Domestic Keynote Presentations

Mäkinen, M. (2011). Kasvun ja oppimisen tukeminen opetusta eriyttämällä. Perusopetuksen kehittämisseminaari. Helsinki. 5.3.2011.

Mäkinen, M. (2011). Perus- ja korkeakoulutus muutoksessa – turvallisuuskulttuurin haaste ja mahdollisuus. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposium. Hämeenlinna. 9.2.2011.

Mäkinen, M., Annala, J. & Stenlund, A. (2011). Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Tutkimustoiminnan ytimessä -seminaari. Tuvako (Tutkinto valmiiksi ja töihin). Tampere. 27.1.2011.

Mäkinen, M. & Annala, J. (2011). Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen – yksilön ja yhteisön asia. Opintoasianpäälliköiden talvipäivät. Tampere. 28.1.2011.

Mäkinen, M. Mukavuusvyöhykkeeltä muutokseen. Yhteisöllinen opettajuus, pedagoginen kehittäminen ja työhyvinvointi -seminaari. Tampere: 23.11.2010.

Mäkinen, M. (2010). Eriyttäminen pedagogisena työkaluna. Kansalliset peruskoulupäivät 2010 – Uudistuva perusopetus. Helsinki. 25.–26.3.2010.

Mäkinen, M. (2010). Kasvun ja oppimisen tukeminen eriyttämällä. Etelä-Suomen Lääninhallituksen kehittämisseminaari. Helsinki: Etelä-Suomen Lääninhallitus. 10.2.2010.

Mäkinen, M. (2009) Erityisopetuksen uusi strategia: linjauksia eriyttämisestä erityiseen tukeen. Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. 12. Valtakunnallinen tutkijatapaaminen. Jyväskylä. 14–15.5.09.

Mäkinen, M. (2009). Erityisestä tavallinen – miten kohtaan erityisen oppijan. Lapin lääninhallituksen opetuksen kehittämisseminaari. 6.-7.11.2009. Luosto, Sodankylä.

Mäkinen, M. (2009). Miten opetus tavoittaa oppilaan yläkoulussa? – Eriyttämisen monet muodot. Kasvatuksen ja opetuksen kesäkongressi. Jyväskylän yliopisto. 4-5.8.2009.

Mäkinen, M. (2009). Erityisopetuksen uusi strategia: linjauksia eriyttämisestä erityiseen tukeen. 12. valtakunnallinen tutkijatapaaminen Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto. 14–15.5.09.

Mäkinen, M. (2005). Lukivalmiuksien tukeminen esi- ja alkuopetuksessa. Hyvä alku -seminaari. Jyväskylä 10–11.1.2005.


Peer Reviewed Papers in International Conferences

Mäkinen, M. (2004). Early strengthening of phonological awareness supports the process of learning to read. Presented paper in the European Conference “The European Dimension of Special Education. Emergence of a different profile”. Thessaloniki, Greece. 19.–21.11. 2004.

Mäkinen, M. (2006). From control-dominated-scaffolding to socially-dynamic-scaffolding. Presented paper in The First European Conference on Practice-Based and Practitioner Research. Leuven, Belgium. 19–21.10.06.

Mäkinen, M. (2006). Early intervention as an aid in the development of individual reading and writing skills. Presented paper in The 21st World Congress on Reading. Budapest, Hungary. 7–10.8.06.

Mäkinen, M. & Yrjänäinen, S. (2006). Teacher students’ Autobiographical Memories and their Ideal Learning Theories. Presented paper in The Second World Curriculum Studies Conference. Tampere, Finland. 21–24.5.06.

Yrjänäinen, S. & Mäkinen, M. (2006). Narrative curriculum in Teacher Education: Teacher students’ autobiography and their early teaching practices. Presented paper in The Second World Curriculum Studies Conference. Tampere, Finland. 21–24.5.06.

