Novgorodin Vatjalainen  viidennes
◄◄Sivuston alkuun
   ◄ Salmin historiaa

Molemmat kirjat on laatinut J. V. Ronimus ja painettu Joensuussa 1906.

Tämä kirja selittää verokirjan laatimisen tilannetta ja analysoi sisältöä. Tähän liittyy kartta alueesta.

Tämä on varsinainen verokirja suomennettuna.

 

Novgorod voitti Pähkinäsaaren rauhassa Novgorodin Karjalan, se muodosti hallinnollisesti yhtenäisen alueen, Korelan linnaläänin. Hallinnollisena keskuksena oli Korelan eli Käkisalmen kaupunki. Alue jakautui setsemään pogostaan eli pitäjään: Ne olivat

Kaupungin pogosta
Sakkula
Rautu
Kurkijoki
Sortavala
Ilomantsi
Salmi.

Korelan linnalääniin kuului Kannaksen eteläosa Laatokasta Suomenlahteen, Kannaksen pohjoisosasta itäpuolinen alue, Laatokan pohjoispuoliset alueet,

Salmin pogostaa kuuluivat Salmi, Impilahti, Harlu, Suistamo, Soanlahti, Korpiselkä ja Suojärvi. Alue oli 300 km pitkä ja 200 km leveä. Länsirajana oli Jänisjoki ja Jänisjärvi.

 

Novgorod sijaitsi useiden suomalaisheimojen välisellä rajaseudulla, joiden hallinnollisena ja taloudellisena keskuksena se toimi. Olhavanjoen länsirantaa sanottiin Vatjalaisten maaksi ja myöhemmin Vatjan viidennekseksi; joen itärannan takaa avautui Aunuksen maa, myöhemmin Aunuksen viidennes; Mustan ja Lovatin välistä kaakkoon ja etelään päin avautuvaa metsistä ja järvistä rikasta sanottiin vastaavasti Derevskin viidennekseksi. Länteen päin avautuvan sektorin nimenä oli Shelonin viidennes. Bezhitsan viidennes ei ulottunut Novgorodiin asti; sen alueet olivat sillä merjalaisvyöhykkeellä, minne nyt Tverin karjalaisiksi sanotut siirtolaiset siirtyivät 1600-luvulla ruotsalaisten uskonvainoja  pakoon Vatjalaiselta sektorilta ja Inkeristä.

Kun Moskova vuonna 1478 valloitti Novgorodin, vatjalaissektorin (Votskaja zemlja) nimeksi tuli Vatjan viidennes (Votskaja pjatina). Kaupunkiin tuotiin Moskovasta uudet isännät, jotka ryhtyivät heti muuttamaan liian liberaaliksi katsottua yhteiskuntajärjestystä. Vuonna 1617 Vatjalainen viidennes joutui vuorostaan Ruotsin vallan alle.

Nimi "viidennes" tuli käyttöön vasta Moskovan valloitettua Novgorodin vuonna 1478. Vapaan Novgorodin aikana sektorit vastasivat heimorajoja, joiden edustajina pääkaupungissa vakinaisesti asuvat vatjalaiset, karjalaiset, vepsäläiset, merjalaiset ja sloveenit olivat.

 

Novgorodin Karjalan asutuskartta 1500, Salmin pogostan eteläosa

 

Salmin Ylösnousemuksen Pokostalla oli seuraavat Suuriruhtinaan verokylät:

1. Räimälän kylä Janajoen luona  
2. Räimälän kylä Janajoen luona  
Pusjzvinan vesj-kylä (Selo)joen varrella  
Tuloman kylä Tuloman joen luona  
toinen Tuloman kylä Tulomanjoen luona lähellä Padunan putousta  
Koveran kylä Tulomanjoen luona lähellä Padunan putousta  
Janan vesj-kylä Janajoen luona  
Plundogolovan kylä Janajoen luona  
1. Karkusyrjän (Kargosyrjä) kylä Laatokan järven luona  
2. Karkusyrjän kylä Laatokan järven luona  
Varposelän kylä Janajoen luona  
Kijelskaja Pongin kylä Salonsaaressa  
kylä Ulahtassa Salonsaaressa  
Lunkulan kylä Salonsaaressa  
kylä Uuksussa Uuksujoen luona  
1. Uuksun kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona  
2. Uuksun kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona  
3. kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona Uuksussa  
kylä Mantsinsaaressa (Manetskom) joenpuolisessa päässä  
Oriselän kylä Mantsinsaaressa  
Peltoisten kylä (na Poljah) Mantsinsaaressa  
kylä Jänöenniemessä Mantsinsaarella  
kylä Peiponvuorella Mantsinsaaressa  
kylä Kuismanniemessä Mantsinsaaressa  

Borisin niemen kylä Laatokan järven rannalla Lahdessa,

Loihitaipaleen kylä lahden luona Laatokan rannalla,
Loihitaipaleen kylä lahden luona, uudisasutus Loihitaipaleella lahden luona

Kondushan kylä

kylä Kekälejärven luona lähellä Suijokea ja
kylä Kalajärven luona Suijoen takana.

Lisäksi oli vielä Suuriruhtinaan verokylä, Äglälahden Kaipaisten niemen kylä Suojärven luona,
sekä Salmin pokostassa Räimälän kylä Janajoen luona kuuluva Valamon Vapahtajaluostarille.

Kaikkiaan oli Salmin pokostan alueella kyliä 30, taloja 287 ja veroamaksavia ihmisiä 461.

◄◄Sivuston alkuun
   ◄ Salmin historiaa