Kipulääkettä kului yhä enemmän. Kun hän halusi yliannoksen, hän sai sen. Hautasimme hänet vaatimattomin menoin yksinäiseen paikkaan, sillä hänen julkinen elämänsä oli vasta alussa. Hän jatkoi matkaansa itsensä tunnistamisesta jatkuviin väärintunnistamisiin, kommunikaatiosta kirjoitukseen, subjektin strategioista objektien ironiaan, perheestä laumaan, ilmaisusta ja kilpailusta sattumaan ja huimaukseen, peileistä ja kehyksistä näyttöpäätteisiin ja kuvaruutuihin, kahdesta sukupuolesta n:ään, illuusiosta ja anti-illuusiosta digitaaliseen läsnä- ja poissaoloon, postpoliittisesta spektaakkeliyhteiskunnasta transpoliittiseen riskiyhteiskuntaan, merkityksistä viettelyyn, totuudesta aporioihin, laista jälkiin, lajeista hybrideihin, identiteetistä eroon, kritiikistä affirmaatioon, oidipaalisista subjekteista transpositionaalisiin singulariteetteihin, transgressiosta imploosioon, vieraantumisesta hyperkonformismiin.   
                                           

 Täydennys                            Säännöt