Yrjänäinen, S., Mäkinen, M., Lundan, A. & Ropo, E. (2006). Development of teacher students’ conceptions of learning and scaffolding. Presented paper in The First European Conference on Practice-Based and Practitioner Research. Leuven, Belgium. 19–21.10.06.

Mäkinen, M. (2007). Possible Pitfalls on the Path to Fluent Reading. Developing Potentials for Learning. Presented paper in The 12th Biennal Conference. European Association for Research on Learning and Instruction. International Reading association. Budapest, Hungary. 28.8–1.9.2007.

Yrjänäinen, S. Mäkinen, M., Lundan, A. & Ropo, E. (2007). Development of Teacher Students’ Pedagogical Thinking and Practice. Presented paper in The 12th Biennal Conference. European Association for Research on Learning and Instruction. International Reading Association. Budapest, Hungary. 28.8–1.9.2007.

Yrjänäinen, S., Mäkinen, M. & Ropo, E. (2008). Curriculum as a Framework for Individual, Social and Cultural Teacher Student Positioning in Preservice Teacher Education. Presented paper in The American Association for the Advancement of Curriculum Studies. Seventh Annual Meeting. USA: New York. 21–24.3.2008.

Yrjänäinen, S., Mäkinen, M. & Ropo, E. (2008). Curriculum Development for Individual, Social, and Cultural Development in Preservice Teacher Education. Earli Sig. Presented paper in The Learning and Professional Development Conference. Finland: Jyväskylä. 27–29.8.08.

Mäkinen, M., Ropo, E. & Yrjänäinen, S. (2009). Perspectives on Teachers’ Identity Formation Processes and Pedagogical Thinking. Presented paper in The European Conference on Educational Research. "Theory and Evidence in European Educational Research". Austria: Vienna. 28–30.9.2009.

Ropo, E, Mäkinen, M., Yrjänäinen, S. Syvänen, A. & Portimojärvi, T. (2009). Curriculum for Identity in Teacher Education. Presented paper in The 3th IAACS World Curriculum Studies Conference. “Rethinking Curriculum Studies Today”. South Africa: Stellenbosch University. 7–10.9.2009.

Mäkinen, M., Ropo, E. & Yrjänäinen, S. (2009). Narrative Curriculum as Supporter of Teachers Identity Formation and Pedagogical Thinking Processes. Presented paper in The 3th IAACS World Curriculum Studies Conference. “Rethinking Curriculum Studies Today”. South Africa: Stellenbosch University. 7–10.9.2009.

Yrjänäinen, S., Ropo, E. & Mäkinen, M. (2009). Curriculum Framework for Individual, Social, and Cultural Teacher Student Development in Preservice Teacher Education. Curriculum for Identity in Teacher Education. Presented paper in The 3th IAACS World Curriculum Studies Conference. “Rethinking Curriculum Studies Today”. South Africa: Stellenbosch University. 7–10.9.2009.

Yrjänäinen, S., Ropo, E. & Mäkinen, M. (2009). Discourses, Affordances and Student Positioning in Preservice Practice Teaching. Presented paper in The European Conference on Educational Research. "Theory and Evidence in European Educational Research". Austria: Vienna. 28–30.9.2009.

Mäkinen, M. & Annala, J. (2010). Meanings Behind Curriculum Development in Higher Education. Presented paper in 3rd International Pedagogical Research in Higher Education Conference “Research-teaching linkages to enhance student learning”. 25-26.10.2010. Liverpool, Great Britain.

Mäkinen, M., Ropo, E. & Yrjänäinen, S. (2010). Narrative Identity and Pedagogical Orientations: Experienced and Student Teachers' Stories of Life in Schools. Presented paper in The European Conference on Educational Research "Education and Cultural Change". Helsinki 25–27.8.2010.

Annala, J. & Mäkinen, M. (2010). Conceptions of Curriculum in Higher Education. Presented paper in The European Conference on Educational Research "Education and Cultural Change". Helsinki 25–27.8.2010.

