittikuva Karkusta.
Vasemmassa alareunassa näkyy Lunkulansaaren eteläkärki, välissä oleva lahti on kaventunut puroksi. Yläreunassa näkyy Miinalanjoki. Ylhäällä keskellä näkyy hiukan Räimelää.Vasemmasta ylänurkasta alas oikealle Laatokan ja Karkunlammen välistä menee rautatie. Suomalaiset rakensivat rautatien Uuksusta Aunuksen ohi Mäkriälle asti välirauhan aikana 1942-43.

 

Karkun rippikoululaisia 
Karkun rippikoululaisia. Oikealla edessä papin vieressä Veera Missi os. Peltometsä.

 

Karkun kylän koululaiset vuonna 1932, tunnistanut  Vilho Paatsola

Ylärivi vasemmalta: Vasili Joutsen, Santeri Käsnänen, Valtteri Joutsen, Santeri Joutsen, Santeri Lebejeff, Ivan Paretskoi, Santeri Rantala, Nikolai Plaketti, Kostja Käsnänen, Vasili Röksin, Feodor Plaketti, Vasilii Postareff, Nadja Kostilainen, Eeva Meuronen, Olga Burke,

Keskirivi vasemmalta : Platon Joutsen, Santeri Joutsen, Santeri Joutsen? Raisa Käsnänen, Anna Käsnänen, Eeva Käsnänen, Nadja Käsnänen, Opettaja: Marfa Rantsi, Eeva Kostilainen, Nadja Käsnänen, Ljuba Tjaga, ?,  Nadja Plaketti,

Alin rivi vasemmalta: Vasili Bordi, Alvi Kostilainen, Ivan Bergi, Nikolai Dimitrieff, Pauli Postareff, Veera Eronen, Ivan Matfeejeff, Stepan Käsnänen ja Grigori Tunninen. 
36 oppilasta, heistä 6 Santeria, koko kylässä kaikkiaan 22 Santeria (Aleksanteri).

 

Sukunimien muutokset:

Santeri Lebejeff - Jousilahti
Ivan Paretskoi - Paasonen
Vasili Röksin - Kerttola
Feodor Plaketti - Peltometsä
Vasili Postareff - Paatsola
Marfa Rantsi - Iltola
Pauli Postareff - Paatsola

20/5-28.
Opettaja Marfa Iltola

Opettajana Karkussa 1920-21 ja 1925-40, Räimälässä 1922-25, Kuopiossa Puijon kk 1940-

Atelier Regina
Helsinki * Helsingfors
Länsi Ranta 14   V.Kajan 14
Puh. 2453

 

Karkun tsasouna

Kuvat on otettu Laatokan puolelta. Tsasounan takana on vinokattoinen Yrjö ja Maria Rinnemaan navetta joka on vieläkin pystyssä.

Karkun tsasouna oli ennen Manssilassa. Kun sinne rakennettiin vuosisadan alussa kirkko, tsasouna siirrettiin Karkkuun. Sofian tsasouna

 

Tsasounan oikealla puolella Yrjö ja Maria Rinnemaan talo. Tsasounan vasemmalla puolella heidän navetta. Se seisoo vieläkin tukevasti paikoillaan. Tsasounasta on jäljellä vain pieni romukasa. (Tietoja antoi M-L Voutilainen os. Rinnemaa)

 

Ja tältä se aikanaan näytti. Karkun tsasounan pienoismalli Iisalmen Evakkokeskuksessa (Malliakopio Ky, Heikki Oikkonen).
© Mikko Junes