Sama taito myytiin useissa paketeissa kuten tapana oli. Humanistien tarkoituksena oli lukea teknokraattien ylöskirjaamat tarinat ja kertoa ne uudestaan paremmin, kiinnostavammin, täyteläisemmin ja aivan toisin painotuksin. Teknopuolella taas laadittiin ohjelmia seuraamaan ja ennustamaan teknologian kehitystä vaikka oikeastaan niissä vasta arvailtiin millaisiin hankkeisiin suuria rahoja seuraavaksi sijoitettaisiin. Erityisen tarkasti seurattiin Snellman&Schweinhundin asiantuntemusta apuna käyttäen oikeudenkäyntiä, jossa kaukonäköisiä entisiä sotilaslaboratorioiden työntekijöitä syytettiin salassapitosäädösten rikkomisesta ja joissain tapauksissa myös kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta heidän keinoteltuaan useiden teknologiayritysten pörssiosakkeilla ja optioilla ja hankittuaan siten itselleen tuntuvia taloudellisia etuja, jotka olivat moninkertaisia siihen nähden mitä suotuisinkaan urakehitys armeijan leivissä olisi voinut tarjota. Telekonferenssit ja Internet kehittyivät alun perin sotilasjohtajien epärationaalisesta pelosta sijoittaa Yhdysvaltain presidenttiä ja neljää seuraavaksi tärkeintä siviilijohtajaa maan alaiseen kalliosuojaan Virginiaan kriisin sattuessa. Turvallisuussyistä heidät muka kannatti hajasijoittaa sukellusveneisiin, lentokoneisiin ja maan alle, mutta tätä varten tarvittiin sekä vaikeasti tuhottava viestintäyhteys että kuvayhteys, jonka avulla päättäjät voisivat paitsi keskustella maailman kohtalosta myös vakuuttua toistensa olemassaolosta. Seuraavaksi ryhdyttiin kuvaamaan kasvonaamiota ja puhuvia päitä, joiden varaan systeemi rakentuisi.   Hankkeeseen osallistunut amiraali näki niiden väärentämisestä jatkuvia painajaisia vaikka perinteinen sähkemalli, jossa presidentti antaa käskyn ensi-iskusta, oli vielä alttiimpi petokselle.   Tällaisten yksityiskohtien vuoksi Yhtiön tietotekniikka-asiantuntijat latasivat ohjelmiinsa aimo annoksen psykoanalyysia Fliess juniorin menestyneitä psykopaatteja koskevista tutkimuksista ja Freudin Schreberkertomuksesta alkaen. Vaatimattomana tarkoituksena oli ennakoida millaisia turvarakenteita sosiopaattijohtajat tulevaisuudessa haluaisivat pystyttää suojautuakseen hallusinatorisilta uhkakuviltaan. Oma tutkimukseni yritti selvittää mitä tapahtuu kun koneet alkavat keskustella keskenään ja seinille voi todella puhua. Käytännössä keskityin kahteen typerimpään kodinkoneeseen, leivänpaahtimeen ja televisioon.

Täydennys                              Säännöt