Annala, J. & Mäkinen, M. (2011). Developing curriculum – developing discipline? Teachers and students conceptualizing research-teaching nexus in curriculum design in higher education. Presented paper in ECER Conference. Symposium Theme: "Research-teaching nexus in higher education: alignment and misalignment between conceptions and curricular features". Berlin 13–16.9.2011.


Peer Reviewed Papers in Domestic Conferences

Mäkinen, M. (2004). Fonologisen tietoisuuden harjoittaminen lukemisvalmiuksien tueksi. 7. Valtakunnallinen tutkijatapaaminen ”Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa”. Jyväskylän yliopisto. 6.–7.2.2004.

Mäkinen, M. (2005). Missä viipyy sujuva lukeminen ja kirjoittaminen? Seurantatutkimuksen riskilasten lukitaidot 2. luokalla. 8. valtakunnallinen tutkijatapaaminen Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. Turun yliopisto. 22.–23.4.05.

Mäkinen, M. (2006). Hyvä ohjaaminen on oppimiseen keskittymistä.  Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. 9. valtakunnallinen tutkijatapaaminen. Joensuu. 31.03.2006.

Mäkinen, M., Yrjänäinen, S. & Ropo, E. (2007). Näkyykö metsää puilta? Inkluusion kartalla opettajaopiskelijoiden muistot oppimisesta ja kokemukset opettamisesta. Kasvatustieteen päivät. Vaasa. 22–23.11.07.

Yrjänäinen, S., Mäkinen, M. & Ropo, E. (2007). Opettaminen pelinä: narratiivinen tutkimus opettajaopiskelijoitten käsitysten ja käytännön kohtaamisesta. Kasvatustieteen päivät. Vaasa, Suomi. 22–23.11.07.

Yrjänäinen, S., Mäkinen, M. & Ropo, E. (2008). Opettajaopiskelijoitten käsitysten ja käytännön kohtaamisen tutkimus – metodiset haasteet. Kertomuksen tutkimuksen päivät. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.1–2.2.2008.

Mäkinen, M. (2008). Suotuisia ja haasteellisia luku- ja kirjoitustaidon profiileja. FinRA Anniversary Seminar ”Literacy for Tomorrow”. Finland: Tampere. 7– 8.11.2008.

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2008). Sanelukirjoituksen arviointi – tyyppivirheistä sanan kokonaisrakenteen ymmärtämiseen. FinRA Anniversary Seminar ”Literacy for Tomorrow”. Tampere. 7–8.11.2008.

Annala, J., Korhonen, V. & Mäkinen, M. (2009). Suuntaviivoja yhteisölliseen toimintakulttuuriin korkeakoulussa. Kasvatustieteen päivät ”Kasvatus toisin silmin”. Tampere. 26–27.11.09.

Mäkinen, M., Nikander, E., Pantzar, T. & Saari, A. (2009). Inklusiivinen erilaisuus kasvatuksessa. Kasvatustieteen päivät ”Kasvatus toisin silmin”. Tampere. 26–27.11.09.

Mäkinen, M. & Kulju, P. (2009). Kaksi näkökulmaa alkavan kirjoitustaidon arviointiin. Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. 12. Valtakunnallinen tutkijatapaaminen. Jyväskylä. 14–15.5.09.

Kulju, P & Mäkinen, M. (2009). Fonologian näkökulma sanelukirjoitusten arvioinnin kehittämiseen. Kielitieteen päivät. Jyväskylä. 14–15.5.09.

Mäkinen, M. (2010). Tekstitaitojen pedagoginen käsiala Suomen opetussuunnitelman perusteissa eri aikoina. 2nd Baltic Sea Conference, 15th Nordic Reading Conference”Literacy Skills – for Learning”. Turku 11.–13.8.2010.

Mäkinen, M. & Annala, J. (2011). Osaamisdiskurssi korkea-asteen koulutuksessa. Korkeakoulututkimuksen symposium: kannattaako korkeakoulutus? 22–23.8.2011, Jyväskylä.

