Suomen omakotilehti 1998/2
Radonin poisto vanhasta rintamamiestalosta
 ◄◄Tutkimusten alkuun

Joulukuussa -91 tilasin Säteilyturvakeskuksesta (STUK) radonin mittauspurkin. Se oli määrätyn ajan eli kaksi kuukautta yöpöydällä. Tuloksena oli, että makuuhuoneessamme oli radonia 750 Bq/m3.

STUK:n ohjearvot ovat: Jos radonia on asuinhuoneessa alle 200 Bq/m3, ei tarvitse tehdä mitään, jos 200-400 suositellaan helposti toteutettavia toimenpiteitä, kuten ilmastoinnin parantamista, jos yli 400 suositellaan ryhtymistä järeämpiin toimenpiteisiin, uusissa rakennuksissa suositellaan toimenpiteitä jo 200:ssa.

Aikaisempina vuosina kirjoiteltiin, että radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään kuolee Suomessa vain muutama ihminen vuosittain. Nyt väitetään että radonilla on sama vaikutus kuin jatkuvalla tupakoinnilla. Jos radontalossa asuva vielä tupakoi, niin tupakka ja radon yhdessä ovat todella vaarallinen yhdistelmä. STUK arvioi, että 10-30 prosenttia Suomen kahdestatuhannesta keuhkosyöpätapauksesta aiheutuu radonista.

Mitä radonsäteily oikein on

Suomen maaperässä on uraania. Vähitellen se hajoaa kevyemmiksi alkuaineiksi. Yksi hajoamisen välimuoto on radioaktiivinen radonkaasu. Sekin hajoaa edelleen ja lopputuloksena on lyijy, joka ei enää hajoa.

Säteilyn mittayksikkö on nimetty ranskalaisen fyysikon Antoine Henri Becquerellin (1852-1908) mukaan. Hän havaitsi ensimmäisenä radioaktiivisen säteilyn olemassaolon 1896 ja sai Nobelin fysiikan palkinnon yhdessä Marie ja Pierre Curien kanssa 1903.

1 Bq (lausutaan bekrel) tarkoittaa sellaista radioaktiivisuuden määrää eli hajoamisnopeutta, jossa yksi radioaktiivinen atomi hajoaa sekunnissa. Mittaustuloksissa Bq/m3 tarkoittaa hajoamisien lukumäärää yhden sekunnin aikana yhdessä kuutiometrissä.

Jokaisesta hajoamisesta syntyy alfa- tai beeta-säteilyä. Jos säteily on 1000 Bq/m3, niin silloin yhdessä kuutiometrissä hajoaa 1000 atomia sekunnissa. Jos keuhkoissani on keskimäärin yksi litra ilmaa, siinä joka sekunti yksi radonatomi hajoaa ja lähettää yhden sädepulssin. Eli minä olen saanut kotonani vuosikausia joka sekunti melkein yhden säteilyannoksen, eli yhden Becquerelin (tarkasti sanottuna 0,75 Bq) suoraan keuhkoon.

Radonin poistamisen menetelmät

Radonimuri
 Maata vasten olevan betonilaatan alle tehdään imukuoppa tai sijoitetaan imuputki, josta radonimuri imee. Tarkoituksena on saada lattian alle alipaine niin, että radonkaasu ei pääse nousemaan laatan läpi asuintiloihin. Menetelmä edellyttää että betonilaatta on yhtenäinen ja tiivis.

Radonkaivo
Monta metriä syvä radonkaivo kaivetaan talon ulkopuolelle. Sen yläosa tiivistetään ja kaivon pohjalta imetään radonia niin, että talon pohjalaatan alle syntyy alipaine.

Säteilyturvakeskuksen kokeilujen mukaan radonimurilla ja radonkaivolla saavutetaan parhaat tulokset. Mutta ne ovat suuritöisiä, työ pitää tehdä erittäin huolellisesti, se tulee kalliiksi ja lopputulos on silti epävarma.

