Toimitasuuntautunut virtuaalipohjainen puppusanakehitin

0. Oliopohjainen 0. Mikroverkko 0. Budjetointi
1. Tietokonehidasteinen 1. Tietämys 1. Ohjelmointi
2. Teknologinen 2. Laatujohde 2. Suunnittelu
3. Ongelmalähtöinen 3. Multimedia 3. Päätöksenteko
4. Operatiivinen 4. Aikaohjattu 4. Johtaminen
5. Aktiivinen 5. Tekoäly 5. Käyttöliittymä
6. Järjestelmähakuinen 6. Webbsnetti 6. Kartoitus
7. Virtuaalinen 7. Lumetiimi 7. Projekti
8. Kokonaisvaltainen 8. Ohjaus 8. Systeemi
9. Kustannustavoitteinen 9. Tietämys 9. Organisaatio

Jotta voisit pysytellä kuvioissa mukana, tarvitset jatkuvasti uusia sanoja.
Ei tarvitse muuta kuin valitset satunnaisesti kolme lukua, esim 3, 7 ja 2.
Taulukosta yhdistämällä vastaavat sanat saat - Ongelmalähtöinen Lumetiimi
Suunnittelu (OLS).

Taulukon avulla voit luoda ensimmäiset 1000 omaperäistä virtuaalisanaa.
Niillä saat gurun maineen ja kirjoittelet monta hyvää suunnitelmaa. Kehitteillä on
ohjelma, joka pelkkien satunnaislukujen avulla kirjoittaa kaikki virtuaaliraportit
automaattisesti.

Lykkyä tykö! toivoo vanhempi evp. virtuaalisuunnittelija Leo Mirala

 ◄◄Tutkimusten alkuun