Paluu luokanopettaja
ELÄMÄ JA KUOLEMA

Tietoja projektista
Elämä
Eliölajien synty ja kehitys
Luomiskertomuksia ja jumaltarinoita
Muinaisten kulttuurien elämää
Kuolema
Symbolit
Tietolähteitä
Opettajille
Uutisarkistoa
Oppilaiden töitä

Energia
Tietolähteitä

Ilmoitustaulu
Keskustelufoorumi

in English Life and Death project


Kuva MBH

Miten elämä sai alkunsa?
Miksi ihminen syntyi?
Onko elämällä tarkoitus?

Tekniikan kehittyessä yhä kiivampaa tahtia heräävät ajatukset elämästä, sen hallinnasta ja sen arvoista. Elämästä puhuttaessa ei voi olla kajoamatta myös toiseen ääripäähän, kuolemaan, josta ajattelemisen mieluummin sysää kauemmaksi.