Ilmastointi
Asuintilan ilmanvaihtoa parantamalla radonin määrä vähenee. Jos ilma vaihtuu puolta nopeammin, niin radonin pitoisuus laimenee puoleen.

Tiivistäminen
 Jos maata vasten olevat osat, lattia ja seinät, pystytään tiivistämään kaasutiiviiksi, niin silloin kaasut eivät pääse asuintiloihin.

Talon sijainti
Talomme kellari on kaivettu puoleksi soraharjun sisään, joten sijainti on radonin esiintymisen kannalta otollinen, korkea lämmin talo suorastaan imee talvella radonia kun maa on jäässä.

Talon ja kellarin rakenne

Puurakenteinen rintamamiestalo on 8x7 metriä, kellari on koko talon kokoinen. Kellarin lattia on vanhaa sementtiä, ohut ja halkeillut. Viereen on jäljestä päin rakennettu autotalli, jonka päällä on eteinen. Vintissä on kaksi makuuhuonetta.

Millä menetelmällä radonin saisi pois?

Radonimurin takia kellarin lattia pitäisi kokonaan uusia. Samalla pitäisi lisätä laatan alle eriste, asennettava lattialämmitys betoniin yms. Hinta olisi kymmeniä tuhansia.

Talon ulkopuolelle 3-5 metriä syvän radonkaivon teko kiviä täynnä olevaan soraharjuun olisi myös ollut kohtuuttoman suuritöinen ja kallis. Tällainen kaivo olisi onnistuessaan imenyt radonit myös naapuritalojen alta.

Jäljelle ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin ilmastoinnin tehostaminen. Ehkä sillä pääsee alle ohjearvon 200 Bq/m3.

Suunnitelma Ajatuksena oli, että asennan kellarin vessaan sellaisen poistopuhaltimen, että se jaksaa aikaansaada kellariin pienen alipaineen. Alipaine tietysti imee lisää radonia maaperästä, mutta toivottavasti myös yläpuolella olevasta asuinkerroksesta päin hiukan ilmaa virtaa kellariin. Tällöin kellarin radonin ei pitäisi päästä nousemaan asuinkerroksiin. Imuri puhaltaa radonpitoisen poistoilman savupiipun hormiin.

Tuuletin

Löysin esitteistä 2-nopeuksisen tuulettimen (PAX 900), jonka teho on 35/20 W ja maksimipaine 132/110 Pa (= 13,2/11 mm Vp) Tällainen tuuletin on tarkoitettu paikkaan, jossa puhallusputki on pitkä, eli vastapaine on suurehko, tarvitaan "painetehoa". Tällaisen tuulettimen tunnissa poistama ilmamäärä on noin 100 m3. Se riittää vaihtamaan kellarin ilman kerran tunnissa (kellarin tilavuus = 8mx7mx2m=112 m3).

Tavallisen pienen tuulettimen teho 18 W ja maksimipaine 50 Pa, eli sen aikaansaama vastapaine on vähemmän kuin puolet, vaikka ilmamäärä on sama.

Riittävä vastapaine takaa sen, että tuuletin jaksaa imeä kellariin sellaisen alipaineen, että asuinkerroksesta ilmaa tulee kellariin päin. Mutta riittääkö valitsemani tuuletin siihen?

Tuulettimen asennus

Tuuletin, kuten nykyisin kaikki sähkölaitteet ovat hyvin heikkoja rakenteeltaan, juuri ja juuri ne kestävät käyttötarkoituksessa. Kiinnitin tuulettimen ohuisiin muoviosiin sisäpuolelle putkiteippiä mekaanisen lujuuden lisäämiseksi sekä ennenkaikkea äänen vaimentamiseksi. Ohuet muoviosathan toimivat äänen vahvistimena kuten viulun kotelo.

Poistin kellarin vessasta ilmastointiventtiilin. Olin asentanut sen vuosia aikaisemmin 125 mm putkeen. Tuuletin sopi siihen. Tiivistin sen putkiteipillä, porasin reiät muuriin proppuja varten. Asensin syöttöjohdon 4x2,5 MMJ ja ryhmäkeskukseen 2-asentoisen kytkimen koska tuuletin on 2-nopeuksinen.