Annala, J. & Mäkinen, M. (2011). Korkeakoulutuksen opetussuunnitelman monet merkitykset. Korkeakoulututkimuksen symposium: kannattaako korkeakoulutus? 22–23.8.2011, Jyväskylä.

Mäkinen, M. & Kiili, C. (2011). Miten korkeakouluopiskelijoiden tekstitaitoja voidaan edistää?– Malli akateemisista tekstitaidoista. Kasvatustieteen päivät ”Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen”. 24–25.11. 2011, Joensuu: Itä-Suomen Yliopisto.


Invited Presentations in Domestic Seminars and Symposiums

Mäkinen, M. & Annala, J. (2012). Tutkimukseen perustuva opetus yliopistossa. Esitelmä Strategiset rastit -seminaarissa. Tampereen yliopisto. 26.1.2012.

Mäkinen, M. (2011). Tietoinen oppiminen yliopisto-opinnoissa. Esitelmä Campus Conexus -projektin syysseminaarissa. Tampere. 13.10.2011.

Mäkinen, M. & Annala, J. (2011). Osaamisperustainen opetus yliopistossa. Esitelmä Strategiset rastit -seminaarissa. Tampereen yliopisto. 16.5.2011.

Mäkinen, M. (2011). Mukavuusvyöhykkeeltä muutokseen. Esitelmä Yhteisöllinen koulu -projektin seminaarissa. Tampere. 23.11.2011.

Mäkinen, M. (2010). Kasvun ja oppimisen tukeminen eriyttämällä. Esitelmä Etelä-Suomen lääninhallituksen seminaarissa ”Miten tuen oppijaa esi- ja perusopetuksen normien muuttuessa?” Helsinki. 10.2.2010.

Mäkinen, M. (2009). Erityistä tukea tarvitsevien eriyttäminen ja uudistuva lainsäädäntö. Esitelmä Lapin lääninhallituksen järjestämässä seminaarissa. Luosto. 7.11.2009.

Mäkinen, M. (2009). Kohti eheyttävää ja eriyttävää opetusta. Mainio metropoli -seminaari pääkaupunkiseudun opetushenkilöstölle. Helsinki. 13.8.09.

Mäkinen, M. (2008). Opetuksen järjestäminen erityisopetusstrategian (OPM: 47, 2007) mukaisesti. Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta KELPO-seminaari. Helsinki. 22.5.08.

Mäkinen, M. (2007). Lukivalmiuksien harjoittaminen esi- ja alkuopetuksessa. Valtakunnallinen Dysfasia-seminaari. Helsinki, Suomi. 2–3.10. 2007.

Mäkinen, M. (2006). Hyvä ohjaaminen on oppimiseen keskittymistä. 9. valtakunnallinen tutkijatapaaminen Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. Joensuun yliopisto. 31.3–1.4.06.

Mäkinen, M. (2005). Missä viipyy sujuva lukeminen ja kirjoittaminen? Seurantatutkimuksen riskilasten lukitaidot 2. luokalla. 8. valtakunnallinen tutkijatapaaminen Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. Turun yliopisto. 22–23.4.05.

Mäkinen, M. (2004). Fonologisen tietoisuuden harjoittaminen lukemisvalmiuksien tueksi. 7. valtakunnallinen tutkijatapaaminen Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. 6–7.2.2004.

Mäkinen, M. (2004). Lukemisen aika, leikin taika. Lukitaitojen tukeminen toiminnallisin keinoin. Yleisöluento. Helsinki: Helsingin seudun erilaiset oppijat ry. (HERO). 20.10.04.

PUBLICATIONS


1. Articles in International Peer Reviewed Journals

Mäkinen, M. & Mäkinen, E. (2011). Teaching in inclusive setting: Towards collaborative scaffolding. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation [The Training of all Teachers in Diversity of Pupils. Review of Adaptation and Schooling], 55 (3), 57–74. Link

Mäkinen, M. & Mäkinen, E. (2011). Enseigner dans un cadre inclusif : collaborer pour étayer. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation [The Training of all Teachers in Diversity of Pupils. Review of Adaptation and Schooling], 55 (3), 41–56. Link

Annala, J. & Mäkinen, M. (2011). The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1).

