Manssilan rajavartiosto 1/SR   ◄◄Sivuston alkuun
                23.07.2007

Salmin rajavartiosto SR
Manssilan perinnekomppania Värtsilässä 2005 ►
Manssilaa ja 1/SR:ää muistellen
Hyrsylän, Manssilan ja muita kohtalonteitä ►
Yksi sotilaannappi vastaa kymmentä siviiliä ►

Er. P 8:n päiväkäsky talvisodan loputtua
Kuvia kasarmilta

Salmin rajavartioston  koirakoulun oppilaat ruokailujonossa Orusjärvellä.

 

Manssilan kasarmissa toimi Salmin rajavartioston 1. komppania, 1/SR.
Vasemman puoleisessa rakennuksessa oli autonomian aikana venäjänkielinen kansakoulu, jonka mm. isäni Pekka Missi kävi 1911-1916. -ss (kuvan haltija Sylvia Savolainen)
Kasarmin puomi ja portti. -ss

Vilho Tahvanaisen kirjassa  "Erikoistehtävä, Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932-1945", kerrotaan miten Mannerheim ja presidentti ajoivat Luumäeltä asti tälle puomille mennessään viemään kirjettä Stalinin lähettiläälle Laatokan rantaan rajalle. Kirja on mielikuvituksen tuotetta mutta jotkut uskovat siihen, mm. toinen "sotakirjailija" Erkki Hautamäki kirjassaan "Suomi myrskyn silmässä".

 Sivuaseen (= tikari, pieni miekka)  luovutus. -ss

Salmin rajavartioston Manssilan vartion kantahenkilökunta
Kuvassa Salmin rajavartioston komentaja evl. V. Räsänen, päällikkö kapteeni A. Nikula sekä nuorempi upseeri vänrikki T. Silvennoinen. Lisäksi kuvassa ovat Jussi Autio, ylik. Tuominen, ylik. Kiiski, kers. Ojanen, kers. Candelin, kers. Inkinen, kers. Kivistö, ylik. Muhonen, kers. Mäntynen ja kers. Uuttu. Kuva on otettu tilaisuudesta, jossa rajavartioston vääpeli Jussi Autiolle luovutettiin saksalainen sivuase.

Kuva Juhani ja Terttu Aution (os. Uuttu, isä myös rajavartija) kodista Kuopiossa 2005. Hyllyssä on Juhanin isän saama sivuase. Se on Saksan korkeimman johdon Suomelle luovuttama. Sitä on jaettu Mannerheimille, kolmelle kenraalille ja yhdelle jääkärille aliupseerille, Jussi Autiolle Manssilaan. Sivuase on nyt luovutettu Rajamuseolle Immolaan.
-kuva Ari Luukkanen
Salmin rajavartioston 1. komppania, 1/SR  -ak
2.7.1939 Komppanian päällikkö kapteeni Artturi Nikula Isokyröstä  (Alarik Artturi Nikula, synt. 1.12.1892, vaimo Rauha Elisabeth os. Hannuksela, synt. 20.11.1902, virassa 1929-1939, Salmissa koko sen ajan)
ja luutnatti Juhani Ilmari Inomaa ent. Ingman Viipurista. -ss

Salmin rajavartiopataljoonasta muodostettiin Er. P 8 ennen Talvisotaa. Viivystysvaiheessa se oli alistettu JR 37:n komentajalle. Er. P 8 komentajana oli tuolloin kapteeni Nikula.

Luutnantti  Inomaa oli silloin 1. Er. P 8:n komppanianpäällikkö. Hän asui Kohosen talossa.

Komppanian emäntä Tanja Muurinen. -ss