ELÄMÄ JA KUOLEMA


Tietoja projektista
Elämä
Eliölajien synty ja kehitys
Luomiskertomuksia 
ja jumaltarinoita
Muinaisten kulttuurien elämää
Kuolema
Symbolit
Tietolähteitä
Ilmoitustaulu
Opettajille
Uutisia
Keskustelufoorumi
Oppilaiden töitä
Energia

Elämä 

Jotta voitaisiin ymmärtää, miksi täällä maapallolla on elämää, on tutkittava, mitä elämä on, mitä siitä tiedetään toistaiseksi ja miten se on saanut täällä alkunsa. 

Maapallolla on elämää.Joistain asioista voidaan helposti havaita, ovatko ne ELOLLISIA vai ELOTTOMIA. Joidenkin kohdalla asia selviää vasta tarkemmin tutkittaessa. Jäkälästä ja korallista on vaikeampi heti huomata, ovatko ne elollisia. Elollista ovat esim. eläimet, kasvit ja ihmiset. Ihmiset kuuluvat eläimiin. Elollinen kuolee aikanaan ja muuttuu elottomaksi, mutta vielä elävät pystyvät hyötymään kuolleista eliöistä.

Kuu on eloton. Kuussa ei tiedetä olevan älyllistä elämää. Kivi on eloton. Kivessä ei ole soluja. Eloton ei kuole.

Jokainen elollinen koostuu soluista. Kaikki elollinen eli eliöt muodostuvat soluista, jopa kuollut eliö on joskus muodostunut soluista. ELIÖT elävät. Nykyisin ne LUOKITELLAAN kahteen pääryhmään. Luokittelusta voidaan nähdä hiukan erilaisia malleja, esim. Internetixin sivustoilta

Virukset näyttävät elottomilta, mutta oikeasti ne ovat elollisia. Virukset ovat elottoman ja elollisen välillä. Virukset tarvitsevat aina isääntyäkseen jonkin elollisen solun. Ne näyttävät mikroskoopilla katsottuna elottomilta, mutta mennessään soluun ne rupeavat elämään, ja aiheuttavat sairauksia.
Elämän syntyhistoriaa löytyy ETÄLUKION kursseilta             http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/biologia/evoluutio/index.html

Aiheesta kuvataidetta Muutoksia ja Elämän sirpaleet

Etusivulle