Ennen joulua -97 sijoitin radonin mittauspurkin makuuhuoneeseen heti kun tuuletin oli käytössä. Tuuletin kävi suurimmalla nopeudella melkein koko mittauksen ajan. Vain kovimmilla pakkasilla oli pienempi nopeus, eli kaikkiaan muutaman päivän. Saunan lämmityksen ajan tuuletin oli pois päältä, koska kiuas imee paljon enemmän ilmaa kuin tuuletin.

Korjaustoimenpiteet

Ensimmäinen havaintoni oli, että tuuletin ei jaksanut imeä kellarin yläpuolelta asuinkerroksesta ilmaa alaspäin, niinkuin kuvittelin. Aloin tutkia ilmavirtauksia, miksi ylhäältä päin ei tule ilmaa kellariin.

Kellarin vieressä olevan autotallin ja kellarin välissä on muutamia läpivientiputkia sähköjohtoja varten. Huomasin että niistä tulee ilmaa kellariin päin. En tullut ajatelleeksi, että maata vasten oleva autotalli kerää myös radonia, ehkä hyvinkin paljon, koska siellä ei ole tehokasta tuuletusta, on vain yksi räppänä seinässä (sekin on kiinni talvella) ja ulko-ovessa rakoja. Varmaankin autotallin suuret radonpitoisuudet leviävät yläpuolella olevaan eteiseen ja sitä kautta asuinkerrokseen. Siksi onkin hyvä että tuuletin imee ilmaa autotallista, johon puolestaan tulee ulkoilmaa oven raoista.

Autotallin ja sen yläpuolella olevan eteisen välillä on tyhjiä läpivientiputkia sähköjohtoja varten. Niiden läpi virtasi autotallin radonpitoista ilmaa eteiseen ja sieltä se tietysti levisi asuinhuoneisiin. Ne reiät piti tukkia, mutta rakoja saattoi jäädä, koska välipohja on puruilla täytetty.

Kellarin ulko-ovessa oli isoja rakoja. Niistä tuli raitista ulkoilmaa kellariin. Sen sijaan raittiin ilman pitäisi tulla hallitusti venttiileistä, jotta kellariin saisi riittävästi alipainetta.

Kellarin ja asuinkerroksen välillä on portaikko ja sen yläpäässä yksi ovi. Se ei ollut tiivis. Tukin oven raot sekä välipohjan reiät.

Kun olin tukkinut reiät riittävän hyvin, säädin kellarin molemmissa päissä olevat raitisilmaventtiilit riittävän pienelle. Vasta kaikkien näiden toimenpiteiden vaikutuksesta kellariin syntyi mielestäni riittävä alipaine, ja ilma alkoi virrata asuinkerroksesta kellariin päin. Päättelin alipaineen synnyn tupakan savun avulla.

Kustannukset Tarvikkeet noin 1000 mk (tuuletin 600 mk + johto + kytkin)

Tein itse kaikki työt.

Jatkosuunnitelmat

Koska mittausrasioiden pitoaika on 2 kk ja tuloksien odotusaika on saman verran ja mittaus pitää tehdä maan ollessa jäässä, niin seuraavien korjaamistoimenpiteiden mittaukset siirtyvät ensi talveen. Jos tulos ei ole riittävän hyvä, pitää parantaa tiivistyksiä sekä hankkia kenties tehokkaampi tuuletin autotalliin, jolloin se imee sitä kautta koko kellarin ilman. Etuna on, että autotalli samalla lämpenee (Sen lämpötila on ollut talvella 4-5 astetta, sähkölämmitys)

Tulokset

Huhtikuussa sain viimein mittaustuloksen, radonin määrä on vähentynyt melkein kymmenenteen osaan, sitä on vain 90 Bq/m3. Mielestäni tulos on erittäin hyvä, se ylitti kaikki odotukset. Mitään jatkotoimenpiteitä ei ainakaan toistaiseksi tarvita.

Leo Mirala, insinööri, Helsinki