Proto valvoi kansalaisoikeuksien toteutumista ja julkaisi mahdollisimman systemaattisia selvityksiä voimassaolevien säädösten ja niiden soveltamiskäytäntöjen tahallisista ja tahattomista porsaanrei'istä, jotta käsitys oikeusjärjestelmästä niiden kudoksena leviäisi harvalukuisen eliitin keskuudesta tavallisten kansalaisten hyväksikäytettäväksi, mikä hänen teoriansa mukaan kasvatti sekä oikeudellista tasa-arvoa että teki hiljaisena pysytellyttä valtaa jos ei näkyväksi niin ainakin kuuluvaksi ja sitä kautta lisäisi perusteltua painetta lainsäädännön todelliseen uudistamiseen. Sutramaisten artikkeliensa kirjoittamisen välillä Proto piti yhteyttä oikeastaan vain käsitetaiteilijaserkkuunsa, jota erään kerran tajusi pyytää luomaan sarjan rikoksia, jotka eivät olisi rikoksia, enää tai vielä. Se oli kai yksi alku sille mikä myöhemmin opittiin tuntemaan Säätiönä tai Yhtiönä, jonka toiminnasta haluttiin tietää sitä enemmän mitä vähemmän tietoa oli saatavilla ja päinvastoin. Erityisen tarkasti Proton perustama ryhmä tarkkaili poliiseja vastaan nostettujen kanteiden kohtaloa, syyttämättä, tutkimatta tai tuomitsematta jättämisen perusteluita ja painotuksia. Tarkasti niiden linjaa seuraten Proton perustama asianajotoimisto nosti esiin hätävarjelutapauksia, joiden puolustus perustui siihen yksinkertaiseen ajatukseen, että tavallisen kansalaisen oikeus erehtyä hätävarjelutilanteessa käyttämään jälkikäteen katsottuna liiallisia voimakeinoja on suurempi kuin poliisin koska poliisi on ainakin määritelmällisesti tällaisten tilanteiden asiantuntija. Jos poliisi saa liian lyhyeksi katsotun viiden sekunnin harkinta-ajan jälkeen ampua vaaratonta ihmistä päälakeen, tavallisella kansalaisella pitäisi olla siihen oikeus ainakin viiteentoista sekuntiin asti ja niin edelleen. Todellisena tarkoituksena oli tietenkin käyttää tuomioistuinten hyvin ennustettavissa olevaa epäjohdonmukaisuutta kovennetun kansalaistottelemattomuuden perusteena. Sillä välin sarja aakkosjärjestyksessä toteutettuja luonnoksia rikoksiksi teki taiteilijasta etsintäkuulutetun sarjakuvittelijan.

Täydennys                                         Säännöt