Skandinaavisen tietoisuuden terapiaryhmä oli ensimmäisiä yhtiön humanitaarisista hankkeista. Tilaus oli ilmeinen euroleikkurin iskettyä sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon, työ- ja ympäristönsuojeluun, tasa-arvokehitykseen, hallinnon avoimuuteen ja kuluttajansuojaan ja tarjottua niiden tilalle monimuotoista köyhyyttä ja nationalististen, uskonnollisten ja patriarkaalisten arvojen esiinmarssia. Ryhmän jäsenet olivat ainakin suurimman osan elämäänsä eläneet elintason jatkuvan kasvun, lisääntyvän sosiaalisen hyvinvoinnin, suvaitsevuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon aikaa eikä heillä ollut aikomustakaan palata sitä edeltäville pimeille vuosikymmenille ja vuosisadoille miltään osin siitä huolimatta, että jokin bisnessikojen ohjailema yhteenliittymä niin halusikin. Useimmat olivat lisäksi kuvitellet rasististen, uskonnollisten ja sosiaalidarwinististen joukkopsykoosien kasvupohjan kuolleen pois riittävän maallistuneessa, valistuneessa ja koulutetussa aikuisten ihmisten maassa. Raivo, pettymys ja katkeruus olivat sitten sen mukaisesti miltei rajattomia ja toimintakykyä rajoittavia.

Alkuun päästyään ryhmä suuntasi osan mielenkiinnostaan historiaan ja kävi läpi fysiikan, kemian, biologian ja lääketieteen viimeisen kahdensadan vuoden edistysaskeleita. Tarkoituksena oli vahvistaa käsitystä että tutkimuskohteeltaan yksinkertaisimmat tieteet kehittyvät keskimäärin muita nopeammin eli fysiikka ja kemia nopeammin kuin biologia, jonka kehitys on kuitenkin ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin nähden huimaavaa. Tätä kautta ryhmä päätyi siihen, että toisen maailmansodan jälkeinen skandinaavinen hyvinvointivaltio oli viime vuosisatojen ainoa merkittävä yhteiskunnallinen keksintö, joka pitäisi pikimmiten patentoida. Sen puolustaminen oli sallittua millä hinnalla tahansa, koska ilman sitä tulevaisuudesta muodostuisi lyhyt, mutta katastrofien täyttämä painajainen. Ensimmäisissä julkaisuissaan ryhmä kehotti harvalukuisia lukijoitaan kuvittelemaan serbien iskua Saksan tai tsetseenien iskua Venäjän ydinvoimaloihin. Pian halpatuotantoon siirtyvät asejärjestelmät voivat yhä pienempien suuren vihamielisen tai välinpitämättömän enemmistön kaltoin kohtelemien vähemmistöjen tai sellaisiksi itsensä tuntevien käsissä aiheuttaa ennennäkemättömän laajaa tuhoa. Ryhmän mielestä skandinaaviset yhteiskunnat olivat lähimpänä rauhantilaa, jossa mihinkään ns. vähemmistöön kuuluminen ei aiheuttaisi haittaa kansalaiselle. Kirjallisen tuotannon jatkamista varten perustettiin Työläisen asekauppa.

Täydennys                                  Säännöt