Tärkeimmät julkaisut / Major publications

 

2005

Pelit ja peliteollisuus luovassa taloudessa. Sitran raportteja nro 51. Helsinki: Edita

 

2004

”Six problems in search of a solution”. Dichtung Digital 3/2004. 

“500 words on Game Design as Narrative Architecture” in Noah Wardip-Fruin and Pat Harrigan (eds.) First Person –New Media as Story, Performance and Game. MIT Press. Written in 2001.

“Towards Computer Game Studies” in Noah Wardip-Fruin and Pat Harrigan (eds.) First Person –New Media as Story, Performance and Game. MIT Press. Written in 2001.

Neanderthaltale (sanat ja sanastollinen proseduuri Kimmo Kuitusen sävellykseen). Kantaesitys Musica Nova, 5.3.2004.

 

2003

“Video Games and Configurative Performances” (with Ragnhild Tronstad) in Bernard Perron and Mark J.P. Wolff (eds.) The Video Game Theory Reader. London: Routledge

Dichtung Digital, Scandinavian Special Issue (4/2003; edited by Markku Eskelinen)

Cybertext Yearbook 2002-2003 (edited by Markku Eskelinen and Raine Koskimaa, special section on ergodic poetry guest edited by John Cayley and Loss Pequeno Glazier) Saarijärvi: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö

“Kompromissintekijän kootut tunnustukset”. Nuori Voima 3/2003.

 

2002

Kybertekstien narratologia. Digitaalisen kerronnan alkeet. Saarijärvi: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö 

Cybertext Yearbook 2001 (edited by Markku Eskelinen and Raine Koskimaa). Saarijärvi: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö 

 

2001

Haavikko 2001. Juva: WSOY (yhdessä Raine Koskimaan kanssa)

Cybertext Yearbook 2000 (edited by Markku Eskelinen ad Raine Koskimaa, 2nd edition, May 2001) Saarijärvi: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö

“Ergodic Art and Computer Games” (keynote, CIRCUS 2001, Glasgow, Scotland, September 20-22, 2001)

“Cybertext Theory and Literary Studies – a user’s manual” (EBR 12)

“The Gaming Situation” (Game Studies – the international journal of computer game research, 1/2001)

Discourse timer (with Raine Koskimaa) Dichtung Digital, June 2001.

Interview. Dichtung Digital, June 2001

 

2000

”Ei laaksoa, ei kukkulaa”. Nuori Voima 3/2000. 

 

1999

Interface 2. Helsinki: Provosoft

Parnasso 3/99. Kybertekstin erikoisnumero. Toimitettu yhdessä Raine Koskimaan kanssa.

”Digitaalinen dominantti, bioteksti ja psykosomaattinen käyttöliittymä” teoksessa Johdatus digitaaliseen kulttuuriin, toimittaneet Aki Järvinen ja Ilkka Mäyrä. Tampere: Vastapaino 

”Kybertekstit eli ergodinen kirjallisuus aloittelijoille”. Nuori Voima 4-5/1999 (yhdessä Raine Koskimaan kanssa)   

 

1998

”Tampere – 25 tuokiokuvaa sekunnissa”. Image 1/1998

 

1997

Interface. Helsinki: Provosoft

Digitaalinen avaruus. Juva: WSOY

 

1996

”Missing in Fiction, chapters 2-26” in The Review of Contemporary Fiction (Summer 1996)

“Interview” in The Review of Contemporary Fiction (Summer 1996)

”Postmodernismista esidigitaaliseen kirjallisuuteen”. Helsingin Sanomat 1.12.1996

 

1993

Mitä tapahtui todelle? (Semtextin draamasovitus yhdessä Juha-Pekka Hotisen, Riikka Ala-Harjan, Reko Lundanin ja Kirsti Porkan kanssa; ohjaus Juha-Pekka Hotinen; tuotanto: Teatterikorkeakoulu ja Nykytaiteen museo)    

 

1992

Viiltokuvia. Kotimaista kauhua. Toimitettu yhdessä Silja Hiidenheimon kanssa. Helsinki: Tammi 

”Tartar Baby” teoksessa Viiltokuvia.

“Journey to the end of amateur night: deconstruction in Finland” in Nicholas Royle (ed.) Afterwords. Tampere: Outside Books

 

1990

Semtext. Helsinki: Tammi

 

1988–1989

Nuori vihainen mies, 63 kolumnia. Ilta-Sanomat, kesäkuu 1988-syyskuu 1989.

 

1988

Nonstop. Juva: WSOY

 

1987

Jälkisanat. Sianhoito-opas. Juva: WSOY (yhdessä Jyrki Lehtolan kanssa)

 

1986

”Totaalisen tulkinnan hukkareissut” Parnasso 8/1986 (yhdessä Jyrki Lehtolan kanssa)

 

1985

”Totuuden rakastamisen jälkeen: filosofia sokeainkirjoituksena” Parnasso 8/1985 (yhdessä Jyrki Lehtolan kanssa)

 

1978

”Joukkohaudassa et ole yksin” (Kaiken alku eli Joukkohauta-lehteä mainostava rintanappi, josta Teemu Hirvilammi lainasi vuonna 1982 julkaistun runokokoelmansa nimen). 

 

[Takaisin]           [Back]