Kotimaisen tukeminen v. 1984   ◄◄Sivuston alkuun 
Kotimaisten tuotteiden suosimisen puolesta käydään jatkuvasti kampanjaa, "osta kotimaista, se on kaikki kotiinpäin." Myös julkinen hallinto pyrkii ohjein ja asetuksin suosimaan kotimaista.
   Kotimaista kannattaa ja pitää ostaa aina, jos se on halvempaa tai samanhintaista kuin vastaava ulkomainen tuote. Vieläpä jos kotimainen tuote on 5-10 prosenttia kalliimpi, on kansantaloudellisesti edullista ostaa se.
   Jos kotimainen tuote on selvästi kalliimpi kuin ulkomainen, kannattaa selvitellä tarkemmin kansantaloudellisia vaikutuksia. Seuraavassa kaksi yksinkertaista esimerkkiä.

Kotimaisuusasteen merkitys Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa ulkomainen keraaminen laatta maksaa 1 000 mk eräItä ja kotimaisen laatan myyntihinta on 1400 mk erä. Kotimaisen tuotteen ulkomailta tuotavan raaka-aineen ja valmistuksessa käytettävän öljyn arvo on 1100 mk. Kotimaisen työn osuudeksi jää ainoastaan 300 mk.
   Jos tällöin ostetaan kotimaiselta näyttävä tuote, maasta todellisuudessa lähtee valuuttaa enemmän kuin ostamalla ulkomailla valmiiksi asti valmistettu tuote.

Vapaan kilpailun estyminen Kotimaisen tuotteen valmistaja tietää, millä hinnalla ulkomaista tuotetta tarjotaan kunnalle. Hän tietää myös kotimaisen tuotteen suosimispäätökset. Ohjeissa voidaan esimerkiksi sanoa, että kunnan tulee ostaa kyseinen tuote kotimaiselta valmistajalta, jos sen hinta ei ole kymmentä prosenttia kalliimpi.
   Jos valmistaja on tuotteen yksinvalmistaja tai on jollakin tavalla ketjussa muiden valmistajien kanssa, hän nostaa tuotteen hinnan suosimispäätöksen ylärajalle, vaikka voisi myydä tuotteensa ulkomaista halvemmalla. Tällöin suosimispäätöksen seurauksena on, että hinta nousee tarpeettomasti eikä yrityksen tarvitse kehittää tuotetta ja tuotantoa, koska vapaa kilpailu on estynyt.
   Jos jotenkin voidaan varmistua, että tuotteen hinnoittelussa ei ole liikaa ilmaa, ja jos lisäksi tiedetään tuotteen kotimaisuusaste, koti maisen tuotannon tukeminen on yritystoiminnan, työllisyyden ja maksutaseen kannalta edullista

vuonna  2004

Kansantaloustutkijat kirjoittivat vuosikymmeniä juttuja miten eri aloilla kotimaisen suosiminen tulee niin ja niin moninkertaisena kansantalouteen takaisin. Oli jopa mainoksia, että jos jokainen suomalainen ostaisi 500 markalla kotimaisia tuotteita aikaisempaa enemmän, niin uusia työpaikkoja syntyisi kymmeniä tuhansia. - Olivatko tällaiset puheet ja Kotimaisuuden Liitto mukaan luettuna valheellista propagandaa?

EU:n omissa ohjeissa suositaan EU:ta, pitää ostaa EU:sta vaikka EU-tuote olisi 3% kalliimpi. Siis eurokotimaisen suosiminen on eurokotimaalle edullista!

Mikä on EU:n tavoite?
 Luoda Uusia Nokioita!!!
Euroopan ja varsinkin Euroopan vanhojen suurvaltojen Englannin, Saksan ja Ranskan tulee parantaa taloudellista mahtiaan maailmassa. Ensin tulee luoda taloudellinen perusta, sen jälkeen voidaan kohottaa sotilaallista voimaa, parantaa taloudellista asemaa jne.

Taloudellinen ja sotilaallinen voima

 

 

Juttu jatkuu vielä pitkään! Mutta eipä taida kiinnostaa ketään?