Mäkinen, M. & Annala, J. (2010). Meanings behind curriculum development in higher education. Prime 4 (2), 9–24. Link

Mäkinen, M. (2012). Towards community oriented curriculum in Finnish literacy education. European Journal of Teacher Education. (To be published in 2012).

Annala, J., Mäkinen, M., Svärd. P., Silius, K., & Miilumäki, T. (2012) Social online environment in promoting engagement in higher education. Studies for the Learning Society. (To be published in February 2012).


2. Articles in International Peer Reviewed Volumes of Scientific Publications and Articles in Peer Reviewed Conference Proceedings

Mäkinen, M. (2004). Early Strengthening of Phonological Awareness Supports the Process of Learning to Read. Proceedings of European Conference on “The European Dimension of Special Education: Emergence of a different profile”. Conference book. Retrieved January 29, 2005 from http://www.auth.gr/research/conf/edse2004.

Mäkinen, M. (2011). Core objectives and student diversity in Finnish literacy curriculum. Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading Conference ”Literacy Skills – for Learning”. Retrieved October 29, 2011 from http://www.parnet.fi/~finra/proceedings_of_second-baltic_sea_reading_conference

Kaartinen, V., Kiili, C. & Mäkinen, M. (2011) (Eds.). Literacy for learning. Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading Conference ”Literacy Skills – for Learning”. Selected article. Retrieved October 29, 2011 from http://www.parnet.fi/~finra/proceedings_of_second-baltic_sea_reading_conference.

Mäkinen, M. & Annala J. (2012). Understanding curriculum in Finnish higher education. In S. Ahola & D. Hoffman (Eds.) Higher Education Research in Finland – Emerging Structures and Contemporary Issues. Jyväskylä: Finnish Institute for Educational Research, 191–312.

Mäkinen, M. (accepted). Curriculum challenges behind the Finnish literacy success story. In P-M. Rabensteiner & E. Ropo (Eds.). European Dimension In Education. Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler, Germany.

Mäkinen, M. (accepted). Suomalaisen lukutaidon matkassa – opetussuunnitelmahaasteita PISA-menestystarinan takana. Teoksessa P-M. Rabensteiner & E. Ropo (toim.). European Dimension In Education. Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler, Germany.


3. Articles in Domestic Peer Reviewed Journals

Mäkinen, M. (2003). Sanat paloiksi esiopetuksessa. Fonologisia ja pedagogisia kehityskaaria lukemisvalmiuksien tueksi. NMI-Bulletin, Oppimisvaikeuksien erityislehti, 13 (4), 23 – 36. [Journal of Learning Disorders]. Niilo Mäki instituutti. [The Niilo Mäki Institute].

Mäkinen, M. (2005). Kehitystarinoita lukemisen ja kirjoittamisen taipaleella. NMI-Bulletin, Oppimisvaikeuksien erityislehti, 15 (4), 14–25. [Journal of Learning Disorders]. Niilo Mäki Instituutti. [The Niilo Mäki Institute].

Mäkinen, M. (2005). Sujuvoituvan lukemisen sudenkuoppia. NMI- Bulletin, Oppimisvaikeuksien erityislehti, 15 (4), 26–37. [Journal of Learning Disorders]. Niilo Mäki Instituutti. [The Niilo Mäki Institute].

Mäkinen, M. & Kallio, S. (2007). Oppimisen ohjaaminen – kohtaamista ja yhteisöllistä tiedon jäsentämistä. [Scaffolding in learning processes – interaction and collaboration in knowledge construction]. Kasvatus, 38 (1), 29–41. [The Finnish Journal of Education]. Suomen kasvatustieteellinen seura. [Finnish Society of Educational Research].

