Motsen mielestä rakkauden olisi suljettava piiriinsä kaikki ihmiset tekemättä minkäänlaista eroa heidän välillään. Ainoastaan kaikkea hallitseva lähimmäisenrakkaus voisi parantaa maailman jota repivät ihmisten itsekkyyden synnyttämät ristiriidat. Koska rakkaus vaikuttaa suotuisasti kaikkiin ihmisiin, se on myös tarkoitettu kaikille ihmisille. Motse ei ainoastaan tyytynyt saarnaamaan oppiaan, hän myös auttoi köyhiä, ruokki nälkäisiä ja taisteli päättäväisesti sotia vastaan antamalla tukea sellaisille valtioille, joiden kimppuun oli epäoikeudenmukaisesti hyökätty. Hän organisoi yksityisarmeijoita, joiden tehtävänä oli puolustaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneita. Motsen armeijat perehtyivät linnoittamiseen ja teknisiin kysymyksiin. Motse vastusti musiikkia ja tanssia, joita piti vain aristokratian tyhjänpäiväisinä huvituksina. Hän paheksui myös kalliita hää- ja hautajaisseremonioita sekä riittejä joihin Kungfutse oli niin kovin mieltynyt. Motse eli lähes satavuotiaaksi ja kuoli jumalasta höperehtimättä yli neljäsataa vuotta ennen Kristusta, jolle ilman Paavalin petosta olisi käynyt samoin kuin edeltäjälleen eli unohdus ja henkiinherääminen 2000 vuotta myöhemmin skandinaavisen hyvinvointivaltion ideaaleissa ja osin käytännössäkin.

Täydennys                    Säännöt