Homofoobisen oikeusministerin tapaus merkitsi käännekohtaa myös useimmille niistä, jotka olivat suhtautuneet epäilevästi tietoverkkojen mahdollisuuksiin poliittisessa vaikuttamisessa, sillä vain muutamassa viikossa niihin syntyi jatkuvasti täydentyviä tietokantoja ja menetelmäsuosituksiin ja vandalismin ja häirinnän koordinointiin keskittyviä anonyymeja keskusteluryhmiä, joissa viime vaiheessa oli viiden minuutin tarkkuudella reaaliaikaisia tietoja ministerin ja hänen lähipiiriinsä kuuluvien liikkeistä, tapaamisista, harrastuksista, tavoista, tottumuksista ja arkirutiineista, jotka suorastaan tyrkyttivät väkivallanteoille otollisia aikoja ja paikkoja. Voi olla että oikeusministerin kohtalo siivitti Retroa suureen oivallukseensa.

Täydennys            Säännöt