Mäkinen, M. (2007). Fonologinen analyysi toisluokkalaisten luku- ja kirjoitusprofiileista. [Phonological analysis of children’s reading and spelling profiles at the end of the second grade]. Puhe ja kieli [Speech and Language], 27 (4), 149–170. Link

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2009). Sanelukirjoituksen arviointi – tyyppivirheistä sanarakenteiden fonologiseen analyysiin. [The assessment of dictation exercises – From specific mistakes to the phonological analysis of word structures].Virittäjä, 113 (4) 508–532. [The Journal of the Kotikielen Seura]. Kotikielen Seura. [Society for the Study of Finnish Journal]. Link

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2010). Lukeminen ja kirjoittaminen koulun kontekstissa. [Reading and writing in school context]. Kasvatus 41 (2), 113–115. [The Finnish Journal of Education]. Suomen kasvatustieteellinen seura. [Finnish Society of Educational Research].

Mäkinen, M. & Kulju, P. (2010). Miten alkavaa kirjoitustaitoa voitaisiin arvioida sanarakenteen kannalta? [How initial writing could be assessed from the point of view of the word structure?]. Kasvatus 41 (2), 129–142. [The Finnish Journal of Education]. Suomen kasvatustieteellinen seura. [Finnish Society of Educational Research].

Mäkinen, M. & Annala, J. (2010). Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet tulkinnat korkeakoulutuksessa. [Diverse meanings of competence-based curriculum in higher education]. Kasvatus & Aika 4 (4), 41–61. Kouluhistoriallinen Seura. [Education & Time]. [The Finnish Society for the History of Education]. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/artikkeli_makinen_&_annala_0712100353.pdf.

Annala, J. & Mäkinen, M. (2011). Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma – kohti tietämisen ja taitamisen päämääriä. [Curriculum in higher education – towards the goals of knowing and acting]. Kasvatus 42 (1), 6–18. [The Finnish Journal of Education]. Suomen kasvatustieteellinen seura. [Finnish Society of Educational Research].


4. Articles in Domestic Peer Reviewed Volumes of Scientific Publications and Articles in Domestic Peer Reviewed Conference Proceedings

Mäkinen, M. & Annala, J. (2011). Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa. [Engagement in university studies] In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, Svärd, P. & V-M Värri (Eds.) Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. [Towards participatory higher education]. Tampere University Press. Pp. 59–80. http://tampub.uta.fi/K/korkeajannityksia_2011.pdf.

Annala, J. & Mäkinen, M. (2011). Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. [Diverse interpretations of the curriculum in higher education]. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, Svärd, P. & V-M Värri (Eds.) Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. [Towards participatory higher education]Tampere University Press. Pp. 104–129. http://tampub.uta.fi/K/korkeajannityksia_2011.pdf.

Mäkinen, M., Korhonen, V., Annala, J., Svärd, P. Värri, V-M. (2011) (Eds.) Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. [Towards participatory higher education].Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/K/korkeajannityksia_2011.pdf.

Kiili, C. & Mäkinen, M. (2011). Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. [Teaching academic literacies in university]. In M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, Svärd, P. & V-M Värri (Eds.) Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. [Towards participatory higher education].Tampere University Press. Pp. 219–214. http://tampub.uta.fi/K/korkeajannityksia_2011.pdf

Mäkinen, M. (2011). Minä olen ja kuulun! – Lapsen identiteetin tukeminen. [Enhancing children’s indentity forming]. In E. Hujala & E. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. [Handbook of Early Childhood Education]. PS-kustannus. Pp. 95–108.

Mäkinen, M. (2012). Yliopiston turvallisuuskulttuuri – kiinnittymistä opintoihin ja uskoa toiveikkaaseen tulevaisuuteen. [The culture of security in university: Engaging in studies and believing in future]. Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. OPTUKE-verkoston symposiumjulkaisu. [Symposium Publication]. Pp. 89–107.


