Annan multiseksuaalisuus saattoi olla selitys hänen terapeuttiselle neroudelleen, jonka hän hyvin osasi salata valmistumiseensa asti. Hän aloitti käyttämällä hypnoosia sekä itsenäisenä hoitokeinona että yhdessä tunnettujen aivopesumenetelmien kanssa hoidettavan persoonallisuuden johdattelemiseksi akuuttiin psykoosiin ja sen jälkeiseen uudelleenmuovailuun.
Annan potilaat kykenivät transferenssiin kehnosti tai eivät lainkaan, joten oli selvää että he olivat klassisen psykoanalyysin ulottumattomissa. Siksikään ei Annan mielestä ollut suuri hoitovirhe korvata tunnesiirto radikaalilla ja suoraviivaisella, mutta pyyteettömällä seksisuhteella, jossa Anna siirtymäseksiobjektina parhaansa mukaan osallistui potilaansa fantasiamaailman luomiseen, tukemiseen ja tyydyttämiseen. Yhdistettyään tavattoman monimuotoiseen vetovoimaansa ja viettelytaitoonsa smart drugsien kaltaiset psyyken täsmälääkkeet Anna saavutti lyhyessä ajassa hämmästyttäviä tuloksia. Maanikoista, rajatilapersoonallisuuksista ja muista rikkinäisistä negatiiveista kehittyi seksuaalisuudeltaan muka normaalien kadehtimia ja kavahtamia iloisenenergisiä pervoja. Potilaitten etäisiksi muuttuneet läheiset kestivät tätä erittäin huonosti ja alkoivat tehtailla Annaa vastaan hoitovirhekanteita. Kuten Snellman&Schweinhund oikeudenistunnoista poissa olevaa Annaa edustaen totesivat kyse ei ole hoitovirheistä vaan Annaan ja tämän potilaisiin kohdistetusta seksuaalisesta syrjinnästä ja elinkeinotoiminnan vahingoittamisesta, millä perusteilla he yrittivät kiskoa vastapuolelta tähtitieteellisiä korvauksia,   joiden suuruus perustui Annan terapeuttisten keksintöjen tulevaan käyttö- ja vaihtoarvoon. 

Täydennys                            Säännöt