Kreivi Richard N. Coudenhove-Kalergin (1894-1972) unelma yhdistyneestä Euroopasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Se on samalla EU:n alkuhistoriaa. Referaatti on pääosin Coudenhove-Kalergin kirjasta, koonnut Leo Mirala.

 

PANEUROOPPA
RICHARD N. COUDENHOVE-KALERGI
Suomentanut Weikko Pakarinen
WSOY 1930

Paavo Väyrynen:
Paneurooppa ja uusidealismi.
Tutkielma Richard Coudenhove-Kalergin filosofisista ja yhteiskunnallisista ajatuksista. Otava.

Vuosi 1923:
Julkisuudessa pohditaan enemmän äskeisen sodan syttymistä kuin tulevan torjumista. Kukaan ei halua pelastaa Eurooppaa, ei itä ei länsi. Venäjä tahtoo sen valloittaa - Amerikka tahtoo sen ostaa. Euroopan itärajana ei enää ole Ural, vaan Venäjän ja demokraattisten reunavaltioiden välinen poliittinen raja. Euroopan maailmanvalta on ainaiseksi murrettu.

Eurooppa on nyt matkalla kohti uutta sotaa. Useimmat Keski- ja Itä-Euroopan maat varustautuvat tähän sotaan sekä diplomaattisesti että sotilaallisesti- Viha ja kateus naapureiden välillä on suurempi kuin vuonna 1913.

Euroopan kriisi

- Ensin tapahtui ero kirkosta - seurasi uskonpuhdistus
- Ero oppijärjestelmästä - valistus
- Ero Jumalasta - materialismi (sosialismi ja kapitalismi)
- Ero moraalista - kyynisyys

"Kyyniset kapitalistit ja kyyniset kansankiihottajat, riistäjät ja harhaanjohtajat jakavat keskenään maailmanherruuden. Samalla todellisille idealisteille nauretaan; heidät vaiennetaan tai lyödään kuoliaiksi. Riistäjien epäjumala on raha, kansankiihottajien epäjumala on valta."

Euroopan ja maailman tulevaisuutta tulee rakentaa idealismin, ei materialismin, pohjalle. Idän ja lännen yhteinen raamattu on C-K:n mukaan Machiavellin "Ruhtinas" - ei kristillinen evankeliumi eikä "Pääoma". Yhteisymmärryksen perusta on, että bolsevismi tunnusti samoja moraalisia periaatteita kuin Amerikka, Eurooppa ja Aasian kulttuurikansat.

C-K:n uusidealistinen filosofia, hyperetiikka:
Sankaruus, kauneus, rakkaus, gentlemanni

"Kaikkien aikojen ja rotujen ihannegentlemanni on luotettava ja rehellinen, epäitsekäs ja hillitty, avaramielinen ja hyväsydäminen, urhea ja lempeä.
Ikuisen gentlemanni-ihanteen oleellisin vaatimus on: aina ja kaikkialla, missä kunnia ja etu ovat ristiriidassa, käydä empimättä kunnian puolesta ja eduntavoittelua vastaan; mieluummin toimia kauniisti kuin ovelasti. Gentlemanni-ihanteen lisävaatimus on 'reilu peli': koskaan ei tule käydä heikomman eikä aseettoman kimppuun tai pahoinpidellä häntä, eikä käyttää alhaisia keinoja, aina asettua heikomman puolelle oikeuden loukkausta vastaan, totuuden puolelle valhetta vastaan."

Loppu

1926 Ranskan ulkoministeri Briand ja Saksan ulkoministeri Stresemann puhuivat Locarnon kokouksessa eurooppalaisen yhteistyön puolesta.

1926 järjestettiin ensimmäinen Paneurooppa-kongressi Wienissä. Briandista tuli aikakautensa tärkein yhteistyön edistäjä.

1929 Briand ehdotti että Eurooppa järjestäytyisi vapaiden valtioiden liitoksi Kansainliiton puitteissa. Kaikki Genevessä paikalla olleet Euroopan maiden ulkoministerit antoivat sille enemmän tai vähemmän varauksellisen tukensa.

1930 siitä piti Kansainliitossa keskustella ja korjausten jälkeen hyväksyä. Mutta sitten:

- Stresemann kuoli
- New Yorkin pörssi romahti
- Kansallissosialistit saivat murskavoiton vaaleissa
- Ranskalaiset nationalistit kukistivat Briandin
- Hitler kielsi liikkeen toiminnan ja kirjoitukset

Toisen maailmansodan jälkeen

C-K tapasi Sveitsissä Churchillin, joka tuki liikettä jo ennen toista maailmansotaa. Churchill piti Zurichissä puheen Euroopan yhdentymisestä ja ranskalais-saksalaisen sovinnon puolesta.
1947 Gstaadissa (C-K:n päämaja) kansallisten parlamenttien edustajien kokous, jossa päätettiin sekä perustaa Euroopan parlamentaarikkojen unioni että järjestää ensimmäinen eurooppalainen parlamentaarikkokokous.
1948 Churchill järjesti kilpailevan Eurooppa-liikkeen parlamentaarikkokonferenssin Haagissa.
1949 perustettiin Euroopan neuvosto Strasbourgiin. Siitä seurasi:

- Hiili- ja teräsunioni
- Rooman sopimus, Euroopan talousyhteisö, Maastrichtin sopimus ja EU.

  ◄◄Tutkimusten alkuun