5. Scientific Monographs

Mäkinen, M. (2002). Puheen palat ja sanan salat esiopetuksessa. Fonologisen tietoisuuden yhteys alkavaan lukutaitoon. [Units of speech and mysteries of words in preschool education. Relationship between phonological and beginning reading]. Acta Universitatis Tamperensis 902. Tampere University Press.


6. Other Scientific Publications


International

Mäkinen, M. (2009) Inclusion and education in European countries. In G. Muskens INTMEAS Report for contract –2007‐2094/001 TRA‐TRSPO. Final report: 14. Experts and PLA. Retrieved from http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/inclusion/experts_en.pdf.

Mäkinen, M., Pantzar, T. & Merta, J. (2010). Teacher Education for Inclusion in Finland. Inclusive Education in Action (IAE). Retrieved from http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.php?menuid=25&reporeid=214.

Koivula, P., Lakkala, S. & Mäkinen, M. (2011). Teacher Education for Inclusion Country Report – Finland. Inclusive Education in Action (IAE). Retrieved from http://www.european-agency.org/agency-projects/teacher-education-for-inclusion/country-info


Domestic

Mäkinen, M. (2006). Lukutaidon kehityspolkujen tunnistaminen on ennakoivan lukemaan opettamisen kulmakivi. Kielikukko, 4, 2–6.

Mäkinen, M. (2007). Ennakoiva lukituki – fonologisia taitoja yhteisöllisesti ja toiminnallisesti. Seltojen Kiemurat, 2, 17–21.

Erityisopetuksen strategia (2007). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007: 47. Opetusministeriö. (Työryhmäjulkaisu). http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr47.pdf?lang=fi.

Mäkinen, M. (2009). Miten opetus tavoittaa oppilaan yläkoulussa – eriyttämisen monet muodot. Erika. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2, 33.


University Publications

Mäkinen, M. (2004). Lukemisen aika, leikin taika. Lukemisvalmiuksien arvioiminen ja harjoittaminen. [Time for Reading, Assessing, and Training Children’s Reading Readiness]. Kummi 3. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Mäkinen, M., Nikander, E., Pantzar, T. & Saari, A. (2009). Inklusiivinen erilaisuus kasvatuksessa [Inclusive Diversity in Education] Reports from the Department of Teacher Education in Tampere University.


Professional Publications

Mäkinen, M. (2005). Esioppilaat retkellä lukemisen taikaan. Lastentarha. Varhaiskasvatuksen ammattilehti, 3, 52–54.

Mäkinen, M., Korhonen, V., Svärd, P. & Annala J. (2010). Yksin pärjäämisen kulttuuri haittaa opiskelun sujumista. Aikalainen 15 (17), 5.

Vehviläinen, S., Käki, M. Annala & Mäkinen, M. (2011). Hyvä, paha pedagogiikka Aikalainen 16 (8), 10.

Mäkinen, M. (2011). Erityisopetuksen hämmentävä tulevaisuus. EOO-uutiset. Erityistä osaamista ja ohjausta Pirkanmaalla -hankkeen tiedotuslehti.


International Keynote Presentations

Mäkinen, M. (2006). Thresholds of literacy learning in bilingual environment. An invited keynote presentation, “Suomi-school go”. Hannover, Germany. 10–12.2.06.

Mäkinen, M. (2006). Pathways and pitfalls in literacy learning. An invited keynote presentation, Literacy learning in early childhood. Washington University, Seattle: USA. 14.10.06.

Mäkinen, M. (2010). Perspectives on Teacher Competences. An invited keynote presentation, Teacher Education for Inclusion. Eger, Hungary. 11–13.5.2010.

Mäkinen, M. (2012). Equality and engagement in Finnish education. An invited keynote presentation, Socio-cultural factors and practices shaping the lifelong learning landscape in Europe. Lifelong learning Programme of the EU. Heraklion, Crete, Greece. 17.1.2012.